KİŞİSEL BİLGİLER
Emre TOPÇU
Adı Soyadı Arş. Gör. Emre TOPÇU
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146295
E-Posta emretopcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13.6.2011
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (YL) 9.9.2016
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1UÇAR Y., TOPÇU E. (2022). Eğidir Gölü'nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar. ISPARTA, (pp. 143-167). Duvar Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Hakiruwizera E., TOPÇU E., UÇAR Y. (2022). Ruandada Sulama Potansiyeli için Tarımsal Su Kaynakları. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 4, 42-49.https://doi.org/10.55979/tjse.1054181
  • 2TOPÇU E., TAŞ İ. (2020). Sulama Suyu Kalitesi Açısından Çanakkale–Biga Ovası Yeraltı Sularının Durumu. COMU Ziraat Fakultesi Dergisi, 8, 251-260.https://doi.org/10.33202/comuagri.732685
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1UÇAR Y., TOPÇU E., Demirel E. (2019). Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Yöntemi ile Isparta İli Kuraklık Analizi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 1, 5-16.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). Field Use and Calibration of Two Different Time Domain Reflectometry Sensors. 4th International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, Belgrad.
    • 2TAŞ İ., COŞKUN Y., AKÇURA M., TÜTENOCAKLI T., GÖKALP Z., TOPÇU E. (2018). Eski ve Yeni Makarnalık Buğday Türlerinin Tuzlu Sulama Suları Koşullarında Çimlenme Performansları. 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Eylül 26-28.
    • 3TAŞ İ., COŞKUN Y., TOPÇU E., AKCURA M., TÜTENOCAKLI T., GÖKALP Z. (2018). Eski ve Yeni Ekmeklik Buğday Türlerinin Tuzlu Sulama Suları Koşullarında Çimlenme Performansları. 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi., Eylül 26-28.
     • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
     • 1Yüzey Altı Damla Sulama Yöntemi ile Uygulanan Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Yoncanın (Medicago sativa L.) Kök Gelişimine Etkisi, -Tübitak 1002, 2022, Tamamlandı.
     • 2Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2022, Tamamlandı.
     • 3Yoncada (Medicago Sativa L.) Kısıtlı Su Uygulamalarının Bazı Primer Ve Sekonder Metabolitler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1002, 2021, Tamamlandı.
      • Akademik Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-...)
       • İdari Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Komisyonu (2022-...)
       • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi AKTS Koordinatörü (2022-...)