KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet ALAGÖZ
Adı Soyadı Öğr. Gör. Mehmet ALAGÖZ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çayır-Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146254
E-Posta mehmetalagoz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 19.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ (YL) 24.11.2016
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1TÜRK M., ALAGÖZ M. (2020). EFFECTS OF SALT STRESS ON SEEDLING GROWTH OFSOME SILAGE MAIZE (ZEA MAYS L.) CULTIVARS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 1612-1617.
 • 2ALBAYRAK S., öten m., TÜRK M., ALAGÖZ M. (2018). An investigation on improved source population for the alfalfa (Medicago sativa L.)breeding. Legume Research, 41, 828-832.
 • 3TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON MINERAL CONTENT OF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 60, 436-439.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1TÜRK M., ALAGÖZ M. (2020). Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), 34, 317-324.
  • 2ALAGÖZ M., TÜRK M. (2020). FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇOK YILLIK ÇİMİN (Lolium perenne L.) ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical SciencesInternational Indexed Refereed, 7, 1-6.
  • 3TÜRK M., ALAGÖZ M. (2020). The Effects of Different Nitrogen Doses on Seed Yield and Some Agricultural Characteristics of Phaselia (Phacelia tanacetifolia Bentham.). Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2, 53-56.
  • 4ALAGÖZ M., TÜRK M. (2020). Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 186-191.
  • 5ALAGÖZ M., TÜRK M. (2020). Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkilerinin Belirlenmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2, 23-26.
  • 6ALAGÖZ M., TÜRK M. (2019). Determination of Yield and Some Properties of Different Silage Corn Varieties in Isparta Ecological Conditions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 193-197.
  • 7TÜRK M., ALAGÖZ M. (2019). Farklı Azot Dozu ve Biçim Zamanlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’nun Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14, 286-293.
  • 8TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). SEASONAL CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL TRAITMENTSAND FORAGE QUALITY OF KERMES OAK (Quercus coccifera L.). Scientific Papers. Series D. Animal Science, 56, 86-89.
  • 9TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON FORAGE YIELDAND QUALITY OF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). Scientific Papers. Series A. Agronomy, 56, 98-101.
  • 10TÜRK M., ALAGÖZ M. (2018). THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON THE YIELD AND QUALITY IN THE SWEET MAIZE. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 56, 408-411.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1TÜRK M., ALAGÖZ M. (2018). Farklı Kapak Malzemelerinin Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çim Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13, 27-35.
   • 2ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Buğdaygil Çim Bitkileri ve Karışımlarının Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 12, 30-39.
   • 3ERBAŞ S., ALAGÖZ M., BAYDAR H. (2015). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Çiçek Morfolojisi ve Polen Canlılığı Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 40-50.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ALAGÖZ M., TÜRK M. (2019). Çayır Salkım Otu (Poa Pratensis L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Kasım 21-24, Ankara.
    • 2ALAGÖZ M., TÜRK M. (2019). Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Kasım 21-24, ANKARA.
    • 3BUĞDAYCI K. E., TÜRK M., ALAGÖZ M., SÖNMEZ T. A. (2019). Silajlık Mısırın Farklı Hasat Dönemlerinde İlave Edilen Katkı Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Kasım 21-24, ANKARA.
    • 4TÜRK M., ALAGÖZ M. (2019). THE EFFECTS OF DIFFERENT NITROGEN DOSES ON SOME AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF PHASELIA (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTHAM). INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, Kasım 7-8.
    • 5ALAGÖZ M., TÜRK M. (2019). THE EFFECTS OF HARVESTING STAGES ON FORAGE YIELD AND QUALITY OF SILAGE CORN. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, Kasım 7-8.
    • 6ALAGÖZ M., TÜRK M., BUĞDAYCI K. E. (2019). THE DETERMINATION OF NUTRITIVE VALUE OF ALFALFA AND CORN SILAGES AT DIFFERENT RATES. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, Kasım 7-8.
    • 7TÜRK M., ALAGÖZ M. (2019). Macar Fiği-Arpa Karışımında Farklı Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Kasım 1-4, ANTALYA.
    • 8UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). FIELD USE AND CALIBRATION OF TWO DIFFERENT TIME DOMAIN REFLECTOMETRY SENSORS. 4.International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, belgrad.
    • 9UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). Field Use and Calibration of Two Different Time Domain Reflectometry Sensors. 4th International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, Belgrad.
    • 10BUĞDAYCI K. E., TÜRK M., ALAGÖZ M., SÖNMEZ T. A. (2019). Silajlık Mısırın Farklı Hasat Dönemlerinde İlave Edilen Katkı Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 2nd International Agriculture Congress, Ekim 21-24, ANKARA, 166-166.
    • 11ALAGÖZ M., TÜRK M., BUĞDAYCI K. E. (2019). The Determination of Nutritive Value of Alfaalfa and Corn Silages at Different Rates. International Biologycal, Agricultural and Life Science Congress, Ekim 7-8, LVİV.
    • 12ALAGÖZ M., TÜRK M. (2018). Isparta Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübrelemenin Mısırın Tane Verimi Üzerine Etkisi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Kasım 7-9, 586-592.
    • 13ALAGÖZ M., TÜRK M. (2018). Şarkikaraağaç Bölgesinden Toplanan Yonca Popülasyonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Kasım 7-9, 593-597.
    • 14TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). Effects of Phosphorus Fertilization on Forage Yield And Quality of Alfalfa (Medicago sativa L.). VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Eylül 4.
    • 15TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). Effects of Phosphorus Fertilization on Forage Yield And Quality of Alfalfa (Medicago sativa L.). VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Eylül 4-6, ROMA, 328-330.
    • 16TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2018). Effects of Phosphorus Fertilization on Seed Yield Of Sainfoin (Onobrychis sativa L.). V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Temmuz 24-26, BARSELONA, 399-402.
    • 17BIÇAKÇI E., ALAGÖZ M., TÜRK M. (2018). ÇALILARIN BESİN DEĞERİ VE KEÇİ BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ. 8. INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ONSCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION, Mayıs 11-13, VİYANA, 375-380.
    • 18TÜRK M., ALAGÖZ M. (2016). A Research On Seed Yield And Yield Components of Some Common Vetch Vicia sativa L Cultivars. 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology (ICONSETE’2016 – Barcelona)., Ekim 14-16, BARCELONA.
     • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
     • 1TÜRK M., GÖSTERİT A., ALAGÖZ M., BULUŞ İ. Y. (2018). Korunga Tohum Üretiminde Balarıların Rolü. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Ekim 15-19, MUĞLA, 698.
     • 2TÜRK M., GÖSTERİT A., ALAGÖZ M., BULUŞ İ. Y. (2018). Korunga Tohum Üretiminde Balarıların Rolü. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Ekim 15-19.
     • 3EKEN C., ALKAN N., TÜRK M., ALAGÖZ M. (2016). Preliminary results on reaction of alfalfa genotypes to Rhizoctonia solani under controlled conditions. 68th International Symposium on Crop Protection, Mayıs 17-17.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1GÖSTERİT A., GÜREL F., ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). Determination of Pollination Effectiveness of Different Polinators on Alfalfa in Lakes Region of Turkey. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Eylül 29, İSTANBUL.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GÖSTERİT A., GÜREL F., ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). Determination of Pollination Effectiveness of Different Polinators on Alfalfa in Lakes Region of Turkey. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Eylül 29-4.
       • 2TÜRK M., ALAGÖZ M. (2017). The Effect Of Nitrogen Fertilizer On The Yield And Quality in The Second Crop Maize For Silage. THE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST, Temmuz 4-6, PRAG, 458.
       • 3TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). Effects of phosphorus fertilization on forage yield and quality of sainfoin. AGRICULTURE FOR LIFE LIFE FOR AGRICULTURE, Haziran 8-10, BÜKREŞ, 102-102.
       • 4TÜRK M., ALAGÖZ M., BIÇAKÇI E. (2017). EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTOF SMOOTH BROMEGRASS (Bromus inermis Leyss.). AGRICULTURE FOR LIFE LIFE FOR AGRICULTURE, Haziran 8-10, BÜKREŞ.
       • 5DEMIREL A., ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). The Effects of Nitrogen and Phosphorus Fertilization on Botanical Composition of Pasture. ICAFOF-International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, NEVŞEHİR, 670.
       • 6ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). Determination of Effect on Turf Performance of Some Organic Cover Materials. ICAFOF-International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, NEVŞEHİR, 706.
       • 7ALAGÖZ M., TÜRK M. (2017). Determination of Turf Performance of Some Perennial Turf Grasses And Mixtures in Isparta Ecological Conditions. ICAFOF-International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 421.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
        • 12017K12-41003-18 - Alternatif Kaba Yem Araştırması & Sulu-Kuru Mera Karışımlarında Ekstansif Hayvancılık Uygulaması, Kalkınma Bakanlığı, 2021, Tamamlandı.
        • 2Yoncada (Medicago sativa L.) Kısıtlı Su Uygulamalarının Bazı Primer ve Sekonder Metabolitler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1002, 2021, Tamamlandı.
        • 3Türkiye’xxnin İç ve Sahil Bölgelerine Uygun Yerli Yonca Islahı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, -Tübitak 1003, 2018, Tamamlandı.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2018-...)