KİŞİSEL BİLGİLER
Ali ŞİMŞEK
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Ali ŞİMŞEK
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Lojistik
Telefon 2462146691
E-Posta alisimsek@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 28.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 13.2.2013
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A. (2021). Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 2. İstanbul, (pp. 267-302). Efe Akademi Yayınevi.
 • 2ÖNEM H. B., ŞİMŞEK A. (2021). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım. Ankara, (pp. 159-178). Gazi Kitabevi.
 • 3ŞİMŞEK A. (2020). Ekonomi, Finans ve İşletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler-I. Ankara, (pp. 99-123). Nobel Bilimsel Eserler.
 • 4ŞİMŞEK A. (2020). Ekonomi, Finans ve İşletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler-I. Ankara, (pp. 73-97). Nobel Bilimsel Eserler.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E. (2021). Web of Science Veri Tabanında Analitik Hiyerarşi Prosesiyle İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 148-162.https://doi.org/10.47257/busad.1040086
  • 2ŞİMŞEK A. (2021). GM(1,1) Modeli ile Konaklama ve Tesis Sayıları Açısından Tahminlenen İllerin Entropi Tabanlı MOORA Yöntemine Göre Sıralanması. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 5, 325-360.https://doi.org/10.29228/ijbemp.51748
  • 3ŞİMŞEK A., ÖMÜRBEK N., AKÇAKANAT T. (2020). İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7, 90-129.
  • 4KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2020). Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Boş Zaman Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 202-231.
  • 5ŞİMŞEK A. (2020). Lisansüstü Tezlerle İlgili Bibliyometrik Bir Çalışma: Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi. International Social Sciences Studies Journal, 6, 3994-4014.
  • 6ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 196-215.
  • 7ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Girişimcilik Eğitimi İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi: Dergi Park Akademik Örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6, 4400-4417.
  • 8KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 531-553.
  • 9TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 636-654.
  • 10SOBA M., ŞİMŞEK A., DEMİR E. (2019). Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama: Beş Faktör Kişilik Modeli. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 28-43.
  • 11SOBA M., ŞİMŞEK A. (2019). Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Hizmeti Veren Bir Firmanın Seçimi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6, 380-399.
  • 12ÇATIR O., ŞİMŞEK A., ÖLEKLİ N. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (4. UMYOS Özel Sayısı), 5, 105-114.
  • 13SOBA M., AYDEMİR İ., ŞİMŞEK A. (2014). Meslek Yüksekokullarında Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama Analitik Ağ Süreci Yöntemi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6, 179-192.
  • 14SOBA M., ŞİMŞEK A., BAYHAN M. (2014). Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi Uşak İlinde Bir Uygulama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 103-132.
  • 15ÖMÜRBEK N., ŞİMŞEK A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 116-132.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ŞİMŞEK A., ÖMÜRBEK N. (2021). GM (1,1) Modeli ve Doğrusal Trend Analizi ile Türkiye’nin Ziyaretçi Sayısı ve Kişi Başı Ortalama Harcama Miktarı Temelinde Turizm Geliri ve Giderinin Tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12, 303-324.
   • 2ÖMÜRBEK N., ALTIN F. G., ŞİMŞEK A., EREN H. (2021). Entropi Tabanlı Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Türkiye’deki İllerin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliğinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12, 16-45.https://doi.org/10.21076/vizyoner.754640
   • 3BAYHAN M., SOBA M., ŞİMŞEK A. (2020). İşletme Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine Göre Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algıları: Uşak Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 8, 3021-3051.https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1531
   • 4ŞİMŞEK A., ÇATIR O. (2020). MOORA Yöntemi ile Ürün Seçimi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 549-563.
   • 5ÇATIR O., ŞİMŞEK A. (2019). Festival Çevre Atmosferi, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Bağlılığı: Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, 132-154.
   • 6ŞİMŞEK A. (2016). Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumlarının İncelenmesi: Uşak İlinde Ampirik Bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18, 1-12.
   • 7SOBA M., ŞİMŞEK A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Bir Alan Araştırması. İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18, 116-138.
   • 8SOBA M., ŞİMŞEK A., ERDİN E., CAN A. (2016). AHP Temelli VIKOR Yöntemi İle Doktora Öğrenci Seçimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 109-132.
   • 9ŞİMŞEK A., ÇATIR O., ÖMÜRBEK N. (2015). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 133-162.
   • 10ÖMÜRBEK N., ŞİMŞEK A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri İle Online Alışveriş Site Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12, 306-327.
   • 11ŞİMŞEK A., ÇATIR O., ÖMÜRBEK N. (2014). Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 147-169.
    • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇATIR O., ŞİMŞEK A., MAZAN İ. (2019). Visitor Behavior and Destination Image of Usak Ulubey Canyon and Glass Terrace Destination in Turkey. The Journal of Arab and Muslim Service, Tourism and Hospitality Research (JAMSTHR), , 1-25.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ŞİMŞEK A. (2020). Bibliometric Analysis of Master Theses on Analytical Hierarchy Process. International Economic Research and Financial Markets (IERFM) Congress with International Participation, Ekim 15-17, Ankara, 44.
     • 2ŞİMŞEK A. (2020). Research of Publications Made in The Input Area: Web of Science Data Base Example. International Economic Research and Financial Markets (IERFM) Congress with International Participation, Ekim 15-17, Ankara, 43.
     • 3KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 60.
     • 4ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 58.
     • 5ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 57.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖMÜRBEK N., ŞİMŞEK A. (2019). Serbest Bölgelerin Etkinlik Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi. 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Kasım 21-22, BALIKESİR, 398-411.
      • 2KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin İnovasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Kasım 21-22, BALIKESİR, 276-288.
      • 3ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Girişimcilik Eğitimiyle İlgili 2008-2019 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezleri Üzerine İstatistiksel Bir Araştırma. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1189-1199.
      • 4KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). 2004-2019 Yılları Arasında Girişimcilik Konusu İle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1225-1241.
      • 5SOBA M., ŞİMŞEK A., KESTANE A., ERDİN E. (2016). Üretim Planlamasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Uşak İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 12-14, İSTANBUL, 972-980.
      • 6ÇATIR O., ŞİMŞEK A. (2016). Meslek Yüksekokulları Yemekhaneleri Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi. 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Social Sciences, Eylül 22-23, UŞAK, 1012-1022.
      • 7ŞİMŞEK A., ÇATIR O. (2016). DEMATEL Yöntemi İle Akıllı Telefon Seçimi. 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Social Sciences, Eylül 22-23, UŞAK, 1125-1135.
      • 8Karaçor M., ÇATIR O., ŞİMŞEK A. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği. 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Social Sciences, Eylül 22-23, UŞAK, 1043-1057.
      • 9SOBA M., ŞİMŞEK A., KESTANE A., EMET F. (2016). Yöneticilerin Stratejik Maliyet Yönetimi ve İşletme Performansı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Social Sciences, Eylül 22-23, UŞAK, 1159-1169.
      • 10SOBA M., ŞİMŞEK A., ERDİN E., CAN A. (2016). Müşteri Memnuniyetine İnternet Bankacılığı Sisteminin Etkisi: Uşak Üniversitesi Örneği. 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future of Social Sciences, Eylül 22-23, UŞAK, 1145-1158.
      • 11ŞİMŞEK A., ÇATIR O., ÖLEKLİ N., SAKALLI K. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Sempozyumu, Ekim 23-24, KONYA, 122-133.
      • 12ÖMÜRBEK N., ŞİMŞEK A., ÇATIR O. (2015). Konaklama İşletmelerinde COPRAS Metodu İle Performans Değerleme. Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 14-16, İZMİR, 1041-1048.
      • 13BALDIR F., ŞİMŞEK A., BAĞCI G. (2015). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Temelli VIKOR Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirilmesi Gıda Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 14-16, İZMİR, 219-230.
      • 14SOBA M., BAYHAN M., ŞİMŞEK A., KESTANE A. (2015). Safha Maliyet Sistemi ve Tam Zamanında Stok Yönetimi JIT İlişkisinin Üretim İşletmeleri Üzerine Etkisi Uşak İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 14-16, İZMİR, 485-496.
      • 15TEKİN M., SOBA M., ŞİMŞEK A., AYDIN M. (2015). SAW ve Bulanık SAW Yöntemleri ile Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim 14-16, İZMİR, 327-340.
      • 16ÇATIR O., ŞİMŞEK A., ÖLEKLİ N. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 21-23, Yalova, 789-800.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÇATIR O., ŞİMŞEK A. (2019). VIKOR Yöntemi ile Bir Seyahat Sitesindeki En İyi Otelin Seçilmesi: Dört ve Beş Yıldızlı Eskişehir Otelleri Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, ESKİŞEHİR, 649-658.
       • 2ŞİMŞEK A., ÇATIR O. (2019). Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Etkinlik Düzeyinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, ESKİŞEHİR, 462-468.
       • 3ŞİMŞEK A., ÇATIR O. (2019). Otel İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: İzmir Örneği. II. Business Organization Research (BOR) (International Conference), Eylül 4-6, İZMİR, 1363-1378.
       • 4ÇATIR O., ŞİMŞEK A. (2019). İzmir Bölgesindeki Turistik ve Simgesel Yerlerin Bir Seyahat Sitesindeki Yorumlarının Metin Madenciliği Yöntemiyle İncelenmesi. II. Business Organization Research (BOR) (International Conference), Eylül 4-6, İZMİR, 1402-1411.
       • 5ŞİMŞEK A., ÇATIR O., ÖMÜRBEK N. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Turizm Alanında Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir Yazın İncelemesi. 16. Ulusal Turizm Kongresi, Aralık 12-15, 566-586.
       • 6ÖMÜRBEK N., SOBA M., ŞİMŞEK A. (2014). Yerel Bir Otobüs Firmasının Araç Seçimi Probleminin ELECTRE ve Bulanık TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eylül 3-5, İstanbul, 613-624.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
        • 1Ailelerin Turizm Hareketine Katılma Karar Sürecinde Çocukların Etkisi Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
        • 2Uşak Üniversitesi’nin Uşak ın Ekonomik ve Sosyal Gelişmesine Katkısı Araştırması, Uşak Üniversitesi, Diğer (Ulusal), 2015, Tamamlandı.
        • 3Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleriyle Online Alışveriş Sitelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama, Uşak Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Lojistik Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
         • 2Uşak Üniversitesi/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ Öğretim Görevlisi (2013-2018)
          • Verdiği Dersler
          • 1Dış Ticaret İşlemleri
          • 2Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi
          • 3Kalite Ve Güvence Sistemleri
          • 4Lojistikte Dış Ticaret İşlemleri
          • 5Matematik
          • 6Perakende Lojistiği
          • 7Ticari Matematik
          • 8Ulaştırma Sistemleri
          • 9Uluslararası Lojistik Ve Sigortacılık
          • 10Üretim Planlaması Ve Stok Yönetimi
          • 11Üretim Yönetimi
          • 12Yöneylem Araştırması