bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cihat ERDOĞAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cihat ERDOĞAN
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462713036
E-Posta cihaterdogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 30.6.2006
Yüksek Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 13.7.2012
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) 25.6.2018
İLGİ ALANLARI
Biyoenformatik, veri tabanı optimizasyonu, veri sıkıştırma, veri madenciliği, dizge eşleme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 UZUN E., BULUŞ Nusret H., ERDOĞAN C., (2018). Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 887-895.
 • 2 Uzun, E. Erdoğan, C. ve Saygılı, A., (2016). "Hiyerarşik Kümeleme Modeli Kullanan Web Tabanlı Bir Ödev Değerlendirme Sistemi", Electronic Journal of Vocational Colleges, 6: 87-98.
 • 3 Buluş, N., Erdoğan, C. ve Biri, B., (2016). "Metin Verilerde Dizgi Eşleme ve Sıkıştırılmış Dizgi Eşleme İşlemleri Arasındaki Performans Farklarının İncelenmesi", Electronic Journal of Vocational Colleges, 6: 60-76.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erdoğan, C., Kurt, Z. ve Diri, B., (2017). "Estimation of the proteomic cancer co-expression sub networks by using association estimators", PLoS One, 12: e0188016.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Imperial R., Ahmed Z., Toor Omer M., ERDOĞAN C., Khaliq A., Case P., Kennedy K., James C., Cummings Lee S., Melton N., Raza S., DİRİ B., Mohammad R., El Rayes B., Pluard T., Hussain A., Subramanian J., Ashiq M., (2018). Comparative proteogenomic analysis of right-sided colon cancer, left-sided colon cancer and rectal cancer reveals distinct mutational profiles. Molecular Cancer 17:177.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdoğan, C. Kurt, Z. ve Diri, B., (2017). “Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi”, 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, 15-18 Mayıs 2017, Antalya.
 • 2 Uzun E., Buluş H. N., Erdoğan C., Kaya H., (2016). “İlişkisel Veritabanlarında Denormalizasyon Etkisi: Bir Anket Uygulaması”, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, 20-23 Ekim 2016, Tekirdağ.
 • 3 Erdoğan C., Diri B., Buluş H. N., (2013). “Analyzing the performance differences between pattern matching and compressed pattern matching on texts”, International Conference on Electronics Computer and Computation, 07-09 Kasım 2013, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdoğan, C. Kurt, Z. ve Diri, B., (2019). "The Co-expression measures' Effect on the Integration of Proteomic and Gene Expression Data for Gene Regulatory Network Inference Methods", 2nd International Conference on Mathematical Advances and Applications, May 2019, Istanbul.
 • 2 Erdoğan, C. Kurt, Z. ve Diri, B., (2017). “An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data”, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 03-07 Temmuz 2017, İstanbul.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Akıllı Ders Yönetim Sistemi ile Programlama Ödevleri için İntihal Tespiti Uygulaması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-11.08.2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 IEEE Access - 2019
 • 2 IEEE Access - 2018
 • 3 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES - 2018
 • 4 IETE Journal of Research - 2017
 • 5 IEEE Access - 2017
VERDİĞİ DERSLER
Internet Programcılığı I
Nesne Tabanlı Programlama I
Veri Tabanı I
Veri Tabanı II

HABERLER

Yukarı çık