KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma Doğanay ERGEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Doğanay ERGEN
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta fatmaergen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 4.2.2010
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ) 5.7.2013
Doktora BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 30.7.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ERGEN F. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. (pp. 199-215). IGI GOBAL.
 • 2ERGEN F. D. (2020). Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt VI Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri, Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri. (pp. 269-277). Detay Yayıncılık.
 • 3ERGEN F. D. (2020). Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla). (pp. 437-456). Detay Yayıncılık.
 • 4ERGEN F. D. (2020). Gelecek Turizm Trendleri. (pp. 426-444). Paradigma Akademi.
 • 5ERGEN F. D. (2020). Hospitality Tourism Managerial Perspectives Practices. (pp. 287-308). Peter Lang.
 • 6ERGEN F. D. (2019). Turizmde Ürün Çeşitlendirme. (pp. 217-236). Detay Yayıncılık.
 • 7AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2015). Tourism Environment and Sustainability. Sofia, (pp. 121-137). ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KILIÇ G., PEKYAMAN A., ERGEN F. D., ŞEN H., KILIÇ İ. (2016). Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar. (pp. 1046-1063). Detay Yayıncılık.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ERGEN F. D. (2020). Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin Isparta ilinin kültürel miras alanlarında uygulanabilirliği üzerine bir literatür taraması. Journal of Tourism Theory and Research, .https://doi.org/https://doi.org/10.24288/jttr.673593
   • 2TOPAL K. H., ERGEN F. D. (2017). The Casual Impact of Health Tourism on Economic Growth: Evidance from Turkey. International Journal of Health Management and Tourism, 2, 16-27.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ERGEN F. D., AYDEMİR B. (2020). Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 4, 1607-1623.
    • 2BAYTOK A., ERGEN F. D. (2013). Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi İstanbul ve Afyonkarahisar daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), 5, 105-132.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1AVCIKURT C., ÖZDEMİR S. S., ERGEN F. D., ÖZDEMİR G. S. (2017). Assessment of the Touristic Activities Conducted by Couchsurfing Participants in Terms of Their Relevance to Slow Tourism Criteria. Research on Humanities and Social Sciences, .
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ERGEN F. D., KILIÇ G., ÖZDEMİR N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, 1157-1165.
      • 2ERGEN F. D., KILIÇ G., ÖZDEMİR N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, 1157-1165.
      • 3ERGEN F. D., KILIÇ G., ÖZDEMİR N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkinGörüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, 1157-1165.
      • 4ERGEN F. D., KILIÇ G., ÖZDEMİR N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkinGörüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, 1157-1165.
      • 5ERGEN F. D., AYDEMİR B. (2018). İSTANBUL’UN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİNİNGELİŞTİRİLMESİ. 19. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 17-21.
      • 6Gülaydın M., KILIÇ G., AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2016). Kongre Turizmi Açısından Afyonkarahisar ve Rize İllerinin Karşılaştırılması. II. Rize Turizm Sempozyumu, Kasım 4-6, Rize, 391-424.
      • 7KILIÇ G., ERGEN F. D., GÜLAYDIN M. (2016). Duygusal Emeğin, Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 17.Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 20-23.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1TOPAL K. H., ERGEN F. D. (2017). Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirlerinin Belirleyicileri: Dinamik Panel Veri Analizi. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Mayıs 12-13, Edirne, 1201-1211.
       • 2ERGEN F. D., TOPAL K. H., AYDEMİR B. (2016). Türkiye’de Sağlık Turizm Gelirlerinin Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Nedensellik Analizi. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Mayıs 20-22.
       • 3ERKILIÇ E., ERGEN F. D. (2015). Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin Değerlendirilmesi. I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Mayıs 28-30, KONYA.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KILIÇ G., PEKYAMAN A., ERGEN F. D., ŞEN H., Dönmez L. B. (2015). Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm’e Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. SSHIF Social Sciences and Humanities in Focus, Eylül 16-18.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1AYDEMİR B., ERGEN F. D. (2015). Türkiye de Sağlık Turizmi Girişimcilik ve Sağlık Turizmine Uygulanan İhracat Destekleri. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Mayıs 28-30, KONYA.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi İstanbul ve Afyonkarahisar daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, BAP, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
           • 2Nişantaşı Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği Bölümü/Turizm Rehberliği Pr. (Tam Burslu)/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-2019)
           • 3Nişantaşı Üniversitesi/Nişantaşı Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr. (Tam Burslu)/ Öğretim Görevlisi (2014-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
            • 2Nişantaşı Üniversitesi Program Başkanı (2014-2019)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Opera Pms Üniversite Sertifikasyon Başarı Sertifikası (2016-2016) ,Otel İşletmelerinde Önbüro Bölümünde Kullanılan Otomasyon Sistemi, Türkiye
              • Verdiği Dersler
              • 1Genel Turizm
              • 2İşletme
              • 3Karşılaştırmalı Sağlık Mevzuatı
              • 4Konaklama İşletmelerinde Yönetim
              • 5Mesleki Yabancı Dil I
              • 6Mesleki Yabancı Dil Iı
              • 7Otel İşletmeciliği
              • 8Otel Otomasyon Sistemleri
              • 9Önbüro Ve Misafir İlişkileri Yönetimi
              • 10Önbüro Yönetimi Ve Otomasyon
              • 11Pazarlama
              • 12Toplam Kalite Yönetimi
              • 13Turizm Pazarlaması
              • 14Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü
              • 15Yiyecek İçecek Tarihi Ve Kültürü
              • 16Yönetim Ve Organizasyon