KİŞİSEL BİLGİLER
Remziye EKİCİ ÇİLKİN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Remziye EKİCİ ÇİLKİN
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta remziyeekici@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 1.6.2010
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ) 11.9.2013
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR) 31.5.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1EKİCİ R., ARSLANTÜRK Y. (2021). Turist Rehberliği. (pp. 187-203). Detay Yayınevi.
 • 2EKİCİ Ç. R. (2021). DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISIYLA GASTRONOMİ Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri. ANKARA, DETAY.
 • 3KARA K., EKİCİ Ç. R. (2021). Akademik serbest zaman ve rekreasyon araştırmaları. konya, neu yayınları.
 • 4EKİCİ R. (2020). Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler. detay yayıncılık.
 • 5EKİCİ R., toksöz d. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. ıgı global.
 • 6EKİCİ R. (2019). Current Issues in Tourism and Hospitality Management. SRA.
 • 7GÜLER O., EKİCİ R., GÜVEN A., ÖZDEMİR U. G. (2019). GENEL TURİZM. DETAY.
 • 8GÜLER O., EKİCİ R., TÜRKAY O. (2019). Kavramlarla ve Örneklerle Genel Turizm. Ankara, (pp. 105-132). Detay Yayıncılık.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1YİRİK Ş., EKİCİ R., BALTACI F. (2015). TÜRKİYE VE DÜNYA DA SAĞLIK TURİZMİ MEDİKAL TURİZM. ANKARA, DETAY.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1EKİCİ Ç. R., ÇİZEL B. (2021). Tourist gazes through photographs. Journal of Vacation Marketing, .https://doi.org/10.1177/13567667211038955
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1EKİCİ R., GÜVEN A. (2017). SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNDEKİ ROLÜ. Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, .
    • 2YİRİK Ş., ÖREN D., EKİCİ R. (2015). Determination of Organizational Stress and Organizational Burnout Levels of Mid Level Managers Working in Four and Five Star Hotel Businesses. International Review of Management and Marketing, .
    • 3EKİCİ R., ÇİZEL B. (2014). Yerel Halkın Turizm Gelişimi Desteğine İlişkin TutumlarınınDestinasyonların Gelişme Düzeylerine Göre Farklılıkları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1YİRİK Ş., ÖREN D., EKİCİ R. (2014). Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Stres ve Örgütsel Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerinDemografik Değişkenler Bazında İncelenmesi. journal of Yaşar University, .
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1TOPSAKAL Y., EKİCİ R. (2014). Dark Tourism As A Type Of Special Interest Tourism Dark Tourism Potential Of Turkey. Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 325-330.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1EKİCİ Ç. R., TOKSÖZ K. D. (2021). Turist Rehberlerinin COVID-19 Salgınına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, Ekim 28, MERSİN.
       • 2DALGIÇ A., TOKSÖZ K. D., EKİCİ R., GÜVENÇ A. (2021). TUR KATILIMCILARININ ŞİKAYET UNSURLARI VE İZLENEN ŞİKAYET TELAFİ STRATEJİLERİ: REHBERLER GÖZÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME . 21.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Ekim 15, BALIKESİR.
       • 3EKİCİ R., YİRİK Ş. (2014). Medikal Turizm Pazarında Yaşanan Etik Problemler ve Bölge Pazarında Ortaya Çıkan Sorunlar (Akdeniz Bölgesi Örneği). 15.ulusal turizm kongresi, Kasım 11-14.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1kara k., EKİCİ Ç. R. (2021). E-SPOR TURİZMİNE YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI. ULUSLARARASI TURİZMDE YÜKSELEN EĞİLİMLER KONGRESİ, Eylül 30-2, KONYA.
        • 2KUHZADY S., EKİCİ R., BENLİ S. (2019). Instagramable Antalya, Exploring Tourists Co-Created Destination İmage. VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Nisan 19-20, MERSİN ANAMUR.
        • 3KUHZADY S., EKİCİ R., BENLİ S., MOHAJER B. (2019). Instagramable Antalya, Exploring Tourists Co-Created Destination Image. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Nisan 19-20, MERSİN, 365-373.
        • 4EKİCİ R., GÜVEN A., BÜYÜKDAĞ N. (2017). Turizmde Yenilikçi Girişim: Tema Park Otel Örneği. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Eylül 28-30.
        • 5EKİCİ R., GÜVEN A., BÜYÜKDAĞ N. (2017). TURİZMDE YENİLİKÇİ GİRİŞİM: TEMA PARK OTEL ÖRNEĞİ. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 8-30, Mersin.
        • 6EKİCİ R., ÇİZEL B. (2017). Analysis of Tourism Experiences Through Photographs According to Tourist Gaze Typologies. Multidisciplinary Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science in Prague 2017, Czech Republic (MAC-TTSS 2017) , PRAG, CEK CUM, Ağustos 11-14.
        • 7EKİCİ R., GÜVEN A., YORULMAZER G. (2014). Measuring the Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Tourism Sector and These Attitudes’ Effects on Career Choice of Students. GLOBAL INTERDISCIPLINARYBUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, Mayıs 15-18.
        • 8EKİCİ R., ÇİZEL B. (2014). Examining the Residents’ Attitudes towardTourism Development: Case Study of Kaş, Turkey. Global InterdıscıplınaryBusıness-Economics Advancement Conference, USA, Mayıs 15-18.
        • 9EKİCİ R., GÜVEN A., YİRİK Ş. (2013). TURİZM BÖLGESİNDE (ANTALYA) YAŞAYAN YERLEŞİK YABANCILARIN KARŞILAŞTIKLARI SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERE İLİŞKİN ALGILARI. 8.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ekim 24-27, eskişehir.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1EKİCİ R., ÇİZEL B. (2019). Advantages of Visual Research Methods in Tourism Research. VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Nisan 19-20, MERSİN ANAMUR.
         • 2EKİCİ R., GÜVEN A., TOPSAKAL Y. (2017). Bütünsel ve Manevi Turizm Kapsamında Yoga Turizmi. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Eylül 28-30, Mersin, 1270-1273.
         • 3EKİCİ R., GÜVEN A. (2017). An Analysis of User-Generated Content for Visitor Experiences of EXPO 2016. Multidisciplinary Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science in Prague 2017, Czech Republic, Ağustos 10-14.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1TURİZM DENEYİMLERİNİN TURİST BAKIŞI TİPOLOJİLERİNE GÖRE FOTOĞRAFLARA YANSIMALARININ ANALİZİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Diğer (Ulusal), 2018, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
           • 2Çankırı Karatekin Üniversitesi/Ilgaz Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-...)
           • 3Akdeniz Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Turizm İşletmeciliği Pr./ Araştırma Görevlisi (2012-...)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-...)
            • 2Akdeniz Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2013-2018)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1Antalya Rehberler Odası (Üye) (2011-...)
              • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
              • 1En İyi Doktora Tezi Teşvik Ödülü (2018) 9.LİSANSÜSTÜ TURİZM ÖMĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ
               • Verdiği Dersler
               • 1Anadolu Medeniyetleri
               • 2Anadolu Uygarlıkları
               • 3English For Tourism
               • 4Görsel Sosyoloji Ve Turizm
               • 5Hukukun Temel Kavramları
               • 6Kariyer Planlama
               • 7Turist Davranışı
               • 8Turist Rehberliği
               • 9Türk Halk Kültürü Ve Animasyon