KİŞİSEL BİLGİLER
Derya TANER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Derya TANER
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yerel Yönetimler
Telefon
E-Posta deryataner@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 12.9.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 17.8.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 28.2.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TANER D. (2022). Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal Bilimler. Ankara, (pp. 19-48). Gazi Kitapevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1TANER D. (2022). COVİD-19\u2019UN KAMU PERSONEL SİSTEMİ İÇERİSİNDE AKADEMİK PERSONELİN ÇALIŞMA DÜZENİNE BİR YANSIMASI: \u2018\u2018ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ\u2019\u2019. Alanya Akademik Bakış, , 2139-2165.https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1020915
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1TANER D. (2021). TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATININ GENEL ANLAMDA GÖRÜNÜMÜ VE ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNİN KAMU YÖNETİMİ MEVCUDİYETİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 3, 115-138.
   • 2TANER D., NEGİZ N. (2018). Kamu İdarelerinde Esnek Çalışma Saatleri Uygulaması Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1131-1152.
   • 3TANER D., NEGİZ N. (2018). Kamu İdarelerinde Esnek Çalışmaya Dair Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 557-585.
    • Akademik Görevler
    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
     • İdari Görevler
     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2022-...)
     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2019-...)
     • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2019-...)
     • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Başkanlığı (2019-...)
     • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Başkanlığı (2019-...)
     • 6Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
     • 7Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2019-...)
     • 8Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2019-...)
      • Verdiği Dersler
      • 1Borçlar Hukuku
      • 2İş Etiği
      • 3Kriz Ve Stres Yönetimi
      • 4Küreselleşme Ve Dünyada Yerel Yönetimler
      • 5Postmodern Kamu Yönetimi
      • 6Protokol Bilgisi
      • 7Seminer Ve Rapor Hazırlama
      • 8Türkiye Ekonomisi Ve Yerel Yönetimler
      • 9Yerel Yönetimler I
      • 10Yerel Yönetimler Iı
      • 11Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi
      • 12Yönetim Ve Organizasyın
      • 13Yönetim Ve Organizasyon