KİŞİSEL BİLGİLER
İlknur Ülkü ARMAĞAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ülkü ARMAĞAN
Birimi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon
E-Posta ulkuarmagan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 11.6.2002
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 23.5.2022
Yüksek Lisans İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL EKONOMİ (YL) (TEZLİ) 12.10.2005
LONDRA METROPOLİTAN ÜNİVERSİTESİ (İNGİLTERE) FİNANSAL PİYASALAR VE TÜREVLER 17.7.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 14.6.2022
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ARMAĞAN İ. Ü., DULUPÇU M. A. (2023). Volatilite Analizleri. Ankara, (pp. 33-62). Gazi Kitabevi.
 • 2ARMAĞAN İ. Ü. (2023). İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım III. Ankara, (pp. 53-78). Gazi Kitabevi.
 • 3ARMAĞAN İ. Ü. (2023). İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 1. İstanbul, (pp. 127-146). Artikel Akademi.
 • 4ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Finansal Piyasaların Evrimi-III. Gaziantep, (pp. 219-237). Özgür Yayınları.
 • 5ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar III. Ankara, (pp. 317-331). Akademisyen Kitabevi.
 • 6KELEŞ M. K., ÖZDAĞOĞLU A., ARMAĞAN İ. Ü. (2021). Üretim ile İşletme Alanlarında Teknolojik Yenilikler ve Sürdürülebilirlik. İstanbul, (pp. 145-172). Efe Akademi Yayınevi.
 • 7ARMAĞAN İ. Ü., KELEŞ M. K., ÖZDAĞOĞLU A. (2021). Eğitim ve İşletme Eksenli Multidisipliner Araştırmalar. Litvanya, (pp. 145-166). SRA Academic Publishing.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1ARMAĞAN İ. Ü. (2022). Türev Piyasalar ve Türev Ürünler. İstanbul, Kriter Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜLAY G., ARMAĞAN İ. Ü., ERGUN K. (2023). Turizm ve Türkiye Sermaye Piyasalarının Etkileşimi: Borsa İstanbul Turizm Endeksinin Analizi (Interaction Between Tourism And Turkey’s Capital Markets: Analysis Of Istanbul Stock Exchange Tourism Index). Journal of Gastronomy Hospitality and Travel - JOGHAT, 6, 1477-1490.https://doi.org/10.33083/joghat.2023.348
   • 2ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Ana Akım İktisadi Düşünceden Davranışsal Yaklaşıma İnsan (Human From Mainstream Economic Thought To Behavioral Approach). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14, 720-738.https://doi.org/10.21076/vizyoner.1144332
   • 3ARMAĞAN İ. Ü. (2023). IPOs and Evaluation Of The Borsa Istanbul IPO Index (Halka Arzlar ve Borsa İstanbul Halka Arz Endeksinin Değerlendirmesi). Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 23, 695-708.https://doi.org/10.21121/eab.1362952
   • 4ARMAĞAN İ. Ü., ÖZDAĞOĞLU A., KELEŞ M. K. (2021). COVID-19 Salgınının Banka Performanslarına Etkisinin SECA Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Evaluation Of The Effect Of The COVID-19 Output On Bank Performances With The SECA Method). Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 114-124.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Price Prediction of The Borsa Istanbul Banks Index With Traditional Methods and Artificial Neural Networks. Borsa Istanbul Review, 23, 30-39.https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.10.005
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ARMAĞAN İ. Ü. (2023). BIST 100 Endeks Volatilitesinin Koşullu Değişen Varyans Modelleri İle İncelenmesi (Investigation Of BIST 100 Index Volatility With Conditional Heteroscedasticity Models). Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, , 39-52.https://doi.org/10.46236/jovosst.1265004
     • 2ARMAĞAN İ. Ü., DULUPÇU M. A. (2022). Isparta İlindeki Bist30 Endeks Yatırımcılarının Haber Etkisiyle Oluşan Finansal Yatırım Kararlarının Araştırılması (Investigation Of Financial Investment Decisions Of BIST 30 Index Investors in Isparta With The Effect Of News). Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, , 1-25.https://doi.org/10.46236/jovosst.1158801
     • 3ARMAĞAN İ. Ü., DULUPÇU M. A. (2022). COVID-19 Sürecinde Haber Etkisinin BIST 30 Endeksi Üzerinde Aşırı Reaksiyon Hipoteziyle Test Edilmesi (Testing News Effect in The COVID-19 Process With Overreactıon Hypothesis On BIST 30 Index). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 66-84.https://doi.org/10.20875/makusobed.1057500
     • 4ARMAĞAN İ. Ü., SEKTİOĞLU İ. (2022). Bireysel Emeklilik Fon Tercihlerinin Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi (Evaluation Of Individual Pension Fund Preferences From The Perspective Of Behavioral Finance). Düzce İktisat Dergisi, 3, 164-179.
     • 5KELEŞ M. K., ARMAĞAN İ. Ü., ÖZDAĞOĞLU A. (2021). Elektrik Enerjisi Üreten Şirketlerin COVID-19 Salgın Ortamındaki Finansal Performanslarının ROC ve SMART Bütünleşik Yaklaşımı ile Analizi (Analysis of the Financial Performances of Electric Energy Producing Companies in The COVID-19 Epidemic with ROC and SMART Integrated Approach). Bilecik Şeyh Edebali Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 227-235.https://doi.org/10.33905/bseusbed.1005798
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ARMAĞAN İ. Ü. (2023). A Study On The Saving Tendencies Of Financial Investors In Turkey (Türkiye’deki Finansal Yatırımcıların Tasarruf Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma). International Topkapı Congress-II, Ekim 20-21, İstanbul.
      • 2ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Demographic Analysis of Financial Investors' Investment Preferences in The Istanbul Stock Market (Finansal Yatırımcıların Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki Yatırım Tercihlerinin Demografik Analizi). 8. International Social Sciences and Innovation Congress, International Science and Art Research Center (Isarc), Ekim 14-15, Ankara.
      • 3ARMAĞAN İ. Ü. (2023). The Effect Of The Pandemic And Digitalization On The Banking Sector (Bankacılık Sektörüne Pandemi ve Dijitalleşmenin Etkisi). Ases International Canakkale Scientific Studies Conference, Ekim 13-15, Çanakkale.
      • 4ARMAĞAN İ. Ü. (2023). Evaluating the Returns of Borsa Istanbul 100 Index in U.S. Dollar Terms Between 1998 and 2023 (Borsa İstanbul 100 Endeksi Getirilerinin, 1998 ve 2023 Yılları Arasında Amerikan Doları Bazında Değerlendirilmesi). 6th International Conference on Social Science Research (ICONSR'23), Ağustos 30-1, Budva, Montenegro.
      • 5ARMAĞAN İ. Ü., KELEŞ M. K., ÖZDAĞOĞLU A. (2021). Analysis Of Turkey By Years According To Economic Development Indicators: A Model Proposal With Critic And Cocoso Methods (Ekonomik Kalkınma Göstergelerine Göre Türkiye’nin Yıllar Bazında Analizi: Crıtıc ve Cocoso Yöntemleriyle Bir Model Önerisi). 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (14th ICoSReSSE), Aralık 16-18, Antalya, 9-10.
       • Akademik Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Keçiborlu Meslek Yüksekokulu/Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2023-...)
       • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Keçiborlu Meslek Yüksekokulu/Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ Öğretim Görevlisi (2020-2023)
        • İdari Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2023-...)
         • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
         • 1Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb) (2012...) ,Kosgeb, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
         • 2Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2010...) ,Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,
         • 3Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2009...) ,Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
         • 4Sermaye Piyasası Kurulu, Türev Araçlar Lisansı (2009...) ,Sermaye Piyasası Kurulu, Türev Araçlar Lisansı,
          • Verdiği Dersler
          • 1Bankacılık Kredi Ve Mevduat Ürünleri 2019-2020
          • 2Bankacılık Kredi Ve Mevduat Ürünleri 2021-2022
          • 3Bankacılık Kredi Ve Mevduat Ürünleri 2022-2023
          • 4Bankacılık Kredi Ve Mevduat Ürünleri-2020-2021
          • 5Bankacılık Ürünleri 2023-2024
          • 6Bankacılık Ürünleri -2020-2021
          • 7Bankacılık Ürünleri 2021-2022
          • 8Bankacılık Ürünleri 2022-2023
          • 9Bireysel Emeklilik Sistemi 2021-2022
          • 10Bireysel Emeklilik Sistemi-2020-2021
          • 11Bitirme Projesi 2023-2024
          • 12Davranışsal Finans 2022-2023
          • 13Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
          • 14Genel Matematik 2023-2024
          • 15İstatistik
          • 16Muhasebe
          • 17Sermaye Ve Para Piyasaları 2023-2024
          • 18Sermaye Ve Para Piyasaları 2021-2022
          • 19Sermaye Ve Para Piyasaları 2022-2023
          • 20Sermaye Ve Para Piyasaları-2020-2021
          • 21Temel Bankacılık İşlemleri 2020-2021
          • 22Temel Bankacılık İşlemleri 2021-2022
          • 23Temel Bankacılık İşlemleri 2022-2023
          • 24Ticaret Hukuku 2021-2022
          • 25Ticaret Hukuku-2020-2021