KİŞİSEL BİLGİLER
Kamil ATSATAN
Adı Soyadı Arş. Gör. Kamil ATSATAN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta kamilatsatan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.2.2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 4.6.2012
Yüksek Lisans ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME (YL) (TEZLİ) 6.9.2019
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1DİLER Ö., ÖZİL Ö., NANE İ. D., Nazıroğlu M., MİNAZ M., ASLANKOÇ R., Özmen Ö., ATSATAN K. (2022). The Effects of Bisphenol A on Oxidative Stress, Antioxidant Defence, Histopathological Alterations and Lysozyme Activity in Narrow-Clawed Crayfish (Pontastacus leptodactylus) (in press). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22.https://doi.org/10.4194/TRJFAS19877
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GENÇ İ. Y., SÜRENGİL G., ATSATAN K. (2022). Yıkama Suyuna Organik Asit İlavesinin Taze Soğutulmuş Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Kalitesine Etkisi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi Turkish Journal of Science and Engineering, 4, 35-41.https://doi.org/10.55979/tjse.1131323
   • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1ATSATAN K., SÜRENGİL G., KULUÇLU A. (2020). ADDITION OF PROBIOTIC BACTERIA TO FISH FEED BY MICROENCAPSULATION METHOD. International Eurasian Conference On Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Aralık 16-18.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ATSATAN K., DİLER A., SÜRENGİL G. (2020). Probiyotiklerin Su Ürünlerinde Uygulama Alanları. INTERNATİONAL CONGRESS OF ACADEMİC RESEARCH, Şubat 17-19, BOLU.
    • 2ATSATAN K., DİLER A. (2020). Lactococcus Garvı̇eae Aşısı Uygulanan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhyncus Mykı̇ss) Yem Katkısı Olarak Sarı Kantaron (Hypericum Perforatum) Yağının Etkı̇sı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇. INTERNATİONAL CONGRESS OF ACADEMİC RESEARCH, Şubat 17-19, BOLU.
     • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
     • 1DİLER Ö., DİLER İ., BAYRAK H., ÖZİL Ö., ERGÜL S. N., ATSATAN K. (2017). USE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN AQUACULTURE. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural And Healthy Lıfe'', Mayıs 10-12, KONYA, 233-233.
      • Akademik Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/Avlama Teknolojisi Bilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2020-...)