KİŞİSEL BİLGİLER
Derya TOKSÖZ KILIÇ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Derya TOKSÖZ KILIÇ
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta deryakilic@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 25.6.2012
Yüksek Lisans MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) 2.10.2015
Doktora MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 5.11.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DALGIÇ A., TOKSÖZ D., BİRDİR S., BİRDİR K. (2020). Sustainable Destination Branding and Marketing Strategies for Tourism Development. London, (pp. 181-189). CABI.
 • 2EKİCİ R., TOKSÖZ K. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. (pp. 46-67). IGI Global.
 • 3TOKSÖZ K. D., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry. Hershey PA, (pp. 147-167). IGI Global.
 • 4DALGIÇ A., TOKSÖZ D., BİRDİR S., BİRDİR K. (2019). Sustainable Destination Branding and Marketing: Strategies for Tourism Development. Oxfordshire, (pp. 181-189). CAB International.
 • 5ÇAPAR G., TOKSÖZ K. D. (2019). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar. Ankara, (pp. 1-16). Detay Yayıncılık.
 • 6ÇAPAR G., TOKSÖZ D., DÖNMEZ B. (2018). TURİST REHBERLİĞİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • 7DALGIÇ A., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2017). Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality: A Practical Manual. Oxfordshire, (pp. 181-196). CABI.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1TOKSÖZ K. D. (2020). TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM UYGULAMALARI. (pp. 275-294). Detay Yayıncılık.
  • 2TOKSÖZ K. D. (2020). Turizm ve Sanat. Ankara, (pp. 120-135). Nobel Akademik Yayıncılık.
  • 3PALA M. T., TOKSÖZ D. (2017). Otel işletmeciliği. İstanbul, (pp. 217-233). PARADİGMA AKADEMİ.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1TOKSÖZ K. D., PALA M. T., ÇAPAR G. (2020). İşte Gelişim Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması. İzmir İktisat Dergisi, 35, 177-186.
   • 2BİRDİR S., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2018). Katılımcıların Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının Geliştirilmesine Yönelik Önerileri. Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, .
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇINAR B., TOKSÖZ K. D. (2020). Turist Rehberliğinde Hikayeleştirme ve Mekanların Tüketimi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 3, 1-17.
    • 2BİRDİR S., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2019). Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 123-133.
    • 3TOKSÖZ D., ÇAPAR G., DÖNMEZ B. (2019). Değişen seyahat kültüründe yeni bir kavram: Travel Itch. Journal of Tourism Theory and Research, , 134-143.https://doi.org/10.24288/jttr.525604
    • 4TOKSÖZ D., ÇAPAR G. (2019). Birey-Meslek Uyumunun Meslek Seçimine Etkisi: Eğitim Gezilerine Katılan Turist Rehberi Adayları Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 257-278.https://doi.org/10.32572/guntad.580413
    • 5BİRDİR S., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2018). Katılımcıların Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının Geliştirilmesine Yönelik Önerileri. Ç.Ü. İktisadi ve İdari, 22.
    • 6TOKSÖZ D., ARAS S. (2018). THE SCIENTOMETRIC EVALUATION OF THE THESES ON THE‘ENVIRONMENT’ FIELD. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5, 4129-4134.
    • 7ÇAPAR G., TOKSÖZ D., DÖNMEZ B. (2018). Turizm Rehberliği Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 1.
    • 8TOKSÖZ D., DALGIÇ A., BİRDİR K. (2017). Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin İstanbul’da Faaliyet Gösteren 3, 4ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Etkileri ve Çözüm Önerileri1. Çağ Üniversitesi Sosyla Bilimler Dergisi, 14, 67-86.
    • 9BİRDİR S., TOKSÖZ D., BAK E. (2016). Karnavala Katılım Güdüleri IV Adana Uluslararası PortakalÇiçeği Karnavalı Örneği. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 21-39.
    • 10TOKSÖZ D., ARAS S. (2016). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü The Role of Local Cuisine in Tourists Travel Motivation. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 174-189.https://doi.org/10.21325/jotags.2016.29
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ATÇI D., TOKSÖZ D., ÇAPAR G., PALA M. T. (2019). İş Becerikliliği: Otel Çalışanlarında Bir Araştırma. 20.Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 16-19, Eskişehir, 533-541.
     • 2BİRDİR S., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2018). Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği.. VII Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Nisan 20-21, Hatay, 159-170.
     • 3BİRDİR S., TOKSÖZ D. (2017). Mersin Uluslararası Bahar Şenliğine Katılan Ziyaretçilerin Motivasyon Unsurları. 18. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 18-22, Mardin, 243-252.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇAKİCİ A., TOKSÖZ D., ÖZDAMAR M. (2019). LİSANS TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN ÖĞRENCİ BİREYSEL SORUMLULUK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DENETİM ODAĞINA GÖRE BİR KARŞILAŞTIRMA. THE THİRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURİSM:INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITIY, Eylül 26-28.
      • 2BİRDİR S., TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2019). Travelexpo Ankara Fuarına Katılım Nedenlerinin İncelenmesi. The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mart 26-28, Mersin, 239-244.
      • 3TOKSÖZ D., ÇAPAR G. (2018). Presenteeism or not Presence in Work: Understanding A Phenomenon. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Kasım 1-3, Mersin, 304.
      • 4BİRDİR S., TOKSÖZ D. (2017). Portakal Çiçeği Karnavalı’na Katılan Gençlerin Adana Destinasyon İmajıAlgıları. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Eylül 28-30, Mersin, 880-888.
      • 5BİRDİR K., TOKSÖZ D., BİRDİR S. (2017). A Research on Identifying Framework of Tourist Guides Qualifications. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Eylül 28-30, Mersin, 1514-1525.
      • 6BİRDİR K., DALGIÇ A., TOKSÖZ D. (2017). Turizm Sektöründe Yaşanan Krizin Konaklama Sektörüne Etkileri ve Çözüm Önerileri İstanbul Örneği. 4. ULUSLARARASI TURİZM VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Mayıs 12-14, Girne, 92-105.
      • 7BİRDİR S., TOKSÖZ D., YENİPINAR U. (2017). Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yıldız Uygulamalarına Yönelik TüketiciAlgıları: Mersin Örneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Nisan 14-15, Gaziantep, 706-714.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1BİRDİR K., TOKSÖZ D. (2016). Turist Rehberlerinin Meslek Etiği Algısının Eğitim Aldıkları Kuruma Göre Değerlendirilmesi. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Mayıs 20-22, ANTALYA, 1565-1583.
       • 2TOKSÖZ D., BİRDİR K. (2016). Turizm Alan Yazında Kültürel Mirasla İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili 2006 2015. 1st. İnternational East Mediterranean Tourism Symposium, Nisan 21-24, Magusa, 76-88.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1TOKSÖZ D., BAK E., BENLİ S. (2014). MEGA VE ÖZELLİKLİ SPOR ETKİNLİKLERİNİN DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN ÖRNEKLERLE BENZERLİK VE FARKLILIKLARI. 3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Nisan 18-18, MERSİN.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1BİRDİR K., BİRDİR S., DALGIÇ A., TOKSÖZ K. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. IGI Global.
         • 2BİRDİR K., BİRDİR S., DALGIÇ A., TOKSÖZ K. D. (2020). Impact of ICTs on Event Management and Marketing. IGI Global.
          • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
          • 1SAMIRKAŞ K. M., KALE A., BENLİ S. (2019). Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi. Dergi park.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1TURİZM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KRİZİN KONAKLAMA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:, Mersin Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
            • 2Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2014-2020)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2021-...)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (Üye) (2019-...)
               • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
               • 1Nvıvo Eğitimi (2018-2018) ,Nitel Verilerin Analizinde Kullanılan Nvıvo Programının Kullanımına Yönelik Bilgi Verilmiştir.,
                • Verdiği Dersler
                • 1Arkeoloji Iı
                • 2Geleneksel Türk El Sanatları
                • 3İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
                • 4Turizm Politikası Ve Planlaması
                • 5Turizmde Tanıtma Ve Reklam Yönetimi
                • 6Uzmanlık Alan Dersi