KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer DİLEK
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Ömer DİLEK
Birimi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon
E-Posta omerdilek@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 21.6.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 29.7.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 12.10.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1YEŞİL T. A., DİLEK Ö., TİLKİ T., YAVUZ M. (2022). Synthesis, Characterization and Investigation of Electrical Conductivity of Poly(2- Oxo-2-Phenyl Ethyl -2-Amino Benzoate)/Bentonite Nanocomposite. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17, 568-576.https://doi.org/10.29233/sdufeffd.1148894
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DİLEK Ö., Tezeren M. A., TİLKİ T., ERTÜRK E. (2019). Chiral 1,4-aminoalkylphenols for enantioselective diethylzinc addition toaldehydes. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 43.https://doi.org/10.3906/kim-1810-78
  • 2DİLEK Ö., Patır S., TİLKİ T., ERTÜRK E. (2019). Total Synthesis of Olivacine and Ellipticine via a Lactone Ring-Opening and Aromatization Cascade. The Journal of Organic Chemistry, 84.https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b00706
  • 3DİLEK Ö., Patır S., ERTÜRK E. (2018). Enantioselective Synthesis of 1- and 4-Hydroxytetrahydrocarbazoles through Asymmetric Transfer Hydrogenation. Synlett, 30.https://doi.org/10.1055/s-0037-1610351
  • 4DİLEK Ö., Tezeren M. A., TİLKİ T., ERTÜRK E. (2018). Chiral 2-(2-hydroxyaryl)alcohols (HAROLs) with a 1,4-diol scaffold as a new family of ligands and organocatalysts. Tetrahedron, 74.https://doi.org/10.1016/j.tet.2017.11.054
  • 5KARABACAK A. Ç., DİLEK Ö. (2014). Synthesis, solvatochromic properties and theoretical calculation of some novel disazo indole dyes. Journal of Molecular Liquids, 199.https://doi.org/10.1016/j.molliq.2014.09.019
   • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
   • 1ŞATIR B. G., DİLEK Ö., ERTÜRK E., CUMAOĞLU A. (2019). Evaluation of Carbazole Derivatives as DNA Topoisomerase IIα (TOPIIα) Inhibitor. 7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, Mart 14-17, Antalya.
   • 2örs y., ŞATIR B. G., DİLEK Ö., ERTÜRK E., CUMAOĞLU A. (2019). Toxicity of the Antitumoral Drug Ellipticine in Prostate Cancer Cell Lines. 7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, Mart 14-17, ANTALYA.
   • 3Yıldırım M. N. S., ŞATIR B. G., DİLEK Ö., ERTÜRK E., CUMAOĞLU A. (2019). Expression analysis of apoptotic genes by the effect of modified carbazol. 7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, Mart 14-17, Antalya.
   • 4DİLEK Ö., ERTÜRK E., BEKCİ H., CUMAOĞLU A. (2018). Eliptisin Olivasin ve Olivasin Türevi 9-Triflorometoksiolivasin’in Androjen Duyarlı (Lncap) ve Androjen Duyarsız (PC-3, DU-145) Prostat Kanseri Hücrelerinde Anti-Proliferatif Etkileri. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresiresi, Mart 22-25, Antalya.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1DİLEK Ö., Patır S., ERTÜRK E. (2018). Divergent Total Synthesis of Olivacine and Ellipticine. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Mart 22-25, Antalya.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1DİLEK Ö., TİLKİ T., ERTÜRK E. (2015). Asimetrik Katılma Reaksiyonları İçin Yeni Kiral Hidroksialkilfenoller. 27. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 23-28, Çanakkale.
     • 2TİLKİ T., KARABACAK A. Ç., KARCI F., DİLEK Ö., gökalp m. (2014). Some Dısperse Dısazo Dyes Contaınıng Heterocyclıc Compounds: Synthesıs, Characterızatıon And Investıgatıon of Absorptıon Propertıes. Paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongresi, Ekim 22-23, İstanbul.
     • 3YEŞİL T. A., YAVUZ M., KARABACAK A. Ç., DİLEK Ö. (2013). Bentonit/Poli(2-okso-2-feniletil-2-amino benzoat) Nanokompozitinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 15-18, Burdur.
     • 4DİLEK Ö., TİLKİ T., KARABACAK A. Ç. (2013). İndol Halkası İçeren Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 15-18, Burdur.
      • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
      • 1Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
      • 2Kiral Hidroksialkilfenol Ligandların Sentezi Ve Kiral Katalizör Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
       • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1Kanser Kemoterapötiklerinin Neden Olduğu Kalp Fonksiyon Bozukluğu ve Kalp Yetmezliğinin Erken Teşhisi ve Önlenmesi, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, 2021, Tamamlandı.
       • 2Yeni Kiral Hidroksifenollerin ve Aminofenollerin Sentezi ve Asimetrik Kataliz, COST, 2016, Tamamlandı.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi/ Öğretim Görevlisi (2021-...)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2022-2025)