KİŞİSEL BİLGİLER
Kemal Muhammet ERTEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Muhammet ERTEN
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Denetimi
Telefon
E-Posta kemalerten@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. 21.2.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 8.4.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 22.4.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ERTEN K. M., TERZİ S. (2023). Technical Investigation of the Usability for Foamed Bitumen Stabilized Materials inAsphalt Pavements. Journal of Engineering Research, .https://doi.org/10.36909/jer.18011
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ERTEN K. M. (2022). Farklı Bitüm Gençleştirici Ürünlerin Bitüm Penetrasyon Değeri Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması. International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering, 2, 1-8.
  • 2ERTEN K. M., TERZİ S., AKBULUT H. (2020). Effect of Bitumen Grade, Bitumen Percentage and Mineral Binders on Mixture Properties in Foam Bitumen-Stabilized RAP Materials. Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, 2, 1-11.
  • 3ERTEN K. M., TERZİ S., AKBULUT H. (2020). Effect of Active Filler Ratio on Indirect Tensile Strenght of Foam Bituminous Mixtures. International scientific and vocational studies journal, 4, 60-67.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ERTEN K. M., TERZİ S., AKBULUT H. (2022). Investigation of the Usability of Foamed Bituminous Mixtures as Bituminous Base Course. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 407-412.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.1072365
   • 2ERTEN K. M., TERZİ S., AKBULUT H. (2022). Investigation of Cold Recycling of Bituminous Surface Treatment with Foam Bitumen. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22, 1388-1399.https://doi.org/10.35414/akufemubid.1072221
   • 3AKBULUT H., TERZİ S., ERTEN K. M., ERİŞKİN E. (2020). ANFIS ve Bulanık Mantık Yöntemlerinin Köpük Bitümün Genleşme Oranı ve Yarılanma Süresi Parametreleri Tahmininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Düzce Üniersitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8, 2388-2399.https://doi.org/10.29130/dubited.686047
    • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1TERZİ S., ERTEN K. M. (2020). The effect of big data analysis for sustainable transportation. Journal of Innovative Transportation, 1.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1TERZİ S., AKBULUT H., ERTEN K. M., Muhammet K., Sağlık A., Nedim S. T., Çalışkan K. (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA İÇİN KÖPÜK ASFALT ÜRETİMİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA İÇİN KÖPÜK ASFALT ÜRETİMİ, Kasım 28-29, Ankara.
     • 2ERTEN K. M., TERZİ S., AKBULUT H. (2017). ASFALT GERİ DÖNÜŞÜMÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ. 7. Ulusal asfalt sempozyumu ve sergisi, Kasım 29-30, Ankara.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1AKBULUT H., GÜRER C., TERZİ S., ERTEN K. M. (2018). Variables Which Affect The Bitumen Characteristics of the Foamed Asphalt Production. 3rd International Conferance on Engineering Technology and Applied Sciences, Temmuz 17-21, üsküp.
       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışımların Mühendislik ve Görünürlük Özelliklerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1001, 2021, Tamamlandı.
       • 2Köpük Asfalt Üretiminde Bitüm Köpürmesine Köpürtme Isısının ve Bitüm Türünün Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
       • 3Köpük Asfalt İle Yerinde Soğuk Ve Tam Derinlikte Geri Kazanılmış Asfalt Kaplamaların Karayolunda Kullanılabilirliği ve Performansının Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
       • 4Köpük Bitüm ile Yerinde Soğuk ve Tam Derinlikte Geri Kazanılmış Bitümlü Kaplamaların Karayolunda Kullanılabilirliğinin ve Performansının Araştırılması ve Mevzuat Önerisinin Oluşturulması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2020, Tamamlandı.
       • 5Katkılı Betonların Aderans Dayanımının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
       • 6Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Donatı-Beton Aderans ve Eğilme Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
       • 7Katkılı Pompa Betonlarında Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
       • 8Geri Dönüştürülmüş Asfalt Kaplamaların Kullanımının İran ve Türkiye için Çevresel ve Teknik Fizibilite Çalışması , TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/Yapı Denetimi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
        • 2Afyon Kocatepe Üniversitesi/Dazkırı Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/Yapı Denetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2015-2021)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2021-...)
         • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2021-...)
         • 3Afyon Kocatepe Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2019-2021)
         • 4Afyon Kocatepe Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2019-2021)
         • 5Afyon Kocatepe Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2017-2021)
          • Verdiği Dersler
          • 1Agrega Teknolojisi
          • 2Beton Teknolojisi
          • 3Bilgisayar Destekli Çizim
          • 4Bilgisayar Destekli Paket Programlar
          • 5İmar Mevzuatı
          • 6İnşaat Mühendisliği Tasarımı
          • 7İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
          • 8Karayolu
          • 9Karayolu Üstyapı Yönetimi
          • 10Keşif Ve Metraj
          • 11Keşif Ve Metraj İşleri
          • 12Matematik
          • 13Matematik 1
          • 14Matematik 2
          • 15Mesleki Matematik
          • 16Mesleki Uygulamalar
          • 17Mesleki Yabancı Dil 1
          • 18Mesleki Yabancı Dil 2
          • 19Metraj Ve Keşif İşleri
          • 20Mimari Proje
          • 21Mimari Statik Proje Okuma
          • 22Ölçme Bilgisi
          • 23Prefabrik Yapılar
          • 24Proje Aplikasyonu
          • 25Proje Etüdü Ve Uygulaması
          • 26Proje Okuma
          • 27Proje Okuma Ve Aplikasyonu
          • 28Restorasyonda Keşif Ve Metraj
          • 29Statik Proje
          • 30Taşınmaz Değerlendirme
          • 31Topoğrafya
          • 32Toprak İşleri
          • 33Yabancı Dil 1
          • 34Yabancı Dil 2
          • 35Yalıtım Teknolojisi
          • 36Yapı Bilgisi
          • 37Yapı Denetim Uygulamaları
          • 38Yapı Malzemeleri
          • 39Yapı Malzemesi
          • 40Yapı Metrajı
          • 41Yol Bilgisi
          • 42Zemin Mekaniği 1
          • 43Zemin Mekaniği 2
          • 44Zemin Mekaniği Ve Temel İnşaatı