KİŞİSEL BİLGİLER
Ferhat ÖZBAY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÖZBAY
Birimi Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon
E-Posta ferhatozbay@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 31.5.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 6.1.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 20.7.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÖZBAY F., Bingöl N. (2022). Handbook of Research on Global Networking Post COVID-19. IGI Global.
 • 2ÖZBAY F., Ezanoğlu Z. (2022). İKTİSAT VE FİNANS YAZININDAGÜNCEL EĞİLİMLER. Gazi Kitabevi.
 • 3SARIÇOBAN K., ÖZBAY F., ERKAN B. (2022). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar -II. İzmir, (pp. 41-60). Serüven.
 • 4ÖZBAY F., PEHLİVAN C. (2021). Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 1. Ankara, (pp. 193-212). Duvar Yayınları.
 • 5ÖZBAY F. (2021). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler. Ankara, (pp. 545-562). Gece Kitaplığı.
 • 6ÖZBAY F., PEHLİVAN C. (2021). Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments. Hershey PA., (pp. 339-355). IGI Global.
 • 7ÖZBAY F., OĞUZTÜRK B. S. (2020). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II. Ankara, Gece Kitaplığı.
 • 8ÖZBAY F., PEHLİVAN C. (2020). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II. Ankara, Gece Kitaplığı.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1AK B., ÖZBAY F., OĞUZTÜRK B. S. (2022). İKTİSAT BİLİMİNDE FEMİNİZM: KADIN İSTİHDAMINDA EĞİTİMİN VE CİNSİYET AYRIMININ ETKİLERİ. Gazi Kitabevi.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F., ÖZASLAN A. (2019). İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri. Ankara, Ekin Yayınevi.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DAĞLI İ., PEHLİVAN C., ÖZBAY F. (2023). The nexus between non-fungible tokens (NFTS) and cryptocurrencies. IOS Press, .https://doi.org/10.3233/HSM-220196
    • 2PATA U. K., TEKİN B., ÖZBAY F. (2023). Empirical considerations on the reciprocal relationship between energy efficiency and leading variables: New evidence from OECD countries. ENERGY AND BUILDINGS, 284-112857.https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112857
    • 3PATA U. K., TEKİN B., ÖZBAY F. (2023). Empirical considerations on the reciprocal relationship between energy efficiency and leading variables: New evidence from OECD countries. Energy & Buildings, Elsevier BV, 284.https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112857
    • 4ÖZBAY F., Duyar İ. (2022). Exploring the role of education on environmental quality and renewable energy: Do education levels really matter?. Current Research in Environmental Sustainability, 4.https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100185
    • 5OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F. (2022). The Relationship between Green Innovation, CO2 Emissions, Gross Domestic Product, and Renewable Energy Supply: A Panel Data Analysis for BRICS Countries and Turkey. Istanbul Business Research, 51.https://doi.org/10.26650/ibr.2021.51.969130
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1PEHLİVAN C., KONAT G., Han A., ÖZBAY F. (2023). Turizm Yakınsaması Türkiyede Geçerli mi? Fourier Adf Birim Kök Testinden Kanıtlar. Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, .https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1163938
     • 2TEMELLİ F., ÖZBAY F., TEKİN B. (2022). Türk Katılım Bankacılığı Sektöründe Sermaye Yeterlilik Oranının Belirleyicileri: Panel Veri Analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 22, 1-22.https://doi.org/10.55322/mdbakis.950484
     • 3PEHLİVAN C., ÖZBAY F., Bingöl N. (2022). MUTLULUĞUN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLAN TEMEL EKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22.https://doi.org/10.21560/spcd.vi.919615
     • 4ÖZBAY F. (2022). Testing the Validity of the Feldstein-Horioka Puzzle for G20 Countries with Panel Data Method. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 7.https://doi.org/10.25204/iktisad.1144255
     • 5ÖZBAY F., ARICAN M., OĞUZTÜRK B. S. (2021). Çin Rüyasının Gerçekleşmesinde İnovasyonun Önemi: Büyüme ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10, 413-437.https://doi.org/10.15869/itobiad.792428
     • 6ÖZBAY F., OĞUZTÜRK B. S., SEZGİN A. (2020). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan G20 Ülkelerinin İnovasyon Çıktılarını Etkileyen Faktörlerin Bilgi Üretim Fonksiyonu ile Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9, 3874-3900.https://doi.org/10.15869/itobiad.797186
     • 7OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F. (2018). GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10, 549-571.https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.408868
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ÖZBAY F., Özcan A. (2021). THE EXAMINED OF THE INFLUENCE OF COVID-19 ON E-COMMERCE AND CONSUMER BEHAVIOR: A STUDY ON TURKEY. Journal of Aydın Faculty of Economics, 6, 21-33.
      • 2ÖZBAY F. (2021). Schumpeter'in Kapitalizm, Kalkınma, Girişimci ve Kredi Perspektifinde İnovasyona Bakışı. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3, 93-101.
      • 3OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F., ARICAN M., Kaleli F. Y. (2021). THE ROLE AND EFFECT OF HUMAN CAPITAL AND R&D ON THE SALES OF NEW PRODUCT: A STUDY ON THE INNOVATION PERFORMANCE OF THE MANUFACTURING INDUSTRY OF KEIHANSHIN REGION IN JAPAN. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 7, 1-18.https://doi.org/10.51947/yonbil.939220
      • 4ÖZBAY F., PEHLİVAN C., OĞUZTÜRK B. S. (2020). OTOMOTİV İHRACATININ İSTİHDAM, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 569-585.
      • 5PEHLİVAN C., Bingöl N., ÖZBAY F. (2017). İŞSİZLİKLE FAİZİN TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ :1980-2016. Global Journal of Economics and Business Studies, 6, 15-29.
      • 6OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F. (2017). ORTA DOĞU’NUN RUSYA VE ABD İLE ENERJİ ALANINDAKİ İLİŞKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 449-463.
      • 7OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F., PEHLİVAN C. (2017). GÜNEY KORE’NİN BÜYÜME SÜRECİNDE İNOVASYONUN ROLÜ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ 1984-2015. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 1203-1222.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1EKİNCİ G., DANAYİYEN A., ÇAPAR H., ÖZBAY F. (2022). Econometric Modeling of the Relationship Between MalnutritionRelated Deaths and Income. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Haziran 16-19, İstanbul.
       • 2DAĞLI İ., ÖZBAY F. (2021). AVRUPA BİRLİĞİNDE YAŞANAN İŞGÜCÜ VE ÜCRET KUTUPLAŞMASI VE İNOVASYONUN ETKİLERİNE YÖNELİK TELAFİ MEKANİZMALARI. 1. INTERNATIONAL AKDENIZ SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Aralık 4-5, Antalya, 245-247.
       • 3ÖZBAY F. (2021). Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Nüfus ve Eğitimin Önemi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. 4 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES (ITOBIAD), Haziran 10-13, Karabük.
       • 4OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F. (2021). Yeşil İnovasyonun Yenilebilir Enerji Üzerindeki Etkisi: BRICS Beşlisi ve Türkiye İçin Bir Panel Veri Analizi. 4 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES (ITOBIAD), Haziran 10-13, Karabük.
       • 5ÖZBAY F., Özcan A. (2021). COVID-19 PANDEMİK KRİZİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PESTE ANALİZİ: E-TİCARET SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR İNCELEME. International Symposium on Business, Economics, and education ISBE 2021, Nisan 7-8, İstanbul.
       • 6PEHLİVAN C., Bingöl N., ÖZBAY F. (2017). İşsizlik ve Faizin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama. 1.ULUSLARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Kasım 24-26, Kayseri.
       • 7OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F. (2017). G20 COUNTRIES IN THE CONTEXT OF CONTROLLED ECONOMIES . 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, Isparta, 35-37.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZBAY F., PEHLİVAN C. (2021). J EĞRİSİ VE TÜRKİYE'DE GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI. Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kasım 4-5, Erzurum.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1KURT M. B., ÇATALCALI C. A., ÖZOMAY Z., ÖZBAY F. (2021). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt II. Gece Kitaplığı.
         • 2OĞUZTÜRK B. S., ÖZBAY F., ÇAPAR H. (2021). Bilim ve Teknoloji Politikaları: Teknoloji, Politika, Strateji ve Uygulamalar . Gazi Kitabevi.
         • 3ÇATALCALI C. A., KURT M. B., ÖZBAY F., ÖZOMAY Z. (2021). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt I. Gece Kitaplığı.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
          • 1ÖZBAY F. (2021). Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. Dergipark.
          • 2ÖZBAY F. (2021). Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. Dergipark.
          • 3ÖZBAY F. (2021). Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi.
           • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
           • 1ÇAPAR H., ÇINAR F., ÖZBAY F., ÇAKMAK C. (2021). Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. Dergipark.
            • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1ÖZBAY F. (2021). Toplumsal Politika Dergisi. Dergipark.
            • 2ÖZBAY F. (2021). Sosyal Çalışma Dergisi. Dergipark.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (Yl) (Tezli)/ Doktor Öğretim Üyesi (2022-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Öğretim Görevlisi (2016-2016)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2022-...)
               • Verdiği Dersler
               • 1Dış Ticaret İşlemleri
               • 2Genel Ekonomi
               • 3Küresel Eko. Gelişmeler Ve Türkiye
               • 4Para Teorisi Ve Politikası
               • 5Para Ve Sermaye Piyasaları
               • 6Türkiye'de Ve Dünyada E-Ticaret