KİŞİSEL BİLGİLER
Merve Mürüvvet DAĞ
Adı Soyadı Arş. Gör. Merve Mürüvvet DAĞ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146366
E-Posta mervedag@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 5.6.2020
Yüksek Lisans
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1KARLI B., KADAKOĞLU B., DAĞ M. M., BAYAV A. (2022). Development of The Wheat Flour Industry in Türkiye and Analysis of the International Competitiveness. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 303-312.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YILMAZ H., DAĞ M. M., ÖZTÜRK Ş. N. (2022). Determination of Socio-Economic Characteristics, Farming Structures and Problems of Women Farmers Marketing Milk and Dairy Products in Periodic Markets: A Case of Isparta Province. Turkish Federation of Animal Science (Zootekni Federasyonu), 5, 71-80.https://doi.org/10.51970/jasp.1152167
  • 2DAĞ M. M., AKBAY C. (2022). Sürdürülebilir Tarımsal Uygulamalar ile Küresel Gıda Krizine Karşı Alternatif Çözümler. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 8, 101-113.
  • 3YILMAZ H., ÖZTÜRK Ş. N., DAĞ M. M. (2022). Determination of Socio-Economic Characteristics and Tendency of Consumers Purchasing Unpacked Milk and Dairy Products from Periodic Markets: Example of Isparta Province. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 502-511.https://doi.org/10.37908/mkutbd.1114634
  • 4DAĞ M. M., AKBAY C. (2022). Maraş Tarhanası Üretim ve Pazarlama Süreçlerinin Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 9, 830-838.https://doi.org/10.30910/turkjans.993585
  • 5AYTOP Y., DAĞ M. M., ÇETİNKAYA S. (2021). Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8, 1084-1093.https://doi.org/10.30910/turkjans.955213
   • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
   • 1Boosting Functional Biodiversity to Maximize Ecosystem Services for Mediterranean Crop Production (ECOBOOST), TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
   • 2Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin ve Tarımsal Desteklerin Pamuk Üretim Sürdürülebilirliğine Etkisinin Belirlenmesi, -Tübitak 1001, Devam Ediyor.
    • Akademik Görevler
    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2022-...)
     • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
     • 1Ziraat Mühendisleri Odası (Üye) (2021-...)