KİŞİSEL BİLGİLER
Oğuzhan YÜKSEL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Birimi Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon
E-Posta oguzhanyuksel@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 21.9.2004
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 6.9.2010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM) 10.9.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 20.2.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 4.3.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1AKGÜL M., YÜKSEL O. (2023). Sağlık Yönetimi Ekseninde Akademik Değerlendirmeler. ANKARA, (pp. 77-102). Gazi Kitabevi.
 • 2YÜKSEL O. (2023). Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler. ANKARA, (pp. 309-331). Serüven Yayınevi.
 • 3YÜKSEL O. (2023). Sağlık Girişimciliği. Ankara, (pp. 119-132). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ..
 • 4YÜKSEL O. (2022). SAĞLIK YÖNETİMİ. Ankara, (pp. 267-291). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 5YÜKSEL O. (2022). TIBBİ VE SOSYAL YÖNLERİYLE OBEZİTE. Ankara, (pp. 21-42). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 6YÜKSEL O. (2022). DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLARLA UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER. Ankara, (pp. 431-448). Gazi Kitabevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YÜKSEL O. (2023). Sektörlere Göre Hastanelerde Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinde Verimlilik. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 133-152.
  • 2DEMİRGİL H., YÜKSEL O., ERDEM R. (2022). Country Differences in Lenght of Stay in Intensive-Care Unit of Severe COVID-19 Patients During the Pandemic: A Retrospective Descriptive Research. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, 1157-1165.https://doi.org/10.5336/healthsci.2022-89228
  • 3YÜKSEL O. (2022). Türkiye’de Bebek Ölüm Hızının Bölgelerarası Değerlendirilmesi. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 117-131.
  • 4YÜKSEL O. (2021). Evaluation of Family Physicians' Opinions in Defensive Medicine Practices: The Case of Isparta/Turkey. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12, 690-696.https://doi.org/10.31067/acusaglik.903380
  • 5YÜKSEL O. (2020). Muayenehane Açılış Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Önem Düzeylerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 57-69.https://doi.org/10.47147/ksuiibf.783484
  • 6YÜKSEL O., YİĞİT V. (2020). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11, 477-485.https://doi.org/10.22312/sdusbed.727955
  • 7YÜKSEL O. (2020). VZA ve Tobit Model ile Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Performanslarının İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 208-226.https://doi.org/10.38122/ased.792720
  • 8YÜKSEL O., YİĞİT V. (2020). Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Marmara Bölgesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 883-894.https://doi.org/10.18506/anemon.621648
  • 9YÜKSEL O., YİĞİT V. (2020). Türkiye'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri verimliliğinin VZA Pencere analizi ile ölçümü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11, 527-540.https://doi.org/10.21076/vizyoner.672351
  • 10YÜKSEL O., ERDEM R. (2016). Biyoterörizm ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19, 203-222.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Çeçen Z., YÜKSEL O. (2023). Metaverse and Healthcare Sector. International Journal of Engineering and Innovative Research, 5, 280-290.https://doi.org/10.47933/ijeir.1360360
   • 2YÜKSEL O. (2022). Türkiye’deki Bazı Sağlık Göstergelerinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 8, 362-375.
   • 3YÜKSEL O. (2021). Azerbaycan'daki İllerin Sağlık Etkinliklerinin Karşılaştırılması. International Journal of Academic Value Studies, 7, 443-450.https://doi.org/10.29228/javs.51965
   • 4YÜKSEL O. (2021). Comparison of Healthcare System Performances in OECD Countries. International Journal of Health Services Research and Policy, 6, 251-261.https://doi.org/10.33457/ijhsrp.935170
   • 5SELAMZADE F., YÜKSEL O. (2021). Examination of Efficiency Change of Provincial Hospitals in Azerbaijan with Malmquist Index. Journal of International Health Sciences and Management, 7, 53-61.https://doi.org/10.48121/jihsam.911044
   • 6YÜKSEL O. (2020). Oran Analizi Yöntemi ile Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin Finansal Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 6, 515-528.
   • 7YÜKSEL O., YİĞİT V. (2019). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazinda Teknik Verimlilik Analizi. International Journal of Academic Value Studies, 5, 1-12.https://doi.org/10.23929/javs.881
   • 8YÜKSEL O., ADIGÜZEL O. (2015). Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, 1019-1027.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1YÜKSEL O. (2023). AİLE HEKİMLİĞİ’NDE REÇETELENEN İLAÇ GRUPLARI İLE HASTA SEVK HIZINA GENEL BİR BAKIŞ. INTERNATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS, Kasım 21-22, Mersin, 299-304.
    • 2YÜKSEL O. (2023). CUMHURİYETİN 100. YILINDA DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ. INTERNATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS, Kasım 21-22, Mersin, 289-298.
    • 3SELAMZADE F., YÜKSEL O. (2023). TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ: 2018-2021 DÖNEMİ. 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Mart 4-6, Muş, 136-143.
    • 4YÜKSEL O., SELAMZADE F. (2023). TÜRKİYE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÖLGELERİN KIYASLANMASI. 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Mart 4-6, Muş, 129-135.
    • 5YÜKSEL O., SELAMZADE F. (2022). 2015-2019 Dönemi Gürcistan Sağlık Sisteminin Pencere Analizi ile İncelenmesi. XII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ KONFERANSI, Kasım 12-13, Antalya, 288-294.
    • 6SELAMZADE F., YÜKSEL O. (2022). Gürcistan Cumhuriyeti'nin Sağlık Statüsü Değişimlerinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi. XII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ KONFERANSI, Kasım 12-13, ANTALYA.
    • 7YÜKSEL O., SELAMZADE F. (2022). TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİNİN ETKİNLİK KIYASLAMASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ. 5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ekim 8-9, 94-101.
    • 8YÜKSEL O., SELAMZADE F. (2022). MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMÜNÜN TIP FAKÜLTELERİ UYGULAMASI. 5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ekim 8-9, 102-112.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1YÜKSEL O. (2021). TÜRKİYE'DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN BÖLGELER ARASI DEĞERLENDİRİLMESİ. III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ağustos 17-17, ANKARA, 161-162.
     • 2YÜKSEL O. (2021). Sağlık Etkinlikleri Açısından Azerbaycan’daki İllerin Karşılaştırılması. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Haziran 9-11, BİŞKEK, 138-138.
     • 3YÜKSEL O., YİĞİT V. (2019). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazında Teknik Verimlilik Analizi. VI. Uluslararası Sağlık Ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Alanya), Nisan 18-20, ANTALYA, 5-6.
      • Akademik Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Senirkent Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2022-...)
       • İdari Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2022-...)
        • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
        • 1Türkiye Satranç Federasyonu Isparta İl Temsilciliği (Başkan) (2022-...)
        • 2Isparta Dişhekimleri Odası (Üye) (2007-2022)
         • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
         • 1Hekimlere Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması (2016).
          • Verdiği Dersler
          • 1Araştırma Teknikleri Ve Seminer
          • 2Araştırma Yöntemleri Ve Seminer
          • 3Bitirme Projesi
          • 4Epidemiyoloji
          • 5Göz Hastalıkları
          • 6Hasta-Hekim İlişkisi Ve İletişimi
          • 7Hastalıklar Bilgisi
          • 8İnsan Kaynakları Yönetimi
          • 9Lojistik İlkeleri
          • 10Meslek Etiği
          • 11Sağlık Ekonomisi
          • 12Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ve Akreditasyon
          • 13Sağlık Kurumlarında İngilizce
          • 14Sağlık Mevzuatı
          • 15Tıbbi Terminoloji
          • 16Uzmanlık Alan Dersi