KİŞİSEL BİLGİLER
Sinan DEMİR
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462116264
E-Posta sinandemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 16.7.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YL) (TEZLİ) 19.7.2017
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR) 16.12.2021
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. İzmir, (pp. 459-479). Duvar Yayınevi.
 • 2BAŞAYİĞİT L., DEDEOĞLU M., DEMİR S. (2018). Global Soil MapDigital Soil Mapping from Country to Globe. (pp. 113-119). CRC Press Taylor Francis Group.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DEMİR S. (2024). Determination of suitable agricultural areas and current land use in Isparta Province, Türkiye, through a linear combination technique and geographic information systems. Environment, Development and Sustainability, .https://doi.org/10.1007/s10668-023-04359-7
  • 2DEMİR S., DEDEOĞLU M., BAŞAYİĞİT L. (2024). Yield prediction models of organic oil rose farming with agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) images and machine learnaing algorithms. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 33, 1-25.https://doi.org/10.1016/j.rsase.2023.101131
  • 3DEMİR S., DURSUN İ. (2024). Assessment of pre- and post-fire erosion using the RUSLE equation in a watershed affected by the forest fire on Google Earth Engine: the study of Manavgat River Basin. NATURAL HAZARDS, 120, 2499-2527.https://doi.org/10.1007/s11069-023-06291-5
  • 4DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2024). Digital Mapping Burn Severity in Agricultural and Forestry Land over a Half-Decade Using Sentinel Satellite Images on the Google Earth Engine Platform: A Case Study in Isparta Province. Trees, Forests and People, 16, 1-22.https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100520
  • 5ALABOZ P., IŞILDAR A. A., COŞKAN A., DEMİR S. (2023). Different Approaches to Aggregate Stability Estimation in the Semi-Arid Climate Conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 54, 96-110.https://doi.org/10.1080/00103624.2022.2109666
  • 6DEMİR S., ALABOZ P., DENGİZ O., ŞENOL H., YILMAZ K., BAŞKAN O. (2022). Physico-chemical and mineralogical changes of lithic xerorthent soils on volcanic rocks under semi-arid ecological conditions. EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, 26, 291-301.
  • 7ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2021). Assessment of Various Pedotransfer Functions for the Prediction of the Dry Bulk Density of Cultivated Soils in a Semiarid Environment. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 52, 724-742.https://doi.org/10.1080/00103624.2020.1869760
  • 8ALABOZ P., DENGİZ O., DEMİR S., ŞENOL H. (2021). Digital mapping of soil erodibility factors based on decision tree using geostatistical approaches in terrestrial ecosystem. CATENA, 207, 105634.https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105634
  • 9ALABOZ P., DENGİZ O., DEMİR S. (2021). Barley yield estimation performed by ANN integrated with the soil quality index modified by biogas waste application. Zemdirbyste-Agriculture, 108, 217-226.https://doi.org/10.13080/z-a.2021.108.028
  • 10ŞENOL H., ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2020). Computational intelligence applied to soil quality index using GIS and geostatistical approaches in semiarid ecosystem. Arabian Journal of Geosciences, 13.https://doi.org/10.1007/s12517-020-06214-9
  • 11DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2019). Determination of Opium Poppy (Papaver Somniferum) Parcels Using High-Resolution Satellite Imagery. JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, 47, 977-987.https://doi.org/10.1007/s12524-019-00955-1
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DEMİR S., DURSUN İ. (2023). DETERMINING BURNED AREAS USING DIFFERENT THRESHOLD VALUES OF NDVI WITH SENTINEL-2 SATELLITE IMAGES ON GEE PLATFORM: A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 2, 117-130.
   • 2DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Evaluating Bare Soil Properties and Vegetation Indices for Digital Farming Applications from UAV-based Multispectral Images. DATA SCIENCE AND APPLICATIONS, 6, 5-10.
   • 3DEMİR S. (2023). Google Earth Engine Üzerinde Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yanan Alanların Farklı Eşik Değerlerinde Belirlenmesi. Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 4, 262-275.https://doi.org/10.48123/rsgis.1264208
   • 4DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Classification of Some Biochemical Properties with J48 Classification Tree Algorithms in Hyperspectral Data. Veri Bilimi, 5, 20-28.
   • 5ALABOZ P., DENGİZ O., PACCİ S., DEMİR S., TÜRKAY C. (2022). Determination of the Effect of Different Organic Fertilizers Applications on Soil Quality Using the SMAF Model. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32, 21-32.https://doi.org/10.29133/yyutbd.1015943
   • 6ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O., ÖZ İ. (2021). Effect of biogas waste applications on soil moisture characteristic curve and assessment of the predictive accuracy of the Van Genuchten model. EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE (EJSS), 10, 142-149.https://doi.org/10.18393/ejss.841287
   • 7DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). Fizyoğrafyadaki Değişimin Profil Gelişimine ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8, 261-272.https://doi.org/10.19159/tutad.935710
   • 8ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O., Öz İ. (2021). Effect of biogas waste applications on soil moisture characteristic curve and assessment of the predictive accuracy of the Van Genuchten model. Eurasian Journal of Soil Science, 10, 142-149.https://doi.org/10.18393/ejss.841287
   • 9DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). Kısıtlı Sulama Uygulamalarının İHA Multispektral Algılamaya Dayalı Vejetasyon İndekslerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31.https://doi.org/10.29133/yyutbd.910909
   • 10DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2020). Sorunlu Gelişim Gösteren Bitkilerin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Belirlenmesi. Turkish Journal of Science and Engineering, 2, 13-22.
   • 11ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2020). Determination of spatial distribution of soil moisture constant using different interpolation model case study, isparta atabey plain Farkli enterpolasyon yöntemleri kullanilarak topraklarin nem sabitelerine ait konumsal dagilimlarin belirlenmesi, isparta atabey ovasi örnegi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17, 432-444.https://doi.org/10.33462/jotaf.710411
   • 12BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2018). Spectral Mixture Model Applied to Cannabis Parcel Determination. , 12 (9): 876-881.. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 12, 876-881.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ALABOZ P., DEMİR S., ŞENOL H., DENGİZ O., YILMAZ K., BAŞKAN O. (2021). Yarı-kurak ekolojik koşullar altında farklı kayaç türleri üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve jeo-kimyasal özellikleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, .https://doi.org/10.29050/harranziraat.903887
    • 2ALABOZ P., DEMİR S., IŞILDAR A. A., BAŞAYİĞİT L. (2021). Elma Tarım Alanlarında Yüzey Toprakların Sınırlandırılmış Su Aralığının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, .https://doi.org/10.21657/topraksu.752137
    • 3ALABOZ P., DEMİR S., DENGİZ O. (2020). Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 432-444.https://doi.org/10.33462/jotaf.710411
    • 4ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L., IŞILDAR A. A. (2019). Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, .https://doi.org/10.21566/tarbitderg.660231
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2023). Digital Mapping Burn Severity in Agricultural and Forestry Land over a Half-Decade Using Sentinel Satellite Images on the Google Earth Engine Platform: A Case Study in Isparta Province. 2nd International Congress on Fire in the Earth System: Humans and Nature, July 4-8, 2023, Temmuz 4-8, Granada, 1.
     • 2BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2017). Monitoringof CannabisCultivationWithHigh-ResolutionImages. ICGRS 2017 : 19th International Conference on Geoscience and Remote Sensing, Eylül 18-19.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇELİK C., DEMİR S. (2022). Organik Tarım Ve Türkiye’deki Son 18 Yıllık Durumu. ICASEM IV. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi, Ekim 20, TEKİRDAĞ.
      • 2DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Research The Use Of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) In Agricultural Production. ICASEM 4th International Congress of Applied Sciences, Engineering and Mathematics, Eylül 20, Tekirdağ, 226-240.
      • 3DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Classification of Some Biochemical Properties with J48 Classification Tree Algorithms in Hyperspectral Data. 5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY, Eylül 7-11, Muğla, 168-175.
      • 4DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2022). Evaluating Bare Soil Properties and Vegetation Indices for Digital Farming Applications from UAV-based Multispectral Images . 5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’22), September 7-11, 2022, Fethiye, TURKEY, Eylül 7-11, Muğla, 217-224.
      • 5ALABOZ P., DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2021). EVALUATION OF SOILWAT MODEL FOR SOIL PHYSICAL PROPERTIES IN THE DIFFERENT LAND USE. III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, Ağustos 29-1, Trakya, 171-184.
      • 6ALABOZ P., DEMİR S. (2021). Effect of Biochar Treatments on Soil Structure and Relationships with Fractal Dimensions. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Mayıs 20-22, Aydın, 555-566.
      • 7BAŞAYİĞİT L., DEMİR S., UÇAR Y., KARA B. (2018). Spectral Mixture Model Applied to Cannabis Parcels Determination. ICSIP 2018 : International Conference on Satellite Image Processing, Mart 22-23.
      • 8DEMİR S., BAŞAYİĞİT L. (2018). Determination of opium poppy (Papaver somniferum) parcels using high-resolution satellite imagery. 20. international research conference, Mart 20-22.
      • 9DEMİR S., BAŞAYİĞİT L., serbest a. (2017). Soil Erosion Problems on the Kürce Hydroelectric Power Plant. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS, Ekim 4-7.
       • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
       • 1GÖK M., DEMİR S., BULUT F., DANDIL E., DURAK İ., İSTANBULLU A., KÜÇÜKSİLLE E. U., KESEMEN O., UZUN S., KABASAKAL İ., KÖSESOY İ., ALTUNTAŞ V., YENİLMEZ İ., DÖNMEZ İ. (2023). Veri Bilimi. Murat GÖK.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
        • 1Analitik Hiyerarşik Süreç Ile Strüktür Stabilite İndeksinin Konumsal Değerlendirilmesi, -Tübitak 1002, 2022, Tamamlandı.
        • 2Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapılan Isparta Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinin İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Verim Tahmin Modellerinin Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
        • 3Haşhaş(papaver Somniferum) Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
        • 4Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri ile Haşhaş ve Kenevir Ekim Alanlarının İzlenmesine ve Yasadışı Üretim Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Metot Çalışması, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
        • 5Yozgat İi Şefaatli İlçesi Karanlık Dere Vadisi Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kullanım Planlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
        • 6Burdur İli Bucak İlçesi Toprak Etüd Çalışması, Özel Kuruluşlar, 2014, Tamamlandı.
        • 7Isparta İli Gönen İlçesi Toprak Etüd Çalışması, Özel Kuruluşlar, 2014, Tamamlandı.
        • 8Isparta Yerleşim Alanı ve Yakın Çevresinde Yer Alan Piroklastik Çökeller Üzerinde Kurulan Seralarda Organik Karbon İçeriğinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2022-...)
          • İdari Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Koordinatörü (2023-...)
          • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2023-...)
          • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2023-...)
           • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
           • 1Türkiye Toprak Bilimi Derneği (Üye) (2020-...)
            • Verdiği Dersler
            • 1Dijital Tarım
            • 2İha Verileri İle Bitki İzleme
            • 3İha Verileri İle Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
            • 4İnsansız Hava Araçları Ve Drone Kullanımı
            • 5Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleri
            • 6Tarımda Hiperspektral Algılama Teknikleri
            • 7Toprak Bilgisi
            • 8Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri