1965 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise (Teknik Lise- Elektrik Böl.) öğrenimini Isparta’da tamamladı.

 1988 yılında Lisans eğitimi (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi); 1991 yılında Yüksek Lisans eğitimi (Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü- Tez konusu: “Levrek (Dicentrarchus labrax, L.1758) Larvalarında Canlı Yemden Kuru Yeme Geçiş Ve Gelişme Üzerine Etkileri”); 1997 yılında Doktora eğitimi (Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü-Tez konusu:“Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, W.1987) Bazı Doğal ve Sentetik Pigment Maddeleri İlavesi İle Beslenmesinin Et-Deri Rengi ve Büyüme Üzerine Etkileri ” tamamladı.

 1989-2000 yılları arası Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde deniz balıklarından levrek, çipura larva üretimi ve kafeslerde balık üretimi, canlı yemlerden alg, rotifer ve artemia üretimi ile yem yapım teknolojisi ve analizleri üzerinde uygulamalı olarak çalıştı. Yine bu süre içinde lisans öğrencilerinin Larval Üretim, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi derslerinin laboratuvarlarını yürüttü.

 Yurt dışında çeşitli üniversitelerde uluslararası birçok bilimsel faaliyetlere katıldı.

 Temmuz-2000 Şubat 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü’nde araştırıcı mühendis olarak görev yaptı.

 Şubat-2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak geçiş yaptı. Aynı kurumda 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olarak çalıştı.

 2011-2015 dönemin de Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nin de katılımı ile bu yeni üniversiteye geçiş yaptı.

 6 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kurucu Rektör olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

 Uluslararası düzeyde 60 araştırma makalesi, ulusal düzeyde 25 bildiri, uluslararası düzeyde 20 makale, 6’sı proje liderliği olmak üzere 13 araştırma projesi, 6 tez ve 3 teknik bültenden oluşan yayınları bulunmaktadır.

 İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli iki çocuk babasıdır.

 02462146010- 02462146004
 ibrahimdiler@isparta.edu.tr


 1973'de Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2002'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. 1996-2003 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2003-2011 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2011’de "Doçent" unvanını almıştır. 2006-2012 arasında SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2009-2012 ve 2015-2018 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-2016 arasında SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-2019 arsında SDÜ Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 2016 Şubat ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. 2018 yılından beri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, iki erkek, bir kız, 3 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, çok sayıda proje çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

 02462146010 – 6009
 huseyinfakir@isparta.edu.tr


 1969 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu’ndan Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. 1993 yılında SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996'da Yüksek Lisans ve 2001 yılında da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayarak "doktor" ünvanını aldı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında da Su Ürünleri Temel Alanı, Avlama Teknolojisi ABD’da Profesör ünvanına atandı. 2005 ile 2019 yılları arasında farklı zamanlarda yaklaşık 9 yıl Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, MYO Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi ve 2019 Eylül ayından itibaren de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, SCI Expanded, Alan indeksleri vb. indekslerde uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevleri mevcuttur.

 02462146010-6007
 yildizbolat@isparta.edu.tr


 1974'de Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1999'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Enerji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2006'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Termodinamik Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. Öğrenciyken IAESTE Uluslararası Teknik Öğrenci Değişim Programı ile Macaristan Budapeşte'de, 1 ay süreli "Basınçlı Kap ve Vana Dizaynı-Petrol Boru Hatları" üzerine staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında özel şirketlerde makine mühendisi olarak çalıştı. 1997-2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2013’de "Doçent" unvanını almıştır. 2014-2019 arasında SDÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 Ağustos ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, proje ve patent çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 02462146010-6008
 cenkbayrakci@isparta.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 2.7.2020