ISPARTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2022-2023 APPLICATION AND REGISTRATION CALENDAR FOR ASSOCIATE- UNDERGRADUATE DEGREE INTERNATIONAL STUDENTS

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların Alınması

International Application

28 Nisan - 24 Haziran 2022

28 April – 24 June 2022

Yerleştirme

Placement

27 Haziran- 7 Temmuz 2022

27 June – 7 July 2022

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

Announcement of Placement Results

7 Temmuz 2022

7 July 2022

Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz

Objection to Placement Results

18 Temmuz 2022

18 July 2022

İtirazların Değerlendirilme ve İlanı

Evaluation and Announcement of Objections

19 Temmuz 2022

19 July 2022

Kesin Kayıt Tarihi

Registration Dates

20– 29 Temmuz 2022

20 – 29 July 2022

2. Başvuruların Alınması

Second International Application

1 – 19 Ağustos 2022

1 – 19 August 2022

Yerleştirme

Placement

19 – 28 Ağustos 2022

19 – 28 August 2022

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

Announcement of Placement Results

29 Ağustos 2022

29 August 2022

Yerleştirme Sonuçlarına İtiraz

Objection to Placement Results

31 Ağustos 2022

31 August 2022

İtirazların Değerlendirilme ve İlanı

Evaluation and Announcement of Objections

1 Eylül 2022

1 September 2022

Kesin Kayıt Tarihi

Registration Dates

2 Eylül – 16 Eylül 2022

2 September – 16 September 2022

Boş Kontenjanlara Başvuru/ Yerleştirme/Kayıt

Application, Placement and Registration for Vacant Quotas

19 Eylül 2022 – 9 Haziran 2023

19 September 2022 – 9 June 2023

 

Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Dokümanlar

Açıklama

Doküman

Öğrenim Ücretleri

İndir

2022-2023 Uluslararası Önlisans/Lisans Kontenjanları

İndir

Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

İndir

 

PROGRAM TERCİHİ, BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

 • 1. Yerleştirme başvuruları; 28 Nisan -24 Haziran 2022 tarihleri arasında, Üniversitemizinhttps://obs.isparta.edu.tr internet adresinden online yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar “Aday Başvuru Formu” nu dikkatle doldurulup, başvuru için istenen belgelerin sisteme online yüklemesini yaparak, aday kendisinde saklamak üzere başvuru formu çıktısını almalıdır.
 • Aday numarası (Pasaport No/ YU No/TC No), adayın elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.
 • Aday başvuru formunun kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme yapılmadan girilmelidir. (bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.)
 • Adaylar en fazla Onbeş (15) diploma programına başvurabilirler.
 • Aday yerleştirmede kullanılmasını istediği puan türünü dikkatle seçmelidir. (sınav puanı veya ortaöğretim puanı gibi)
 • Uluslararası öğrenci başvuruları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılacak, istenen diğer belgeler bilgi sistemine online yüklenecektir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve istenen belgeleri yüklemeyen veya eksik yükleyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • NOT: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi başvuru ve yerleştirme işlemlerinde hiçbir aracı merkez ve/veya ajansı yetkili kılmamıştır.

PROGRAM SELECTION, APPLICATION PERIOD AND PROCEDURES

 • First Placement applications will be held online on our University website https://obs.isparta.edu.tr between April 28 and June 24, 2022. During the application, the candidates must carefully fill in the "Candidate Application Form", upload the documents required for the application to the system online, and print the application form for themselves to keep a copy.
 • Candidate number (passport number) should be kept carefully by the candidate, as it will be necessary for every step of the procedures.
 • The identity information field of the candidate application form, the information on the identity card or passport issued by the official authorities should be entered without abbreviation or alteration. (All responsibility for the consequences of inaccuracies in the information belongs to the candidates.)
 • Candidates can apply to a maximum of fifteen (15) diploma programs.
 • The candidate should carefully choose the type of score he wants to be used in the placement (such as YÖS result or high school diploma score).
 • International student applications will be received online through the official website of Isparta University of Applied Sciences, and other required documents will be uploaded online to the information system. Applications not submitted within the application period and applications of those who do not upload the required documents or upload incompletely will not be accepted.
 • NOTE: Isparta University of Applied Sciences has not authorized any intermediary centre and/or agency for application and placement procedures.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER (ONLINE YÜKLENECEK BELGELER)

 • Sınav sonuç belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez)
 • T.C. dış temsilciliklerince onaylanmış not döküm belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenir.)
 • Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (bu belgeler Türkçe değilse T.C. dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)
 • Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi (bu belgeler Türkçe değilse T.C. dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)
 • Pasaport fotokopisi.

REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION (DOCUMENTS TO BE UPLOADED ONLINE)

 • Exam result document (not required from candidates who want to get admission with their GPA)
 • Transcript document approved by foreign representatives of the Republic of Turkey (required from candidates who want to get admission with their GPA)
 • Certified copy of high school diploma or graduation certificate (if these documents are not in Turkish, Turkish translation of these documents notarized or approved by foreign representatives of the Republic of Turkey)
 • Educational status document to be obtained from their school for students who are in the graduation stage on the application date (if these documents are not in Turkish, Turkish translation of these documents notarized or approved by foreign representatives of the Republic of Turkey)
 • Photocopy of the passport.

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

 • Yerleşen adayların isim listesi ile kabul mektubu takvimde belirtilen tarihlerde https://obs.isparta.edu.tr adresinde ilan edilir. Aday sisteme giriş yaparak yerleştirme sonucunu ve kabul mektubunu alabilecektir. Kabul mektupları adayın e-posta adreslerine gönderilecektir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır.

ANNOUNCEMENT OF THE ACCEPTED STUDENTS

            The list of the accepted students and their acceptance letters are announced on the https://obs.isparta.edu.tr website on the dates specified in the calendar. Acceptance letters will be sent to the candidates via email.This announcement is in the form of a notification to the candidates and no further notification will be made to their addresses.  

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 • Adayların kesin kayıt için, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Adres: Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde evraklarını getirmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

FINAL REGISTRATION PROCEDURES

 • Students must apply to the student affairs office of the university (Address: Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA) they will be registered in person for final registration. Registration will not be made via email. Students who do not bring their documents on the specified dates cannot claim any rights.

KESİN KAYIT İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 • Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. dış temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
 • Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet tezkeresi alırlar.
 • Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz:
  • Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
  • Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil,
  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını T.C. hariç yabancı bir ülkede (Kuzey Kıbrıs hariç) tamamlayanlar.
 • Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 • Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 • Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 • Adaylar kayıt sırasında yerleştirildikleri belgenin ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını getirmek zorundadırlar. ISUBÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS sonuç belgesinin çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini almış olduğu kurumdan aslı gibidir onay olmak zorundadır.
 • Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 • Varsa, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlik belgesinin noter ya da T.C. dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 • 2 adet 4,5x6 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, çekilmiş olmalıdır)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge,
 • İmzalı geçim güvencesi beyanı (öğrenci Türkiye’ ye gelince elden teslim edecektir.)

DOCUMENTS TO BE DELIVERED TO STUDENT AFFAIRS FOR FINAL REGISTRATION

The documents required for registration are:

 • Students are required to obtain a "Study Visa" from the foreign representative office

in their country (or nearest) with their Acceptance Letter. 

 • Students in Turkey get a residence permit from the Provincial Directorate of Migration Management instead of a Student Visa.
 • Student visa is not required for the following candidates:
  • Foreign students who complete their secondary education in Turkey and want to continue their undergraduate education without interruption, citizens of Northern Cyprus and children of foreigners who have a work and residence permit in Turkey,
  • Those who acquired Turkish citizenship by birth and later acquired the citizenship of a foreign state by obtaining permission to renounce Turkish citizenship by the decision of the Council of Ministers, and those who have a document regarding the exercise of the rights granted by the Law No. (5203),
  • Those who have a foreign nationality by birth and later have got Turkish citizenship and have dual citizenship; and those who are Turkish and have completed last 3 years of high school abroad except for Northern Cyprus. 
 • The original copy of the high school diploma or temporary graduation certificate and its Turkish translation approved by the notary or foreign representatives of the Republic of Turkey,
 • The original copy of the equivalence certificate (high school diploma) obtained from Provincial Directorates of National Education - the Ministry of National Education or foreign representatives of the Republic of Turkey,
 • An official transcript approved by the high school directorate, showing the courses taken in high school, grades and GPA of the student, and a copy of the Turkish or English translation approved by the notary or foreign representatives of the Republic of Turkey
 • Students must submit the original copies of the documents (which they are accepted with) and other requested documents during registration. Students accepted with the YÖS result document of Turkish Universities, whose recognition has been announced by ISUBU, must have a verification code or a copy of the approval document from the institution where they received the document from.
 • A copy of the Passport that has Education Visa showing the identity information and validity period pages, and the Turkish translation approved by the notary or foreign representatives of the Republic of Turkey,
 • If available, a copy of the internationally valid foreign language certificate and Turkish proficiency certificate approved by the notary or foreign representatives of the Republic of Turkey,
 • 2 passport-size photos (biometric) taken in the last six months which must be clear to identify the student
 • The document showing that the tuition fee has been paid,
 • Signed living expenses assurance statement (The student must submit it in person when he/she comes to Turkey.

 

Yayın Tarihi: 28.4.2022
Okunma Sayısı: 7381
Yayınlayan: ISUBU Basın