1965 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise (Teknik Lise- Elektrik Böl.) öğrenimini Isparta’da tamamladı.

 1988 yılında Lisans eğitimini (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi), 1991 yılında Yüksek Lisans eğitimini (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) ve 1997 yılında Doktora eğitimi (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) tamamladı.

 1989-2000 yılları arası Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde deniz balıklarından levrek, çipura larva üretimi ve kafeslerde balık üretimi, canlı yemlerden alg, rotifer ve artemia üretimi ile yem yapım teknolojisi ve analizleri üzerinde uygulamalı olarak çalıştı. Yine bu süre içinde lisans öğrencilerinin Larval Üretim, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi derslerinin laboratuvarlarını yürüttü.

 Temmuz-2000 Şubat 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü’nde araştırıcı mühendis olarak görev yaptı.

 Şubat-2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak geçiş yaptı. Aynı kurumda 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olarak çalıştı.

 Yurt dışında çeşitli üniversitelerde uluslararası birçok bilimsel faaliyetlere katıldı.

 2011-2015 dönemin de Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nin de katılımı ile bu yeni üniversiteye geçiş yaptı.

 6 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kurucu Rektör olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

 Uluslararası düzeyde 60 araştırma makalesi, ulusal düzeyde 25 bildiri, uluslararası düzeyde 20 makale, 6’sı proje liderliği olmak üzere 13 araştırma projesi, 6 tez ve 3 teknik bültenden oluşan yayınları bulunmaktadır.

 İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli iki çocuk babasıdır.

 ibrahimdiler@isparta.edu.tr


 1973'de Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2002'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. 1996-2003 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2003-2011 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2011’de "Doçent" unvanını almıştır. 2006-2012 arasında SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2009-2012 ve 2015-2018 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-2016 arasında SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-2019 arsında SDÜ Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 2016 Şubat ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. 2018 yılından beri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, iki erkek, bir kız, 3 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, çok sayıda proje çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

 02462146010 – 6009
 huseyinfakir@isparta.edu.tr


 1969 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu’ndan Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. 1993 yılında SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996'da Yüksek Lisans ve 2001 yılında da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayarak "doktor" ünvanını aldı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında da Su Ürünleri Temel Alanı, Avlama Teknolojisi ABD’da Profesör ünvanına atandı. 2005 ile 2019 yılları arasında farklı zamanlarda yaklaşık 9 yıl Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, MYO Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi ve 2019 Eylül ayından itibaren de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, SCI Expanded, Alan indeksleri vb. indekslerde uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevleri mevcuttur.

 02462146010-6007
 yildizbolat@isparta.edu.tr


 1974'de Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1999'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Enerji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2006'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Termodinamik Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. Öğrenciyken IAESTE Uluslararası Teknik Öğrenci Değişim Programı ile Macaristan Budapeşte'de, 1 ay süreli "Basınçlı Kap ve Vana Dizaynı-Petrol Boru Hatları" üzerine staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında özel şirketlerde makine mühendisi olarak çalıştı. 1997-2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2013’de "Doçent" unvanını almıştır. 2014-2019 arasında SDÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 Ağustos ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, proje ve patent çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 02462146010-6008
 cenkbayrakci@isparta.edu.tr


 26.08.1956 Trabzon, Maçka doğumlu. İlk Okul, Orta Okul ve Lise’yi Trabzonda okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yaparak Makina yüksek mühendisi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Doktora yaparak doktor yüksek mühendis oldu. 1996 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör oldu. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yüzlerce atıf, makale, bildiri, kitap, araştırma projesi ile çok sayıda danışmanlığını yürüttüğü tamamladığı yüksek lisans ve doktora mevcuttur.

 02462146769
 kemalyakut@isparta.edu.tr


 Prof. Dr. Bahri KARLI, 1960 yılında Denizli’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Karlı, 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 1991 yılında aynı birimde doktora öğrenimini tamamladı. Üretim Ekonomisi, Tarımsal İşletmelerin Analizi ve Planlaması, Tarımsal Kooperatifçilik ve Üretici Örgütlenmesi, Bitkisel Üretimde Maliyetler, Kırsal Kalkınma vb konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdürdü. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Çeşitli Komisyonlarda Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Prof. Dr. Bahri KARLI, 1996 yılında “doçent” ve 2003 yılında “profesör” unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 02462146233
 bahrikarli@isparta.edu.tr


 Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 07 Temmuz 1972 yılında Fethiye’de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Fethiye’de tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde lisans eğitimine başlamış ve Orman Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında üçüncü olarak mezun olmuştur. 1993-1995 yılları arasındaki dönemde, muhtelif zamanlarda Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmış ve yedek subay olarak askerlik hizmetini yapmıştır. 1995 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünde “Araştırma Görevlisi” olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında “Yüksek Lisans” ve 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalında “Doktora” derecesi almıştır. Aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği bölümüne “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atanmıştır. 2010 yılında Orman Mühendisliği Bilim Dalında doçent unvanı almış ve 2015 yılında aynı fakültenin Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Yaban Hayatı Anabilim Dalında “Profesör” kadrosuna atanmıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünde, bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

 Prof. Dr. İbrahim Özdemir, orman envanteri, biyolojik çeşitlilik ve uzaktan algılama konularında, eğitim faaliyetlerinde bulunmakta ve bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bu konularda bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla çeşitli tarihlerde yurtdışına gitmiştir (2002 yılında Dresden Teknik Üniversitesi Tharandt Orman fakültesinde 3 ay; 2014 yılında Freiburg Üniversitesi, Çevre ve Doğa Bilimleri fakültesi, Uzaktan Algılama bölümünde 1 ay; 2010 yılında Ben-Gurion Üniversitesi, Jacob Blaustein Çöl araştırmaları Enstitüsünde 2 ay ve 2011 yılında Durham Üniversitesi, Coğrafya Bölümünde 4 ay). Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 02462146559
 ibrahimozdemir@isparta.edu.tr


 Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA, 1959 yılında Isparta Sütçüler’de doğdu. 1977 Isparta Gönen Öğretmen Lisesinden, 1982 de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini Topçu Asteğmen olarak tamamladıktan sonra 1984 de Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulunda Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985 te Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri ABD da başladığı Doktora Eğitimini 1990 da Akdeniz üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD da tamamladı. 1992 de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri bölümü öğretim üyeliğine atandı. 1996 yılında Doçent oldu, 2002 yılında aynı bölümde Profesörlüğe yükseltildi. Bu kurumda 17 yıl Bölüm Başkanlığı ve 8 yıl süreyle Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı, BAP komisyonu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Profesör kadrosuna atandı. Aynı Fakültede 2009-2011 yılları arasında Dekan yardımcılığı, 2012-2015 yılları arasında Dekanlık, 2011-2018 yılları arasında Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kadrosu 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi aktarıldı, halen aynı Fakültede çalışmakta, Temel Bilimler Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA Su Ürünleri, Balıkçılık Biyolojisi, Populasyon Dinamiği, Limnoloji, Balık Yetiştiriciliği ve Balık besleme, Akuatik Toksikoloji, Su kalitesi, Su Kirlenmesi ve Kontrolü konularında çalışmalar yaptı, sempozyumlara katıldı, ders notları, kitap ve kitap bölümleri yayınladı. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri verdi, Doktora ve mastır tezlerinde danışman olarak görev aldı. Mesleki konularda çalışmalar yapmak, akademik faaliyetlere katılmak üzere İsviçre, İspanya, Çekya, Polonya, ABD, Malezya, Endonezya, Balkan Ülkeleri, Moldova ve Kırgızistan’da bulundu. DPT, TÜBİTAK, AB, BAP, Başbakanlık, Gençlik Spor Bakanlığı, orman ve Su İşleri Bakanlığı projelerinde yürütücü veya araştırıcı olarak çalıştı. AB hibe projeleri değerlendirme komisyonunda görev aldı. TÜBİTAK TOVAG yürütme kurulu üyeliği, proje moderatörlüğü, UAK Doçentlik komisyonu üyeliği gibi görevler aldı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Prof. Dr. Çetinkaya evli ve üç çocuk babasıdır.

 02462146406
 osmancetinkaya@isparta.edu.tr


 1955 yılında Yalvaç’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yalvaç’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İstanbul’a gitti. Şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden 1977’de mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde memuriyete başladı. 1978 yılında evlendi ve memuriyetine Isparta Valiliği Basın Bürosunda devam etti. Askerliğini kısa süreli olarak Burdur’da yaptı.

 1982 yılında Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne Yayın Müdürü olarak atandı. Bu kurumun Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmasından sonra Isparta Mühendislik Fakültesi’nde Şube Müdürü olarak çalıştı. 1992’de Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Bu görevinin yanında üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yaptı. 2006 yılında akademisyenliğe geçerek Isparta Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı; İletişim ve Halkla İlişkiler konulu dersler verdi. 2018 yılında yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne geçti ve “Rektör danışmanı” olarak görevlendirildi.

 İdari ve akademik görevlerinin yanı sıra yazarlığa ilgi gösterdi ve çok sayıda yayın çalışmasına katıldı. Dergah Yayınevinin çıkardığı “Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi”nin yazar kadrosunda yer aldı. 10 yıldan fazla süreyle SDÜ Bülteni’nin editörlüğünü ve köşe yazarlığını yaptı. SDÜ’nün birçok prestij kitabına editör ve bölüm yazarı olarak imza attı. Üniversite Radyosu için “Edebiyat Dünyası” ve “Anadolu’dan Sesler” adlarıyla birçok program hazırladı ve sundu. “Bu bizim hikayemiz” adıyla yayınlanan SDÜ 15.Yıl Belgeseli ile Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi vizyon filminin metin yazarlığını yaptı. SDÜ ve MAKÜ için çok sayıda tanıtım filmi metni yazdı. ISUBÜ için konuşma metinleri ve kurumsal mesajlar hazırladı. Ayrıca çeşitli özel sektör kuruluşlarının tanıtım filmi ile bazı şahsiyetler için hazırlanan biyografik filmlerin metinlerini yazdı. BAKA tarafından desteklenen “Yeni Rota” projesi çerçevesinde çeşitli ilçelerin tanıtım filmlerinin metinlerini kaleme aldı. Kendisi birinci isim olmak üzere “Isparta Folkloru” ismiyle 3 ayrı kitap ve müzik CD’sini yayına hazırladı; Atatürk Kültür Merkezi’nce yayınlanan “Geçmişten Günümüze Isparta” kitabında “Isparta’nın Folkloru ve Müzik Kültürü” isimli bölümü yazdı.

 02462146683
 nafizakgun@isparta.edu.tr


1971 yılının bir kış mevsiminde Konya ilinin Bozkır ilçesinde dünyaya gözlerini açan Ahmet Aydın ; ilkokulu Karabayır Köyü'nde, Ortaokulu Bozkır ilçesinde liseyi ise Isparta'da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Daha üniversite yıllarında Dersanecilik hayatına başlayan Aydın, Üniversite den mezun olduktan sonra 14 yıl Dersanecilik yaptı, daha sonra 10 yıl  Okul Öncesi Eğitim alanında kurucu müdürlük görevlerinde bulundu. Özel sektörde eğitim alanında edindiği deneyimini üniversite öğrencileri ile paylaşmak isteyen Ahmet Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy MYO da Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü , Yaşlı Bakım Programı'nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesi ile yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 18 Eylül 2018 tarihinde, Rektörlük Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Aydın, halen bu görevine devam etmekte olup aynı zamanda Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olup, Bağımlılıklarla Mücadele konusunda konferanslar vermektedir. Sayın Aydın evli ve bir çocuk babasıdır.

 02462146006
 aydinahmet@isparta.edu.tr


 02462146015
 selcuktokgoz@isparta.edu.tr


 02462146004
 pinaryildirim@isparta.edu.tr


 02462146010
 esinozcan@isparta.edu.tr