1965 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise (Teknik Lise- Elektrik Böl.) öğrenimini Isparta’da tamamladı.

1988 yılında Lisans eğitimini (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi), 1991 yılında Yüksek Lisans eğitimini (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) ve 1997 yılında Doktora eğitimi (Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) tamamladı.

1989-2000 yılları arası Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde deniz balıklarından levrek, çipura larva üretimi ve kafeslerde balık üretimi, canlı yemlerden alg, rotifer ve artemia üretimi ile yem yapım teknolojisi ve analizleri üzerinde uygulamalı olarak çalıştı. Yine bu süre içinde lisans öğrencilerinin Larval Üretim, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi derslerinin laboratuvarlarını yürüttü.

Temmuz-2000 Şubat 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü’nde araştırıcı mühendis olarak görev yaptı.

Şubat-2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak geçiş yaptı. Aynı kurumda 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olarak çalıştı.

Yurt dışında çeşitli üniversitelerde uluslararası birçok bilimsel faaliyetlere katıldı.

2011-2015 dönemin de Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nin de katılımı ile bu yeni üniversiteye geçiş yaptı.

6 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kurucu Rektör olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

Uluslararası düzeyde 60 araştırma makalesi, ulusal düzeyde 25 bildiri, uluslararası düzeyde 20 makale, 6’sı proje liderliği olmak üzere 13 araştırma projesi, 6 tez ve 3 teknik bültenden oluşan yayınları bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli iki çocuk babasıdır.

ibrahimdiler@isparta.edu.tr


1973'de Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2002'de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Orman Botaniği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. 1996-2003 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2003-2011 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2011’de "Doçent" unvanını almıştır. 2006-2012 arasında SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2009-2012 ve 2015-2018 arasında SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-2016 arasında SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-2019 arsında SDÜ Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 2016 Şubat ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. 2018 yılından beri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, iki erkek, bir kız, 3 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, çok sayıda proje çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

02462146010 – 6009
huseyinfakir@isparta.edu.tr


1969 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu’ndan Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. 1993 yılında SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996'da Yüksek Lisans ve 2001 yılında da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayarak "doktor" ünvanını aldı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında da Su Ürünleri Temel Alanı, Avlama Teknolojisi ABD’da Profesör ünvanına atandı. 2005 ile 2019 yılları arasında farklı zamanlarda yaklaşık 9 yıl Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, MYO Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi ve 2019 Eylül ayından itibaren de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, SCI Expanded, Alan indeksleri vb. indekslerde uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevleri mevcuttur.

02462146010-6007
yildizbolat@isparta.edu.tr


1974'de Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1999'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Enerji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak "yüksek mühendis", 2006'da SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Termodinamik Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. Öğrenciyken IAESTE Uluslararası Teknik Öğrenci Değişim Programı ile Macaristan Budapeşte'de, 1 ay süreli "Basınçlı Kap ve Vana Dizaynı-Petrol Boru Hatları" üzerine staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında özel şirketlerde makine mühendisi olarak çalıştı. 1997-2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Şubat 2013’de "Doçent" unvanını almıştır. 2014-2019 arasında SDÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 Ağustos ayında “Profesör” olarak atanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Evli, biri kız, diğeri erkek, 2 çocuk babasıdır. SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, proje ve patent çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

02462146010-6008
cenkbayrakci@isparta.edu.tr


26.08.1956 Trabzon, Maçka doğumlu. İlk Okul, Orta Okul ve Lise’yi Trabzonda okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yaparak Makina yüksek mühendisi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Doktora yaparak doktor yüksek mühendis oldu. 1996 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör oldu. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yüzlerce atıf, makale, bildiri, kitap, araştırma projesi ile çok sayıda danışmanlığını yürüttüğü tamamladığı yüksek lisans ve doktora mevcuttur.

02462146769
kemalyakut@isparta.edu.tr


Prof. Dr. Bahri KARLI, 1960 yılında Denizli’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Karlı, 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 1991 yılında aynı birimde doktora öğrenimini tamamladı. Üretim Ekonomisi, Tarımsal İşletmelerin Analizi ve Planlaması, Tarımsal Kooperatifçilik ve Üretici Örgütlenmesi, Bitkisel Üretimde Maliyetler, Kırsal Kalkınma vb konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdürdü. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Çeşitli Komisyonlarda Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Prof. Dr. Bahri KARLI, 1996 yılında “doçent” ve 2003 yılında “profesör” unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

02462146233
bahrikarli@isparta.edu.tr


1968 yılında Muğla-Köyceğiz’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Köyceğiz'de tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesinde asistan olarak göreve başladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Entomolojisi ve Koruma Programında yüksek lisans eğitimini, 1997 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2004 yılında doçent, 2010 yılında da profesör olan Mustafa AVCI’nın Orman Koruma ve Orman Entomolojisi alanında eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdürdü. SDÜ Orman Fakültesinde ikişer dönem olmak üzere dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu üyelikleri yanında bir dönem senatör olarak görev yaptı. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

02462146477
mustafaavci@isparta.edu.tr


1974'de Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1999'da Gazi Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2004 'de Gazi Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanını aldı. 1997-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi bölümde araştırma görevlisi, 2004-2007 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007-2013 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi bölümünde "Yardımcı doçent" olarak görev yaptı. 2013- 2018 yılları arasında SDÜ Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümde "Yardımcı doçent" ünvanı ile çalıştı. 2018 yılında Elektrik /Elektronik Mühendisliği Bilim alanında "Doçent" ünvanı alarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde "Doçent" olarak göreve başladı.

2008 yılında International Commission on Illumination (CIE) Uluslararası aydınlatma komisyonuna seçildi. Bu komisyonun Görüntü Teknolojileri alt alanında Türkiye temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılından beri Aydınlatma Türk Milli Komitesi üyesidir.

SCI, Engineering Index, Alan indeksleri vb. indekslerde, çeşitli uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bir çok makalesi; uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bildirileri, geliştirdiği faydalı modelleri ve çok sayıda proje çalışmaları mevcuttur. Çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli, bir erkek ve bir kız, 2 çocuk babasıdır. Ayrıca çalışmış olduğu üniversitelerin üniversite sanayi koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

02462146759
serkanuncu@isparta.edu.tr