1978 Antalya/Kumluca doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kumluca’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Özel Orman Amenajman şirketinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında SDÜ Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör olmuştur.

80’den fazla ulusal ve uluslararası makale, sempozyum bildirisi ve kitap yazarlığı bulunan Prof.Dr.Yılmaz ÇATAL, ulusal ve uluslararası dergilerde editör ve editör yardımcılığı yapmaktadır. Farklı kaynaklar tarafından desteklenen 20 bilimsel araştırma projesinde araştırmacı, danışman ve yürütücü olarak yer almıştır. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuş, çalıştığı birimlerde bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı, yönetim kurul üyesi olarak görev almış, üniversitenin araştırma ve uygulama merkezleri yönetiminde bulunmuştur.

2018 yılından itibaren Avrupa Ormancılık Konseyi (Council of the European Foresters-CEF) yürütme kurulu üyesi, Avrupa Ormancılık Akademik Topluluğu (European Forestry Academic Society-EFAS) başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2020 yılından bu tarafa Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

15 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve 2022/473 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmıştır.

02462146007
yilmazcatal@isparta.edu.tr


1978 Isparta doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2005 ve 2009 yıllarında tamamlamıştır. 2012-2013 yılları arasında Ontario Üniversitesi’nde Entegre Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Modellenmesi konusunda doktora sonrası çalışmalarını yapmıştır. SDÜ Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde 2013 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör olmuştur. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu üyesi olup; sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji teknolojileri, yenilikçi enerji depolama sistemleri, güneş enerjisi teknolojileri, alternatif enerji stratejileri ve politikaları üzerine çokça basılı dergi makalesi ve uluslararası konferans bildirisi mevcuttur. Prof. Öztürk aynı zamanda Ulusal Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. Prof. Dr. Murat Öztürk’ün Araştırma ve Uzmanlık Alanları: Alternatif Enerji Teknolojileri, Enerji Depolama Sistemleri, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Hidrojen Enerjisi Teknolojileri, Enerji Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme, Araştırma-inovasyon-ticarileştirme ve teknoloji geliştirme yöntemleridir. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

02462146010
muratozturk@isparta.edu.tr


1974 Burdur/Bucak doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bucak’ta, lisans eğitimini 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış ve aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek Lisans eğitimini 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde, Doktora eğitimini ise 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajmanı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör olmuştur. 2008 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 6 ay süre ile West Virginia Üniversitesi/ABD’de ve yine TÜBİTAK desteği ile 2012 yılında 1 ay süre ile Universidad Austral de Chile/ŞİLİ’de çalışmalar yapmıştır. Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Türkiye Ormancılar Derneği üyesidir. Eylül-2019 yılından beri Türkiye Ormancılık Dergisinin Editörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK, aynı zamanda TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık Alanları: Orman Amenajmanı, Orman hasılatı ve biyometrisi ile Orman Envanteri Yöntemleridir. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

02462146010
ramazanozcelik@isparta.edu.tr


1978 Maçka/Trabzon doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesinde 2000 yılında tamamlamış ve 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Akdeniz Üniversitesinde tamamlamıştır. 2009-2010 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığında mühendis, 2010-2012 yılları arasında ise Düzce Üniversitesinde Yardımcı Doçent görevlerinden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalında 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı alanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT’in bugüne kadar çalışma alanı ile ilgili 130 adet ulusal/uluslararası makalesi ve bildirisi yayınlanmıştır. TÜBİTAK, TAGEM ve Üniversiteler tarafından desteklenen 24 farklı projede yürütücü, araştırmacı, uzman ve danışman olarak görev yapmış ve toplam 6 lisansüstü tez çalışması yönetmiştir. Evli ve iki çocuk babası olup, yabancı dili İngilizcedir.

02462146010
ayhangosterit@isparta.edu.tr