Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TÜBİTAK destekli Pars (Panthera pardus) Araştırma Projesinin Türkiye Koordinatörlüğünü ve Yürütücülüğünü yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde 2019 yılında başlayan Pars (Panthera pardus) araştırmaları TÜBİTAK 1001- Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) desteğiyle resmiyet kazandı.

Pars (Panthera pardus), biyoçeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğu gibi Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahiptir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’e göre hassas “EN- Tehlikede” kategorisinde yer almaktadır. 1974 yılında Ankara ili Beypazarı ilçesinde görülen son pars bireyinden sonra, 2019 yılı ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı kurulan fotokapanlar vasıtasıyla Akdeniz Bölgesi’nde ilk bilimsel görüntüsü elde edilmiştir. Türün, ilk net fotokapan videosu ise ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nün de dahil olduğu 2019 Ekim ayında elde edilmiştir. Parsın 45 yıl sonra varlığının yeniden Akdeniz Bölgesi doğal alanlarında sağlam kanıtlarla tespit edilmesi Türkiye’nin biyoçeşitliliği açısından çok önemli bir gelişmedir.

Bu gelişmelerin ardından, Pars (Panthera pardus)’ın Tür Eylem Planlarına veri oluşturacak arazi çalışmalarının yapılması ve potansiyel habitatlarda yayılış gösteren yeni bireylerin tespiti ve aktüel yayılış haritasının oluşturulması hedefiyle, 23 Eylül 2022 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Pars (Panthera pardus)’ın Akdeniz ve Ege Bölgesindeki Yayılışının Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK’a sunulmuş ve 28 Aralık 2022 tarihinde 1442 proje önerisinden 240 proje arasına girerek destek almaya hak kazanmıştır.

Desteklenen bu proje, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2023-2025 yılları arasında, uzman akademisyenlerden oluşan bir araştırma ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir uygulama ekibi işbirliğinde yürütülecektir. Projenin Yürütücülüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL yapacaktır.

Proje araştırma ekibi ve Üniversiteleri aşağıda verilmiştir.

Bursa Teknik Üniversitesi: Prof.Dr. Ebubekir Gündoğdu

Düzce Üniversitesi: Doç.Dr. Akif Keten, Doç.Dr. Hüseyin Ambarlı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof.Dr Mehmet KORKMAZ, Doç.Dr. Ahmet Mert, Doç.Dr. Halil Süel, Dr Öğr. Üyesi Ahmet Koca

IUCN-Cat Spacialist Group: Dr. Deniz Mengüllüoğlu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Öğr.Gör.Dr. Yasin İlemin

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü: Orm.Yük.Müh. Hasan Uysal

TÜBİTAK ARDEB 1001 tarafından Nakdi destek alan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde planlanan bu proje kapsamında, Pars (Panthera pardus) türünün Ege ve Akdeniz bölgesindeki yeni pars kayıtlarının alınması, uygun habitatlarının belirlenmesi, yayılış haritalarının oluşturulması, pars ve habitatları üzerindeki kısıtlayıcı faktörler ile etki düzeylerinin araştırılması ve popülasyonunun korunması için yeni stratejiler geliştirip çözüm önerileri sunulmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. 

 

Yayın Tarihi: 3.1.2023
Okunma Sayısı: 3861
Yayınlayan: ISUBÜ Basın