KİŞİSEL BİLGİLER
Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon 2462146686
E-Posta nesrintureli@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nesrintureli
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE 2.7.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 16.5.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 16.8.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ŞALVARCI T. N. (2021). KADIN AKADEMİSYENLER GÖZÜYLE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK. İstanbul, (pp. 1-17). Detay Yayıncılık.
 • 2ŞALVARCI T. N. (2021). YEŞİL YÖNETİM. İstanbul, (pp. 281-300). Nobel.
 • 3ŞALVARCI T. N. (2020). Management& Strategy. İstanbul, (pp. 137-152). KARADENİZ KİTAP LTD. ŞTİ..
 • 4ŞALVARCI T. N. (2017). Current Approaches on Business and Economics. (pp. 89-106). SRA Academic Publishing.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ŞALVARCI T. N., ÖZTÜRK U. C. (2020). Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II. Ankara, (pp. 163-196). Gece Kitaplığı.
  • 2ÖZTÜRK U. C., ŞALVARCI T. N. (2020). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 3). Ankara, (pp. 173-198). Gece Kitaplığı.
  • 3ŞALVARCI T. N. (2019). GİRİŞİMCİLİK ÖYKÜLERİ. İstanbul, (pp. 249-261). Akademi Titiz Yayınları.
  • 4DOKUMACI M., ŞALVARCI T. N. (2019). Girişimcilik Öyküleri. istanbul, (pp. 267-272). Akademi Titiz Yayınları.
  • 5DİNÇ M., ŞALVARCI T. N. (2019). Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2019 Sosyal ve Beşeri Bilimler. Bursa, (pp. 35-60). Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  • 6ŞALVARCI T. N. (2018). Örgütlerin Yönetimi -Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim-. İstanbul, (pp. 663-679). Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ..
  • 7ŞALVARCI T. N. (2013). İşletme Becerileri Grup Çalışması. ANKARA, (pp. 253-266). Yargı Yayınevi.
   • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1ŞALVARCI T. N., DİNÇ M. (2017). Causal Attribution. Berlin, Lambert Academic Publishing.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ŞALVARCI T. N., MERT G. (2020). Hizmet Sektöründe Algılanan Liderlik Tarzları ve Yöneticiye Güven: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, 6, 87-98.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26728/ideas.227
    • 2ŞALVARCI T. N., DURMAZ V., Bahçecik Y., Akay S. S. (2019). An Analysis of Importance of Innovative Behaviors of GroundHandling Human Resources in Ensuring Customer Satisfaction. Procedia Computer Science, 158, 1077-1087.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.149
    • 3ŞALVARCI T. N., ÇOŞKUN H. (2018). Y KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YATKINLIĞI: bÖLÜMLERARASI KARŞILAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 326-357.
    • 4TÜRELİ E., ŞALVARCI T. N. (2017). Evaluating entrepreneurship tendencies of traditional handicrafts students: A study at Süleyman Demirel University. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3, 1200-1215.
    • 5Uncu F., ŞALVARCI T. N. (2017). Küçük ve Orta Büyüklükteki Hizmet İşletmelerinde Kayırmacılık Algısı: Isparta İli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 524-541.
    • 6ŞALVARCI T. N., MANAP D. G. (2016). Hizmet Sektöründeki Personelin Seçiminde AHP VE VIKOR Yönteminin Kullanımı Özel Hastaneler Açısından Bir İnceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, , 249-262.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3341
    • 7ŞALVARCI T. N. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Yatkınlıklarına Etkisi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Journal Of Current Researches on Business and Economics, 2, 117-132.
    • 8ŞALVARCI T. N. (2016). Bir şehir otelinde günübirlik müşteriler açısından hizmetkalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Tourism Theory and Research, 2, 66-81.
    • 9ŞALVARCI T. N., MANAP D. G., DOLMACI N. (2015). Turizm Sektöründe Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti. InternationalJournal of Human Sciences, 1, 236-254.https://doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2988
    • 10ŞALVARCI T. N., AYTAR O. (2014). Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi ile Ölçümü Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Bir Uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, , 1-24.
    • 11ŞALVARCI T. N., ŞEN D. Ş., MANAP D. G. (2014). Öğrenim düzeyine bağlı olarak algılanan davranışların öğrencilerin okul motivasyonlarına etkisi Isparta Meslek Yüksekokulu örneği. lnternational Journal Of Innovative Research in Education, 1, 18-27.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18844/ijire.v1i1
    • 12DOLMACI N., ŞALVARCI T. N. (2012). Varlığını Sürdüren Bir Sorun Olarak Toplumda Ve İş Yaşamında Kadına Yönelik Farklı Ve Ayrımcı Tutumlar. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, , 1-15.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Nesrin Ş. T., Nilgün D. (2013). İş Yaşamında Kadın Çalışana Yönelik Ayrımcı Bakış Açısı ve Mobbing Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2, 83-103.
     • 2ŞALVARCI T. N., ÇAĞLAR N. (2010). Yerel Yönetimde Kadın Temsili Isparta İli Örneği. Vizyoner, 2, 16-40.
     • 3ÇAĞLAR N., ŞALVARCI T. N. (2005). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle ve ÖSS Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması. SDÜ İİBF Dergisi, 10, 369-377.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ŞALVARCI T. N. (2008). Hizmet Sektöründeki KOBİ lere Yönelik Elektronik Ticaret ve Sanal Girişimciliğin Modellenmesi. SDÜ İİBF Dergisi, 13, 309-326.
      • 2ŞALVARCI T. N. (2006). KOBİ ler Yerel Yönetimler etkileşiminde Isparta Deri İşleme Sanayi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4, 185-196.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ŞALVARCI T. N., ÖZTÜRK U. C. (2020). Negative Karma in the Organization: Evaluating the Relationship between Organizational Opposition and Cynicism Through Student Perceptions. 1. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul., Kasım 27-28, İstanbul, 120-121.
       • 2ÖZTÜRK U. C., ŞALVARCI T. N. (2020). Are Young People Those We Cannot Globalize?: Comparative Global Business Literacy Level of University Students. 1. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul., Kasım 27-28, İstanbul, 114-115.
       • 3ŞALVARCI T. N., MERT G. (2019). Hizmet Sektöründe Algılanan Liderlik Tarzları ve Yöneticiye Güven: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. 4th International EMI Entrepreneurship Social Science Congress, Kasım 29-30, İstanbul, 261-261.
       • 4ŞALVARCI T. N., DURMAZ V., Bahçecik Y., Akay S. S. (2019). An Analysis of Importance of Innovative Behaviors of GroundHandling Human Resources in Ensuring Customer Satisfaction. 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), Haziran 21-23, İSTANBUL.
       • 5ŞAHVERDİOĞLU H., ŞALVARCI T. N. (2017). WOMEN’S STRIKES IN THE HISTORY. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5-7 October 2017, Isparta, Ekim 5-7, ISPARTA, 109-112.
       • 6ŞALVARCI T. N. (2017). FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF WOMEN WORKING. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Mayıs 12-14, Prague, 14-14.
       • 7TÜRELİ E., ŞALVARCI T. N. (2017). Evaluating Entrepreneurship Tendencies of Traditional Handicrafts Students: A Study at Süleyman Demirel University. 3rd International Conference on Social Sciences Education ResearchApril 27-29, 2017 Rome - Italy, Nisan 27-29, ROMA, 66-66.
       • 8ALPARSLAN A. M., ŞALVARCI T. N. (2016). Discussing the Effectiveness of The Compulsory Entrepreneurship Course Does Not Entrepreneurship Tendency Change. 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, Kasım 4-6, İstanbul.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ŞALVARCI T. N. (2019). ELEKTRONİK TİCARETTE IRAKLI VE TÜRK AKADEMİSYENLERİNGÜVENLİK VE RİSK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Kasım 8-10, Antalya, 498-515.
        • 2ŞALVARCI T. N., ASMAFİLİZ E. (2018). Y KUŞAĞI BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM SIKLIĞI ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA. 5. INTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCIENCES AND EDUCATION RESERACH, Nisan 20-22, ANTALYA, 294-312.
        • 3MANAP D. G., ŞALVARCI T. N. (2016). PERCEPTION OF SAFETY RELATED TO INFORMATION SHARING IN GENERATIONS ONLINE TRAVEL AND HOLIDAY PREFERENCES. International Conference of Strategic Research in Social Science andEducation (ICoSReSSE), Ekim 14-16, Antalya, 1326-1341.
        • 4ŞALVARCI T. N., TÜRELİ E. (2012). EARNING ISPARTA CARPET BUSINESS TO THE LOCAL ECONOMY AGAIN AND ENSURING ITS SUSTAINIBILITY BY REVISING IT. 3rd International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 31-1, SARAJEVO, 122-129.
        • 5ŞALVARCI T. N., TÜRELİ E. (2012). EARNING ISPARTA CARPET BUSINISS TO THE LOCAL ECONOMY AGAIN AND ENSURING ITS SUSTANIBILITY BY REVISING IT. 3rd Internatinal Symposium On Sustainable Development, Mayıs 31-1, SARAJEVO, 122-129.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ŞALVARCI T. N., DİNÇ M. (2017). Success and Failure Oriented Causal Attributions of Associate and Undergraduate Business Administration Students in Financial Management Course: A Research on The Suleyman Demirel University. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research,April 27-29, 2017 Rome - Italy, Nisan 27-29, Rome, 63-63.
         • 2ŞALVARCI T. N. (2013). HİZMET İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ Hizmet Çalışanlarının Ve Hizmet Müşterilerinin İşletme Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Aralık 10-12, Ankara.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1ŞALVARCI T. N. (2013). Kadınların Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Değerlendirme. II.Rekreasyon Araştırma Kongresi, Ekim 31-3, Kuşadası- Aydın, 80-89.
          • 2ŞALVARCI T. N. (2012). Kırsal Alanda Faaliyet Gösteren Hizmet İşletmeleri İçin Hizmet Yönetimi Stratejileri. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Eylül 20-22, Aksaray, 473-483.
          • 3ÇAĞLAR N., ŞALVARCI T. N. (2010). Yerel Yönetimde Kadının İkincilliği ve Isparta. Isparta Değerleri ve Değer yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3, Isparta, 119-120.
          • 4ŞALVARCI T. N., ÇAĞLAR N. (2007). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve Öss Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması Isparta MYO Örneği. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 14-16, Bergama-İzmir, 418-421.
          • 5ŞALVARCI T. N. (2006). Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Model Önerisi. 3.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kasım 17-18, İstanbul, 213-223.
           • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
           • 1ŞALVARCI T. N., ÇAĞLAR N. (2012). SUSTAINABLE WOMEN POLICIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS ISPARTA PRACTICE. 3rd International Symposium on Sustainable Development, Mayıs 31-1, Sarajevo, 105-113.
           • 2ŞALVARCI T. N., ELEREN A. (2011). Geleneksel Lokanta İşletmeciliğinde Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi ile Ölçülmesi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Aralık 1-4, Eğirdir- Isparta, 133-146.
           • 3ŞALVARCI T. N., DOLMACI N. (2011). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Barınma Sorunun Çözümünde Yurtlar Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 25-27, Kuşadası-Aydın.
           • 4ŞALVARCI T. N., DOLMACI N. (2009). Toplum ve İş Hayatında Kadının Rolünün Yeni Yasal Düzenleme Çerçevesinde Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Mayıs 27-29, Konya, 3222-3231.
            • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
            • 1ŞALVARCI T. N., ŞEN D. Ş. (2021). KADIN AKADEMİSYENLER GÖZÜYLE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK. DETAY YAYINEVİ.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
             • 1ŞALVARCI T. N. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research. ijser.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
              • 1International Journal of Social Science and Educational, ISI, 2016.
              • 2Vizyoner Dergisi, EBSCO, ASOS, , TÜRKİYE, 2016.
               • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
               • 1Vizyoner Dergisi, Ebsco,ASOS, TÜRKİYE,
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/ Doçent (2017-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Yardımcı Doçent (2007-...)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/İşletme Pr./ Öğretim Görevlisi (1998-2007)
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/İşletme Pr./ Uzman (1994-1998)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-2020)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2022)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2015-2018)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2011-...)
                 • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2007-2009)
                  • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                  • 1Spss Uygulamalı İleri Düzey İstatistik (2015-2015) ,Spss Paket Programı İleri Düzey Eğitimi, TÜRKİYE/ISPARTA
                  • 2Spss Uygulamalı Temel Düzey İstatistik (2015-2015) ,Spss Paket Programı Kullanımı, TÜRKİYE/ISPARTA
                   • Verdiği Dersler
                   • 1Çağdaş Yönetim Teknikleri
                   • 2Çalışma Yaşamında Kadın İstihdamı
                   • 3Genel İşletme
                   • 4Girişimcilik
                   • 5Hizmet İşletmeleri Yönetimi
                   • 6Hizmet Pazarlaması
                   • 7İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Endüstri İlişkileri
                   • 8İşletme Bilimine Giriş
                   • 9İşletmecilik Bilimine Giriş
                   • 10Küçük İşletme Yöneticiliği
                   • 11Örgütsel Yaşamda Kadın
                   • 12Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
                   • 13Stratejik Yönetim
                   • 14Uluslararası Stratejik Yönetim
                   • 15Vergi Hukuku
                   • 16Yönetim Ve Organizasyon