KİŞİSEL BİLGİLER
Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146772
E-Posta arzusencan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİS BÖLÜMÜ 1.10.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİLİĞİ (YL) 8.9.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 26.2.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ŞENCAN Ş. A., KALOGIROU. S. (2011). Soft Computing in Green and Renewable Energy Systems Studies in Fuzziness and Soft Computing. Springer Berlin Heidelberg.
 • 2SELBAŞ. R., ŞENCAN. A., KÜÇÜKSİLLE. E. (2011). Knowledge Oriented Applications in Data Mining. InTech.
 • 3KALOGIROU. S., ŞENCAN. A., (2010). Solar Collectors and Panels Theory and Applications. Sciyo.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Can N. S., ŞENCAN Ş. A. (2021). Yapay Sinir Ağları Metodu ile Günlük Çiğ Noktası Sıcaklığı Tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
  • 2ŞENCAN Ş. A., KOVACI T., DİKMEN E. (2021). Yıllık CO2 emisyonunu dikkate alarak bina duvarlarının optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve ekonomik analizi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, .
  • 3ŞENCAN Ş. A., KOVACI T., DİKMEN E. (2021). A GEP-Based Model Approach for Estimating Thermodynamic Properties of R513A Refrigerant. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, .
  • 4Aslanbaş S., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2020). GSM baz istasyonunun güç ihtiyacını karşılayacak fotovoltaik sistem tasarımı. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, .
  • 5Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Drying Behaviors of Mint Leaves in Vacuum Freeze Drying. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, .
  • 6DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., Deveci Ö. İ., Akdağ E. (2020). GWP Değeri Düşük Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Kaskad Soğutma Sisteminin Karşılaştırmalı Performans Analizi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, .
  • 7DİKMEN E., KUMAŞ K., ŞENCAN Ş. A. (2019). Monthly Soil Temperature Modeling Using Gene Expression Programming. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 1327-1337.
  • 8Battal G., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2019). Isı Pompalı Kurutucular Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 11, 34-43.
  • 9Olgun E., ALTINKAYNAK M., ŞENCAN Ş. A. (2019). Comparative Evaluation of Energy and Exergy Performances of R22 and its Alternative R407C, R410A and R448A Refrigerants in Vapor Compression Refrigeration Systems. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 6, 659-667.https://doi.org/10.31202/ecjse.565843
  • 10Ayaz M., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2016). Isı pompalı vakumlu kurutma fırınında tıbbi bitkilerin kurutulması ve kurutma parametrelerinin araştırılması. SDU Teknik Bilimler Dergisi, .
  • 11Özcan İ., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Bayram G. (2013). Isparta İlinde Rüzgâr Hızı Değerlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 109-112.
  • 12ŞENCAN A., SELBAŞ R., KILIÇ B. (2010). Isıtma ve Soğutma Uygulamalarında Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlerinin Deneysel Analizi. TÜBAV Bilim Dergisi, , 35-44.
  • 13DİKMEN E., BEZİR N., ŞENCAN A., ÖZEK N., KAYALI R., GÖKGÖZ E. (2010). Farklı kapak açılarında çalışan prototip bir güneş havuzunun deneysel incelenmesi. Mühendis ve Makina, , 20-24.
  • 14KILIÇ B., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2009). Plakalı ısı eşanjörü kullanılan soğutma uygulamalarında soğutma etkinlik katsayısının deneysel incelenmesi. Tesisat Mühendisliği, , 19-24.
  • 15ŞENCAN A. (2006). LiBr LiNO3 LiI LiCl H2O İle Çalışan Çift Etkili Bir Soğurmalı Soğutma Sisteminin Analizi İçin Farklı Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, , 467.
  • 16KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2006). R410A Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Modellenmesi. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, 21, 395-400.
  • 17YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN A., KIZILKAN Ö. (2006). Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 1, 158-162.
  • 18ŞENCAN A. (2005). Methanol LiCl Akışkan Çiftinin Özgül Hacim Değerlerinin YSA Modeli İle Formülasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 157.
  • 19ŞENCAN A., BEZİR N., ÖZEK N., YAKUT A. K. (2005). Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin I Ve II Yasa Verim Analizleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 134-141.
  • 20SELBAŞ R., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2005). Yapay Sinir Ağları Metodu İle Absorbsiyonlu Sistemler İçin Alternatif Akışkan Çiftlerinin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 62-66.
  • 21ŞENCAN A., YAKUT A., DİKMEN E. (2004). LiBr H2O Eriyiğinin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Model. . Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 101.
  • 22BEZİR N. Ç., ŞENCAN A., ÖZEK N., YAKUT A. (2003). Güneş Enerjili Sistemlerde Yapay Sinir Ağları Metodunun Kullanılabilirliliği ve Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , 47.
  • 23AKARSLAN F., ÜÇGÜL İ., ŞENCAN A. (2003). Tekstil Mamullerinin Kuruma Hızlarının Tayininde Yeni Bir Metod. Tekstil Teknoloji Dergisi, , 212.
  • 24SELBAŞ R., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2003). Güneş Kulesi Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 179-184.
  • 25ÜÇGÜL İ., AKARSLAN F., ŞENCAN A. (2003). Dokuma Kumaşların Kuruma Hızı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, , 7.
  • 26ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R., YAKUT A. K. (2002). Su Lityum Bromid ve Üçlü Hidroksit Karışımıyla Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Performanslarının Karşılaştırılması. ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 5, 7-13.
  • 27ŞENCAN A., SELBAŞ R., YAKUT A. K. (2001). Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Doğal Soğutkanlar ve Uygulamaları. Makine Mühendisliği Dergisi, 2, 27-34.
  • 28SELBAŞ R., YAKUT A. K., ŞENCAN A. (2001). Güneş Enerjisi Elektrik Santrali ve Bir Uygulama. Mühendis ve Makine Dergisi, 1, 1-13.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KOVACI T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2021). Thermodynamics Analysis of The Experimental Freeze Drying System. Teknik Bilimler Dergisi, .
   • 2Gemici F., ŞENCAN Ş. A. (2021). Estimation of wind speed with artificial neural networks method for Isparta using meteorological measurement data. International Journal of Energy Applications and Technologies, .
   • 3ŞENCAN Ş. A., AĞ C., ÖZYURT O., ASLAN Y. (2021). İç Isı Değiştiricili Bir Organik Rankin Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
   • 4ALTINKAYNAK M., ŞENCAN Ş. A. (2020). Comparative analysis of the performance and exergy efficiency of absorption cooling system for different working fluids. International Journal of Technological Sciences, 12, 101-107.
   • 5DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Comparative exergy analysis of the cascade cooling system for alternative refrigerant couples. International Journal of Energy Applications and Technologies, .
   • 6Şahin B., ŞENCAN Ş. A. (2020). Farklı Akışkanların Kullanıldığı İki Kademeli Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. Teknik Bilimler Dergisi, .
   • 7DİKMEN E., Ayaz M., Kovacı T., ŞENCAN Ş. A. (2019). Mathematical modelling of drying characteristics of medical plants in a vacuum heat pump dryer. International Journal of Ambient Energy, 40, 616-623.https://doi.org/10.1080/01430750.2017.1423383
   • 8Şentürk S., ŞENCAN Ş. A. (2019). Diyadin İlçesinde Bulunan Jeotermal Enerji Kaynağının Mühendislik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Teknik Bilimler Dergisi, 9, 68-74.
   • 9Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). Kurutma Sistemleri, Enerji Tüketimleri ve Ürün Kalitesine Etkileri ve Örnek Sistem Tasarımı. Teknik Bilimler Dergisi, 8, 25-39.
   • 10Kovacı T., ŞENCAN Ş. A. (2018). Energy and exergy analysis of a double-effect LiBr-H2Oabsorption refrigeration system. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENT, 9, 37-48.
   • 11Kovacı T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Şavklı H. B. (2017). Performance Estimation of Organic Rankine Cycle by Using Soft Computing Technics. International Journal Of Engineering Applied Sciences, 9, 1-10.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24107/ijeas.297737
   • 12ARZU Ş., BAYRAM K., REŞAT S. (2010). Second Law Analysıs ofa Plate Heat Exchanger. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), , 79.
   • 13ŞENCAN Ş. A., Gokhan Ö. (2007). Comparison of Thermal Performances Predicted and Experimental of Solar Air Collector. Journal of Applied Sciences, , 3721.
   • 14KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2006). Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma Ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, , 387.
   • 15KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., ŞENCAN A. (2006). Investigation of Subcooling and Superheating Effects in Refrigeration Systems in Terms of Thermoeconomics. Gazi University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 21, 387-393.
   • 16KIZILKAN Ö., ŞENCAN A., YAKUT A. K. (2006). Modeling of Thermodynamic Properties of Refrigerant R410a with Artificial Neural Networks. Gazi University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 21, 395-400.
   • 17ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A., ÖZEK N., YAKUT A. K. (2004). Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network. Journal of Applied Mathematics, , 39.
   • 18BEZİR N. Ç., ŞENCAN A., ÖZEK N., YAKUT A. K. (2004). A New Formulation to Estimate Tempareture of Solar Pond. Journal of Applied Mathematics, , 33.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ŞENCAN Ş. A., Kovacı T., DİKMEN E. (2021). A GEP model for energy and exergy analysis of LiCl–H2O absorption cooling systems. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, .
    • 2Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Mathematical model for mint drying kinetics prediction by freeze‐drying process: Gene expression programming. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, .
    • 3Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Energy and exergy analysis of freeze‐drying of mint leaves. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, .
    • 4ŞENCAN Ş. A., Şentürk S., DİKMEN E. (2019). A gene expression programming approach for thermodynamicproperties of working fluids used on Organic Rankine Cycle. NEURAL COMPUTING APPLICATIONS, .
    • 5KILIÇ B., İPEK O., ŞENCAN Ş. A. (2018). A COMPARATIVE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE APPROACH FOR HEAT TRANSFER ANALYSIS OF CORRUGATED PLATE HEAT EXCHANGERS. Environmental Engineering and Management Journal, 17, 1831-1840.
    • 6DİKMEN E., Ayaz M., Gül D., ŞENCAN Ş. A. (2017). Gene expression programming approach for the estimationof moisture ratio in herbal plants drying with vacuum heat pump dryer. HEAT AND MASS TRANSFER, 53, 2419-2424.https://doi.org/10.1007/s00231-017-1998-3
    • 7DEMİR V., GÜNHAN T., ŞENCAN Ş. A., EKREN O., BİLGEN H., EREK A. (2016). Süt Soğutma Tankının Buhar Sıkıştırmalı ve Güneş Enerjili Absorpsiyonlu LiCl H2O Soğutma Sistemleriyle Soğutma Performansının Deneysel İncelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, .
    • 8ŞENCAN Ş. A., GÖK S. (2016). Determination of drying rates of different timber kinds. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38, 1075-1080.https://doi.org/10.1080/15567036.2011.653623
    • 9YILMAZ F., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2016). Efficiency analysis of organic Rankine cycle with internal heat exchanger using neural network. HEAT AND MASS TRANSFER, .
    • 10DOSTUÇOK İ., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2014). Experımental ınvestıgatıon of a lınear fresnel collector system. ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, .
    • 11YILMAZ F., ÖZDEMİR A., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2014). Prediction of Thermodynamic and Thermophysical Properties of Carbon Dioxide. JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER, .
    • 12YILMAZ H., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2014). An Estimation of Thermodynamic Properties of Hydrocarbon Refrigerants. International Journal of Green Energy, .
    • 13GÜNHAN T., EKREN O., DEMİR V., HEPBAŞLI A., EREK A., ŞENCAN Ş. A. (2014). Experimental exergetic performance evaluation of a novel solar assisted LiCl H2O absorption cooling system. Energy and Building, , 138.
    • 14DİKMEN E., MAHİR A., HASAN H. E., KÜÇÜKSİLLE E. U., ŞENCAN Ş. A. (2014). Estimation and optimization of thermal performance of evacuated tube solar collector system. HEAT AND MASS TRANSFER, .
    • 15ŞENCAN Ş. A., YAZICI H. (2012). Thermodynamic evaluation of the Afyon geothermal district heating system by using neural network and neuro fuzzy. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, , 65-71.
    • 16DİKMEN E., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2012). Energy and exergy analyses of vacuum drying process of pine timbers. International Journal of Exergy, , 137-151.
    • 17DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2012). Design of an experimental drying system and investigation of operating parameters. Journal of Thermal Science and Technology, , 81-88.
    • 18ŞENCAN Ş. A. (2012). Optimization of solar air collector using genetic algorithm and artificial bee colony algorithm. HEAT AND MASS TRANSFER, , 1921-1928.
    • 19ŞENCAN Ş. A., KÖSE İ. İ., SELBAŞ R. (2012). Comparative Analysis of Neural Network and Neuro Fuzzy System for Thermodynamic Properties of Refrigerants. APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, , 662-672.
    • 20ŞENCAN Ş. A., KILIÇ B., KILIÇ U. (2011). Optimization of heat pump using fuzzy logic and genetic algorithm. Heat and Mass Transfer, 47, 1553-1560.https://doi.org/0.1007/s00231-011-0818-4
    • 21DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2011). Energetic and exergetic approach to vapor compression refrigeration cycle with two stage and intercooler for new refrigerants. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, , 205.
    • 22ŞENCAN Ş. A., KÖSE İ. İ., SELBAŞ R. (2011). An adaptive neuro fuzzy inference system ANFIS model for thermophysical properties of new refrigerant. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, , 275.
    • 23ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A. (2011). Thermal Efficiency for Each Zone of a Solar Pond. Chinese Physics Letters, .
    • 24ŞENCAN Ş. A., KILIÇ B., KILIÇ U. (2011). Design and economic optimization of shell and tube heat exchangers using Artificial Bee Colony (ABC) algorithm. Energy Conversion and Management, 52, 3356-3362.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2011.07.003
    • 25KÜÇÜKSİLLE E., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2011). Prediction of thermodynamic properties of refrigerants using data mining. Energy Conversion and Management, , 836.
    • 26ŞENCAN Ş. A., KÖSE İ. İ., SELBAŞ R. (2011). Prediction of thermophysical properties of mixed refrigerants using artificial neural network. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, , 958.
    • 27ŞENCAN Ş. A. (2011). Performance analysis of single stage refrigeration system with internal heat exchanger using neural network and neuro fuzzy. RENEWABLE ENERGY, , 2747-2752.
    • 28ŞENCAN A., GÖK S., DİKMEN E. (2011). Prediction of Liquid and Vapor Enthalpies of Ammonia Water Mixture. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 33, 1463-1473.
    • 29ÇİÇEK B. N., ÖZEK N., KAYALI R., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2009). Theoretical and Experimental Analysis of a Salt Gradient Solar Pond with Insulated and Reflective Covers. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, , 985.
    • 30KÜÇÜKSİLLE E. U., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A. (2009). Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, , 399.
    • 31SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KILIÇ B. (2009). Alternative approach in thermal analysis of plate heat exchanger. HEAT AND MASS TRANSFER, , 323.
    • 32ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., Kayalı R., DİKMEN E. (2008). Deneysel Tuz Gradiyentli Prototip Bir Güneş Havuzunun Isıl Performansı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, 1-8.
    • 33ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., ÇİÇEK B. N., SOTERIS K. (2007). Different Methods for Modeling Absorption Heat Transformer Powered by Solar Pond. Energy Conversion and Management, 48, 724-735.
    • 34ŞENCAN Ş. A. (2007). Modeling of thermodynamic properties of refrigerant absorbent couples using data mining process. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, , 470.
    • 35KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A., SOTERIS K. (2007). Thermoeconomic Optimization of a LiBr Absorption Refrigeration System. Chemical Engineering and Processing, 46, 1376-1384.
    • 36ŞENCAN Ş. A. (2007). Performance of ammonia water refrigeration systems using artificial neural networks. RENEWABLE ENERGY, , 314.
    • 37ŞENCAN Ş. A. (2006). Artificial intelligent methods for thermodynamic evaluation of ammonia water refrigeration systems. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, , 3319.
    • 38ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., SOTERIS K. (2006). Thermodynamic Analysis of Subcooling and Superheating Effects of Alternative Refrigerants for Vapor Compression Refrigeration Cycles. International Journal of Energy Research, 30, 323-347.
    • 39SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., ŞENCAN Ş. A. (2006). Thermoeconomic Optimization of Subcooled and Superheated Vapor Compression Refrigeration Cycle. Energy, 31, 2108-2128.
    • 40ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., KALOGIROU S. (2006). Thermodynamic Analysis of Absorption Systems Using Artificial Neural Network. RENEWABLE ENERGY, , 29.
    • 41ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., SOTERIS K. (2005). Exergy Analysis of Lithium Bromide Water Absorption Systems. RENEWABLE ENERGY, , 645.
    • 42ŞENCAN Ş. A., SOTERIS K. (2005). A new approach using artificial neural networks for determination of the thermodynamic properties of fluid couples. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, , 2405.
     • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1SELBAŞ R., YAZICI H., ŞENCAN A. (2014). Thermoeconomic optimization of the steam power plant. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENT, 1, 479-486.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN A., KIZILKAN Ö., KILIÇ B. (2008). Alternatif Soğutucu Akışkanların Bilgisayar Programı Yardımıyla Performans Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0, 13-27.
      • 2SELBAŞ R., KIZILKAN Ö., ŞENCAN A., AKALAN O. B. (2005). Soğutma Yükü Hesaplamaları İçin Alternatif Bir Yazılım. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 0, 43-48.
       • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1Mustafa A., Arzu Ş. (2000). Güneş enerjili bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 1, 28-31.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖRGEN F. K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2019). Tek Etkili Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termoekonomik Analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
        • 2ÖRGEN F. K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2019). Mevcut Bir Şeker Fabrikasının Kojenerasyon Sistemin Termodinamik Analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
        • 3ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Bayraktar E. (2019). Kömür bazlı bir termik santralinin ekserji analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
        • 4ÖRGEN F. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., TUNCER A. D., şirin c. (2019). Statistical analysis of Wind Energy Potential of Ağlasun, Turkey. IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’19, Nisan 18-21.
        • 5KUMAŞ K., Ilık A., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). Trijenerasyon Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. Proceedings of the International Conference on Technology and Science, Aralık 13-15.
        • 6Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). Energy Analysıs In Freezıng Dryıng: Sweet Basıl Drying. Proceedings of the International Conference on Technology and Science, Aralık 13-15.
        • 7ÖRGEN F. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). The statıstıcal analysıs of wınd energy potentıal ın Burdur. Proceedings of the International Conference on Technology and Science- 2018, Aralık 13-15.
        • 8YILDIRIM R., YILDIZ A., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). R134a ve Alternatifi R513a Akışkanıyla Çalışan BuharSıkıştırmalı Bir Soğutma Sisteminin KarşılaştırmalıTermodinamik Analizi. 6. uluslararası GAP mühendislik kongresi, Kasım 8-10, Şanlıurfa, 60-65.
        • 9YILDIRIM R., KOVACI T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). Isparta ili için Güneş Radyasyonu Tahmin Modeli Geliştirilmesi. 6. Uluslararası GAP mühendislik kongresi, Kasım 8-10, Şanlıurfa, 55-59.
        • 10KÜÇÜKSİLLE E. U., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2018). Analysis of NH 3 -H 2 O Absorption Systems Using Data Mining Process. International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), Eylül 5-9.
        • 11Topkoç E., ŞENCAN Ş. A. (2018). FARKLI METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİNİN GÜNEŞ RADYASYONU DEĞERLERİNİN TAHMİNİ. 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Nisan 18-20.
        • 12Tercan E., Güneş S., ALTINKAYNAK M., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2018). BİR TERMİK SANTRALDE ATIK ISININ DEĞERLENDİRİLMESİYLE ISIL VERİMDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ. 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Nisan 18-20.
        • 13ŞENCAN Ş. A., Kovacı T., KUMAŞ K., DİKMEN E. (2017). Thermodynamic analysis of R1234yf and R1234ze as R134areplacements in single stage vapor compression refrigerationsystem. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, Ekim 19-22.
        • 14KUMAŞ K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2017). A New Approach for Determining of Heat Load in Buildings. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, Ekim 19-22.
        • 15Tanrıöver E., ALTINKAYNAK M., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2017). ÖRNEK BİR TRİJENERASYON SİSTEMİN ENERJİ ANALİZİ. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24.
        • 16Altınkaynak M., TANRIÖVER E., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2017). ÖRNEK BİR GAZ TÜRBİNİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1YILMAZ H., ŞENCAN Ş. A. (2018). Investigation of the Influence of Engine Oil Types on the Piston-Cylinder Wear. ISLAC’18 “1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, Mart 22-24.
         • 2YILMAZ H., ŞENCAN Ş. A. (2017). Effects of the Engine Oil Type on Exhaust Emissions. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Ekim 4-8.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1Kovacı T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2017). R134a’ya Alternatif R1234yf ve R1234ze’nin Kullanıldığı Bir İklimlendirme Sisteminin Termodinamik Analizinde Gep Modeli Yaklaşımı. İklim 2017 (Antalya İklimlendirme Semp. 15-16 Aralık 2017), TMMOB Antalya Şubesi, Aralık 15-16.
          • 2KOVACI T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., YILDIRIM R. (2017). LiBr-H2O Ve LiCl-H2O Akışkan Çiftiyle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 13-16, Çorum, 389-395.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1ŞENTÜRK S., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., ÖRGEN F. K. (2015). Farklı Akışkanlar Kullanılan Çift Kademeli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi. 2015 Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2015), Ekim 1-3.
           • 2BAYRAM G., ŞENCAN Ş. A., ŞENTÜRK S., KOPUZ B. (2015). R 404A ve R 407C soğutkanlarıyla çalışan deneysel buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin ekserji analizi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON, Nisan 8-11.
           • 3BAYRAM G., KOPUZ B., TOKGÖZLÜ A., YAKUT A. K., ŞENCAN A. Ş. (2013). Yapay sinir ağları yöntemiyle Eğirdir ilçesinin rüzgar hızı tahmini. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Aralık 25-27, KONYA, 667.
           • 4EREK A., GÜNHAN T., EKREN O., DEMİR V. Ş. A. H. (2013). Enerji Depolamalı LiCl H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi. TESKON 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 17-20, 17-20.
           • 5YAKUT A. K., GÜLER K., DİKMEN E., GÖK S., ŞENCAN A. (2009). Biyodizel Üretimi için Küçük Kapasiteli Üretim Tesisi Tasarlanması ve Kurulması. Nuclear&Renewable Energy Resources Conference with Internatıonal Partıcıpatıon, Eylül 28-29, 425-428.
           • 6YAKUT A. K., KAAN Ö., ŞENCAN A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DELİKANLI K. (2007). Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK' 2007), Mayıs 30-2, 630-635.
           • 7YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN A. (2006). Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Mayıs 25-27, ıSPARTA, 502.
           • 8SELBAŞ R., BABADAĞLI A., KIZILKAN Ö., ŞENCAN A. (2005). Soğurmalı Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Mayıs 25-27, ISPARTA, 1.
           • 9YAKUT A. K., DİKMEN E., ŞENCAN A., KABUL A., KIZILKAN Ö. (2005). Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Mart 23-23, 48-59.
           • 10YAKUT A. K., ÇINAR Ö., ŞENCAN A., KIZILKAN Ö., TOKGÖZLÜ A. (2005). Dünyada ve Türkiye de Rüzgar Enerjisinin Durumu. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Mart 23-23, 32-40.
           • 11BEZİR N. Ç., ÖZEK N., ŞENCAN A. (2004). İki yüzeyi aydınlatmalı ve saydam yalıtımlı kollektörlerin ısıl ve ekserji verimlerinin karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Eylül 14-17, BODRUM, 134.
           • 12DİKMEN E., ŞENCAN A., SELBAŞ R. (2003). Sudan Havaya Çalışan Bir Termoelektrik Soğutucunun Deneysel Olarak İncelenmesi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, ISPARTA, 414.
           • 13ŞENCAN A., BEZİR N. Ç. (2003). Ölçülebilen Meteorolojik Verilerle Güneş Radyasyonunun Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tayini. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Haziran 20-21, MERSİN, 235.
           • 14SELBAŞ R., ÜÇGÜL İ., ŞENCAN A., KIZILKAN Ö. (2003). Güneş Enerjisi Destekli Buhar Jet Soğutma Sisteminin İklimlendirmede Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Haziran 20-21, 81-91.
           • 15ŞENCAN A., YAKUT A. K., KIZILKAN Ö. (2003). Lityum Bromid Su İle Çalışan Güneş Enerjili İklimlendirme Sistemi ve Bir Uygulama. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Haziran 20-21, 172-177.
           • 16KUTLU S., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN A., ÖZDEMİR G.Güneş Pili ve Fotovoltaik Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, MERSİN, 42-48.
           • 17ŞENCAN A., YAKUT A. K., DİKMEN E., AR D.NH3 Su İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi ve Bir Uygulama. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ISPARTA, 439-443.
           • 18YAKUT A. K., KUTLU S., ŞENCAN A., GÜLER K., YAKUT M. Z.Küçük Ölçekli Bir Fotovoltaik Sistemin Maliyet Analizi. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, ESKİŞEHİR, 30-39.
           • 19SELBAŞ R., YAKUT A. K., ŞENCAN A., DİKMEN E.Absorbsiyonlu Sistemlerde Methanol LiBr ve Methanol LiCl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VI.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İZMİR, 541-547.
           • 20ŞENCAN A., TOKGÖZLÜ A., YAKUT A. K., GÜR R.Güneşlenme Şiddetinin Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, ISPARTA, 1-5.
           • 21Ali K. Y., Ömer K., Arzu Ş., Erkan D., Ahmet K., Önder K., İhsan D.Sicak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemin Performansinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 1003.
           • 22YAKUT A. K., GÜLER K., ŞENCAN A.Doğalgazdan Hidrojen Üretimi. 1.Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, KONYA, 1-5.
           • 23ÇALIK A., ŞENCAN A., YAKUT A. K.Yüzeyi bor ile kaplanmış 100Cr6 çeliğinin ısı iletim katsayısının deneysel belirlenmesi. ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, TRABZON, 917-920.
           • 24YAKUT A. K., KORU M., ŞENCAN A.HVAC Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri ve Enerji Tasarrufu. TMMOB Makina mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, İZMİR, 566-581.
           • 25YILMAZ F., ÖZDEMİR A., SELBAŞ R., ŞENCAN A. Ş., ŞENOL R.Güneş Enerjisi PV İle Sulama Sistemi. Ulusal iklimlendirme soğutma eğitimi sempozyumu, 380.
           • 26ÖZDEMİR A., YILMAZ F., SELBAŞ R., ŞENCAN A. Ş., ŞENOL R.Fotovoltaik Panelleri İle Bir Konutun Villa İklimlendirilmesi. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, 372.
           • 27Kılıç B., Şencan Ş. A., İpek O.Aynı çalışma şartlarında üç farklı soğutma sisteminin karşılaştırmalı performans analzi. İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 601.
           • 28Özdemir A., Yılmaz F., Dikmen E., Şencan Ş. A., Selbaş R., Üçgül İ.Bir villanın termoelektrik bir sistem ile iklimlendirilmesinin araştırılması. İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 571.
           • 29Köse İ., Şencan Ş. A., Selbaş R.R413A soğutucu akışkanın termofiziksel özelliklerinin anfis modeliyle belirlenmesi. İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 337.
           • 30Yakut A., Şencan Ş. A., Selbaş R., Dikmen E., Görgülü B., Dostuçok İ., Kutlu S.Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelemesi. İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 51.
           • 31Laka S., Şencan A., Selbaş R.NH3 su ile çalişan güneş enerjili soğutma sistemi ve örnek bir uygulama. V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 114.
           • 32Şencan A., Çırak B., Bezir N., Yakut A., Özek N., Öztürk M.Yerden ısıtma sisteminde güneş havuzunun kullanılabilirliği ve örnek bir uygulama. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 201.
           • 33Yakut A., Kılıç B., Selbaş R., Şencan A., Kızılkan Ö.Alternatif soğutucu akışkanların bilgisayar programı yardımıyla performans analizi. II.Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2007, 195.
           • 34YAKUT A. K., KILIÇ B., ÇIRAK B., SELBAŞ R., ŞENCAN A.Güneş enerjili bir iklimlendirme sisteminin tasarımı ve uygulaması. ULIBTK' 2007, 636.
           • 35Erkan D., Nalan Ç. B., Arzu Ş., Nuri Ö., Ali K. Y., Refik K., Engin E. G.Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi. II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESi, 1.
           • 36Nalan Ç. B., Arzu Ş., Nuri Ö., Ali K. Y., Refik K., Engin E. G.Yalıtımlı Bir Güneş Havuzunun Gradyentli Bölgelerinde Toplanan Güneş Enerjisi. II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, 1.
           • 37ŞENCAN A., TOKGÖZLÜ A., ASLAN Z., YAKUT A. K.Isparta ve ilçelerinde erozyon analizi için farklı bir yaklaşım. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 493.
           • 38ŞENCAN A., BEZİR N., DİKMEN E., ÖZEK N., KÖSE İ.Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analizi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi.
           • 39ŞENCAN A., YAKUT A. K., DİKMEN E.Absobsiyonlu Sistemlerde Kullanılan Akışkan Çiftlerinin Özelliklerinin Tayininde YSA Metodunun Kullanılabilirliliği. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ISPARTA, 355-357.
           • 40YAKUT A. K., GÜLER K., ŞENCAN A., YAKUT M. Z., DURMAZ G.Hidrojen Enerjisinin Konutlarda Uygulanabilirliginin Arastırılması. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, ESKİŞEHİR, 47-57.
           • 41ŞENCAN A., YAKUT A. K., KIZILKAN Ö.Lityum Bromid Su ile Çalışan Güneş Enerjili İklimlendirme Sistemi ve Bir Uygulama. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, MERSİN, 172-177.
            • 1KÖSE İ. İ., ÖZ A., ŞAHİN Ş. A., SELBAŞ R. (2012). Anfis Modeliyle R423A Soğutucu Akışkanın Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. I. Ulusal iklimlendirme soğutma eğitimi sempozyumu, Eylül 13-15.
             • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
             • 1YAKUT A. K., DİKMEN E., SELBAŞ R., ŞENCAN A., KIZILKAN Ö., KABUL A., GÜLER K. (2006). Investigation of Feasibility of Heating System Aided Solar Energy in Isparta. VII. International HVAC + R Technology Symposium, Mayıs 8-10.
             • 2KIZILKAN Ö., ŞENCAN A., YAKUT A. K., SELBAŞ R. (2005). Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), Temmuz 3-7.
             • 3ŞENCAN A., KIZILKAN Ö., SELBAŞ R., YAKUT A. K. (2005). Second Law and Economic Analysis of subcooled and Superheated Vapor Compression Refrigeration Cycle. The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), Temmuz 3-7.
             • 4ŞENCAN A., KIZILKAN Ö., SELBAŞ R. (2005). Thermodynamic Simulation of Vapor Compression Refrigeration Cycles Using Alternative Refrigerants. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), Mayıs 18-20, 285-291.
             • 5KIZILKAN Ö., ŞENCAN A., YAKUT A. K. (2005). A Simple Model for Steam Absorption Into Film Solution in Vertical Tube. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), Mayıs 18-20, 679-682.
             • 6ŞENCAN A., BEZİR N., YAKUT A., ÖZEK N.Prediction With Artificial Neural Network Method of Montly Mean Solar Radiation. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium.
             • 7TOKGOZLÜ A., ŞENCAN A., ASLAN Z.A New Model for Prediction of Data in Meteorology. Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment Symposium, Agro environ 2004.
             • 8KILIÇ B., ŞENCAN A., İPEK O.Experimental analysis of effectiveness in the plate heat exchanger. The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 940.
             • 9KILIÇ B., ŞENCAN A., İPEK O.Evaluating of solar and wind energy in Isparta and İzmir. The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 928.
             • 10KILIÇ B., ŞENCAN A., SELBAŞ R.Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger. Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger.
             • 11ŞENCAN A., TOKGÖZLÜ A., TONGUÇ G.Forecastıng of solar radıatıon usıng neural networks and wavelet analysıs. The Internatıonal Workshop II on Applıcatıons of Wavelets to Real World Problems - IWW 2007, 58.
             • 12TOKGÖZLÜ A., ŞENCAN A., ASLAN Z.Artificial Neural Network in Erosion Risk Analysis. Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Continuum, Proceedings of the International Symposiu, 15.
             • 13BEZİR N., ÖZEK N., ŞENCAN A., YAKUT A., GÜLER K.Temperature and Concentration Profiles of Salt Gradient Solar Pond. World Renewable Energy Congress IX and Exhibition.
             • 14TOKGOZLÜ A., ASLAN Z., ŞENCAN A.Thermic Potential Analysis by Using Flight Data. OSTIV 2005 Scientific Section and Meteorological Panel.
             • 15BEZİR N., ŞENCAN A., YAKUT A., ÖZEK N.Prediction With Neural Network of Solar Radiation Values of Different Stations. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, 1023.
             • 16ŞENCAN A., BEZİR N., YAKUT A., ÖZEK N.Determination of the Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, 148.
             • 17ŞENCAN A., TOKGÖZLÜ A., ASLAN Z.Estimation of evaporation with ANN and Wavelet methods. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, 109.
             • 18ÇALIK A., ŞENCAN A., YAKUT A.Determination of Resistance Behaviours of Welded Martensitic Stainless Steel By Artificial Neural Networks Method. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 222.
             • 19YAKUT A., ŞENCAN A., KAAN Ö.Analysis of Combustion Process With Computer Program and An Example Heater Design. 7TH International Combustion Symposium, 332.
             • 20Ali K. Y., Erkan D., Rerşat S., Arzu Ş., Önder K., Ahmet K., Kemal G.Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, 1.
              • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
              • 1ŞENCAN Ş. A. (2020). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 2ŞENCAN Ş. A. (2019). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 3SELBAŞ R., ÖZEL C., KABUL A., BİNGÖL O., TAŞDELEN K., ÇALIK A., BAYRAKÇI H. C., AYDOĞAN T., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., ÖZGÜR A. E. (2019). Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 4ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., SELBAŞ R., KABUL A., YALÇIN B. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
               • 1AYDOĞAN T., KILINÇARSLAN Ş., TAŞDELEN K., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., KÜÇÜKSİLLE E. U. (2018). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
                • 1Hamidreza A. (2012). Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems. InTech.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                 • 1Otomobil Motorlarında Aşınmayı Önleme Yöntemlerinin Deneysel Araştırılması, 0, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                 • 2Isı pompalı vakumlu kurutma fırınında tıbbi bitkilerin kurutulması ve kurutma parametrelerinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                 • 3Farklı Soğutucu Akışkanlar Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlü Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
                 • 4Aromatik bitkilerin kurutulması için ısı pompası destekli vakumlu kurutma fırını tasarımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                  • 1Model bir turbojet motorun termodinamik analizi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
                  • 2Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Süt Soğutma Amacıyla Kullanılabilirliği, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 3Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 4Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı Analizi Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
                  • 5Absorbsiyonlu Bir Soğutucunun Tasarımı ve İmal Edilmesi, DİĞER, Tamamlandı.
                  • 6Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması, DİĞER, Tamamlandı.
                  • 7Plakalı Isı Eşanjörlerinde Ansys Analiz Programının Kullanılması Ve Deneysel Çalışma İle Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 8Farklı Sıcaklıklarda ve Basınçlarda Çalışan Bir Kurutucu Tasarımı ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması, BAP, Tamamlandı.
                   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                   • 1Science and Technology for the Built Environment, SCI-Expanded, 2018.
                   • 2ENERGY, SCI-Expanded, 2018.
                   • 3International Journal of Refrigeration, SCI-Expanded, 2018.
                   • 4Applied Thermal Engineering, SCI-Expanded, 2018.
                   • 5International Journal of Exergy, SCI-Expanded, 2017.
                   • 6International Journal of Refrigeration, SCI-Expanded, 2017.
                   • 7NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, SCI-Expanded, 2017.
                   • 8Environmental Progress Sustainable Energy, SCI-Expanded, 2017.
                   • 9Applied Thermal Engineering, SCI-Expanded, 2017.
                   • 10ENERGY, SCI-Expanded, 2017.
                   • 11Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, SCI-Expanded, 2016.
                   • 12RENEWABLE ENERGY, SCI-Expanded,
                   • 13Energy Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, SCI-Expanded,
                   • 14ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, SCI-Expanded,
                   • 15ENERGY, SCI-Expanded,
                   • 16APPLIED ENERGY, SCI-Expanded,
                   • 17International Journal of Refrigeration, SCI-Expanded,
                    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                    • 1International Journal of Ambient Energy, ESCI: Emerging Sources Citation Index, 2017.
                     • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                     • 1Tübav Bilim Dergisi, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                      • Akademik Görevler
                      • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Profesör (2014-...)
                      • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doçent (2012-2014)
                      • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Enerji Eğitimi Anabilim Dalı/ Doçent (2009-2012)
                      • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Enerji Eğitimi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2005-2009)
                      • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Enerji Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-2004)
                       • Verdiği Dersler
                       • 1Endüstriyel Ölçme
                       • 2Enerji Sistemlerinde İleri Teknolojiler Ve Uygulamaları
                       • 3Günes Enerjili İklimlendirme Ve Soğutma
                       • 4Isı Transferi
                       • 5Termodinamik I
                       • 6Termodinamik Iı
                       • 7Yüksek Hızlı Akışın Termodinamiği