KİŞİSEL BİLGİLER
Seval BAHADIR KOCA
Adı Soyadı Prof. Dr. Seval BAHADIR KOCA
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146421
E-Posta sevalkoca@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 23.6.1995
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 11.9.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 18.1.2007
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1MAZLUM Y., YAZICI M., ÜRKÜ A. Ç., BAHADIR K. S. (2023). Effects of black cumin and grape powder mix on growth performance and hepatopancreas histology in third instars of Pontastacus leptodactylus . Aquatic Research, 6, 166-177.
 • 2ÖNGÜN Ö., BAHADIR K. S., KOCA H. U. (2021). The Effects of Supplemented Diets with Turmeric Powder on Pigmentation and Growth of Yellow Tail Cichlid Pseudotropheus acei (Regan 1922). Acta Aquatica Turcica, 17.
 • 3NAZ M., BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö. (2021). A Preliminary Study on the Molecular Weight Profile of Soluble Protein in Niger (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 249-254.
 • 4BAHADIR K. S., pazar m., ATAR B., YİĞİT N. Ö. (2019). Investigation of the Usability as raw metarials an Fish Feed and Cultivation Ability of Niger (Guizotia abyssinicaCass.) Seed in Our Country. Acta Aquatica Turcica, 15, 108-116.
 • 5BIYIKLI M., BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., METİN S., KARA N., gürbüzer g. (2019). The effects of Isatis tinctoria extract on pigmentation and growth ofPseudotropheus acei and diseases resistance against Aeromonas hydrophila. Turkish Journal of Agriculture-Food Sciences and Tecnology, 7, 137-141.
 • 6YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., ÖZMEN Ö., DİDİNEN B. I., METİN S. (2019). The Effects of Dietary Administration with High Level Red Pepper (Capsicum annuum) onGrowth Performance, Coloration, Histology and Protection Against Aeromonas sobria in YellowTail Cichlid, Pseudotropheus acei. Acta Aquatica Turcica, 15, 340-346.
 • 7YILDIRIM M. Z., BAHADIR K. S., GÜRLEK M. E., GLÖER P. (2018). A new genus and a species from Turkey, Isparta felei n.gen. n.sp.(Gastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae). Ecologica Montenegrina, , 115-119.
 • 8YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., demir t. (2018). The Effects of Lactic Acid Bacteria on Growth Performance of Fish. Acta Aquatica Turcica, 14, 365-370.
 • 9YILDIRIM M. Z., çağlayan k. d. c., GÜRLEK M. E., BAHADIR K. S. (2017). A new species of Islamia (Caenogastropoda:Hydrobiidae) from Lakes region of Turkey. Ecologica Montenegrina 11: 9-13 (2017). Ecologica Montenegrina, 11, 9-13.
 • 10Argun U. E., BAHADIR K. S., Uzunmehmetoğlu O. Y., Acar K. E., KOŞKAN Ö. (2017). Eğirdir Gölü’n deki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’ nun Besin Bileşenlerinin Mevsim, Boy ve Eşeye Bağlı Olarak Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 66-79.
 • 11YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., YAŞAR S. (2017). Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve laktik asit bakterisi içeren yem katkı maddesinin sazanbalıklarının büyüme performansı, vücut kompozisyonu ve sindirilebilirlik üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2),195-202.. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 195-202.
 • 12BAHADIR K. S., BEYHAN T. (2014). Bazı Ticari Zenginleştiricilerin Artemia sp nin Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10, 25-32.
 • 13YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A., DİDİNEN B. I., DİLER İ. (2014). Melek Balığı Pterophyllum scalare Lictenstein 1823 Yemlerine Pediococcus acidilactici İlavesinin Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30, 1-3.
 • 14BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., ERALP H. (2013). Embryonic and Postembryonic Development of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, 80-93.
 • 15BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., METİN S., DULUÇ A. (2011). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Uygulamaları. Journal of FisheriesSciences.com., 5, 326-335.https://doi.org/10.3153/jfscom.2011037
 • 16YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S. (2011). Balık Yemlerinde Enzim Kullanımı. Journal of FisheriesSciences.com, 5, 205-212.https://doi.org/10.3153/jfscom.2011024
 • 17DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A. (2010). Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. Journal of Fisheries Sciences.com, 4, 216-223.https://doi.org/10.3153/jfscom.2010023
 • 18BAHADIR K. S., DİLER İ., DULLUÇ A., YİĞİT N. Ö., BAYRAK H. (2009). Effect of Different Feed Types on Growth and Feed Conversion Ratio of Angel Fish Pterophyllum scalare Lictenstein 1823. Journal of Applied Biological Sciences, 3, 6-10.
 • 19YILDIRIM M. Z., BAHADIR K. S., KEBAPÇI Ü. (2006). Isparta ili Tatlısularında Yayılış Gösteren Hydrobioidea Gastropoda Prosobranchia Süperfamilyası Türlerinin Bazı Taksonomik Karakterleri. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 173-177.
 • 20YILDIRIM M. Z., BAHADIR K. S., KEBAPÇI Ü. (2006). Supplement to the Prosobranchia Mollusca Gastropoda Fauna of Fresh and Brackish Waters of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30, 197-204.
 • 21YILDIRIM M. Z., GÜMÜŞ B. A., KEBAPÇI Ü., BAHADIR K. S. (2006). The Basommatophoran Pulmonate Species Mollusca Gastropoda of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 30, 445-458.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KOCA H. U., SÜRENGİL G., Aktaş Ö., Pak F., BAHADIR K. S. (2023). Seasonal Variation in Proximate Composition and Fatty Acid Profiles of Three Scorpion Fish from the Mediterranean Sea, Turkey. JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, 32, 209-217.
  • 2ÖZDOĞAN H. B. E., BAHADIR K. S., ÖZMEN Ö., EKİNCİ K., Ekinci E., KOCA H. U., YİĞİT N. Ö. (2022). Effect of feed supplementation with effective microorganisms (em) bokashi onhepatopancreas and gut histology, growth performance, and survival rate of freshwatercrayfish Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823). The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, 46, 396-402.https://doi.org/10.55730/1300-0128.4209
  • 3YİĞİT N. Ö., Ozdal A. M., BAHADIR K. S., ÖZMEN Ö. (2021). Effect on pigmentation, growth and liver histopathology of red pepper (Capsicum annuum) added in different ratios to jewel cichlid (Hemichromis guttatus) diet.. AQUACULTURE RESEARCH, 52, 5579-5584.
  • 4KUBİLAY A., DİDİNEN B. I., METİN S., ONUK E. E., BAHADIR K. S., ULUKÖY G. (2020). First Record of Aeromonas sobria in yellowtail cichlid, Pseudotropheus acei. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 40, 20-27.
  • 5BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., ÖZDOĞAN H. B. E., ÖZMEN Ö. (2020). Reversible sterilization by supplementing turmeric(Curcuma longa) powder to diets of female Pseudotropheussocolofi. FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 46, 1199-1205.https://doi.org/10.1007/s10695-020-00781-0
  • 6BAHADIR K. S., Öngün Ö., ÖZMEN Ö., YİĞİT N. Ö. (2019). Subfertility effects of turmeric (Curcuma longa) on reproductiveperformance of Pseudotropheus acei. ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE, 202, 35-41.
  • 7YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., DİLER İ. (2018). Effect of protease and phytase supplementation on growth performance and nutrient digestibility of rainbow trout ( iOncorhynchus mykiss/i , Walbaum) fed soybean meal-based diets/title. Journal of Applied Animal Research, 46, 29-32.https://doi.org/10.1080/09712119.2016.1256292
  • 8BAHADIR K. S., kurt e., NAZ M. (2018). The effects of seasonal, sex and size on the digestive enzyme activities in freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823). AQUACULTURE RESEARCH, 49, 1598-1605.https://doi.org/10.1111/are.13615
  • 9BAHADIR K. S., NAZ M., acar E. (2018). Changes in digestive enzyme activities during different developmental stages of the crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 182. Indian Journal of Fisheries, 65, 129-132.https://doi.org/10.21077/ijf.2018.65.2.70290-17
  • 10BAHADIR K. S., ARGUN U. E. (2018). Interactions of season, sex and size on nutrient composition of freshwater crayfish(Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) from Lake Eğirdir. Food Science and Technology, 38, 44-49.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1678-457x.15817
  • 11YİĞİT N. Ö., DİLER Ö., BAHADIR K. S., GÖRMEZ Ö. (2017). Effect on histology and nutrient digestibility of supplemented Origanum onites essential oil to rainbow trout diets (Oncorhynchus mykiss). Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51, 262-267.https://doi.org/10.5530/ijper.51.3s.26
  • 12DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., DİLER Ö., EROL K. G., DULLUÇ A., KOCA H. U., YİĞİT N. Ö., ÖZKÖK R., KÜÇÜKKARA R. (2016). Effect of lactic acid bacteria and the potential probiotic Hafnia alvei on growth and survival rates of narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 stage II juveniles. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 4, 1307-1317.https://doi.org/10.18869/acadpub.ijfs
  • 13BAHADIR K. S., ÇEVİKBAŞ M. (2015). Antifungal Effect of Origanum Onites Essential Oil as an Alternative to Formalin İn The Artificial İncubation of Narrow Clawed Crayfsh Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Aquaculture Research, 46, 2204-2210.https://doi.org/doi:10.1111/are.12374
  • 14BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., UZUNMEHMETOĞLU E., GÜÇLÜ Z., DİKEN G., ERALP H. (2015). Growth Survival and Fatty Acid Composition of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Juveniles Fed Enriched Daphnia magna as Alternative to Artemia. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 67, 1-8.
  • 15BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., BAYRAK H., ONUK E. E., İLHAN İ., ERALP H., DİLER İ. (2015). Effects of Enzyme Producing Probiotic Bacteria Isolated from the Gastrointestinal Tract of Trout on the Growth Performance Survival and Digestive Enzyme Activity of Rainbow Trout Fry Oncorhynchus mykiss. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 67, 1-10.
  • 16YILDIRIM M. Z., KEBAPÇI Ü., BAHADIR K. S., MORKOYUNLU Y. A. (2015). New Bythinella Gastropoda Bythinellidae Species from Western Turkey. ZooKeys, 481, 1-13.https://doi.org/doi: 10.3897/zookeys.481.8225
  • 17BAHADIR K. S., UZUNMEHMETOĞLU O. Y., YAZICIOĞLU B. (2015). Effects of Enriched Artemia on Growth And Survival Of Juvenile Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 14, 87-98.
  • 18YİĞİT N. Ö., CİHANGİR E., METİN S., BAHADIR K. S. (2014). Effect of Enzyme Supplementation to Soybean Meal Based Diets on Growth Feed Conversion Ratio Nutrient Digestibility and Body Composition of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Fry. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 66, 1-6.
  • 19YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., DİLER İ. (2014). Effect of Beta Mannanase and Alfa Galactosidase Supplementation to Soybean Meal Based Diets on Growth Feed Efficiency and Nutrient Digestibility of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 27, 700-705.
  • 20Svaboda J., Strand D. A., Vralstad t., Grandjean F., Edsman L., Kozak P., Kouba A., Fristad R. F., BAHADIR K. S., Petrusek A. (2014). The crayfish plague pathogen can infect freshwater in habiting crabs. FRESHWATER BIOLOGY, 59, 918-929.
  • 21YİĞİT N. Ö., DULLUÇ A., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I. (2013). Aynalı Sazan Cyprinus Carpio L 1758 Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Kanola Küspesi Kullanımının Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19, 140-147.
  • 22SVOBODA J., KUZUBİKOVA E., KOZAK P., KOUBA A., BAHADIR K. S., DİLER Ö., DİLER İ., POLİCAR T., PETRUSEK A. (2012). PCR detection of the crayfish plague pathogen in narrow-clawed crayfish inhabiting Lake Eğirdir in Turkey. Diseases of Aquatic Organisms, 98, 255-259.https://doi.org/10.3354/dao02445
  • 23KOŞAL Ş. S., BAHADIR K. S., YILDIRIM M. Z. (2012). New Genera Anatolidamnicola and Sivasi Gastropoda Hydrobiidae from Sivas and Malatya Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 64, 341-346.
  • 24KEBAPÇI Ü., BAHADIR K. S., YILDIRIM M. Z. (2012). Revision of Graecoanatolica Gastropoda Hydrobiidae Species in Turkey. Turkish Journal Of Zoology, 36, 399-411.https://doi.org/10.3906/zoo-1011-10
  • 25YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., BAYRAK H., DULLUÇ A., DİLER İ. (2012). Effects of Canola Meal on Growth And Digestion of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Fry. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36, 533-538.https://doi.org/doi:10.3906/vet-1101-705
  • 26BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DULLUÇ A., GONCA E., CİLBİZ N., KÜÇÜKKARA R. (2011). Appropiate Usage Level of Shrimp Waste Meal as Chitin Source for Feeding Young Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Pakistan Veterinary Journal, 31, 207-210.
  • 27BOLAT Y., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., İZCİ L., BAHADIR K. S., SONER Ç., KOCA H. U. (2010). Chitin Chitosan yield of Freshwater Crab Potamon potamios Olivier 1804 Shell. Pakistan Veterinary Journal, 30, 227-231.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
   • 1BAHADIR K. S., ÖZDOĞAN H. B. E., ÖZMEN Ö., BIYIKLI M., YİĞİT N. Ö. (2021). Effects of Tribulus terrestris and Ferula communis extracts on growth and gonad histology of red zebra cichlid Maylandia estherae (Konings, 1995. Indian Journal of Fisheries, 68, 157-162.https://doi.org/10.21077/ijf.2021.68.4.110798-19
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1acar k. e., BAHADIR K. S., NAZ M., KOŞKAN Ö., İLHAN İ. (2018). Eğirdir Gölü’nden Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsim, Büyüklük ve Cinsiyete Bağlı Olarak Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14, 1-8.https://doi.org/10.22392/egirdir.370760
    • 2erol g., özkök r., cilbiz n., küçükkara r., şakir ç., tümgelir l., ceylan m., meke t., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S. (2017). Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles. Lİmnofish, 3, 159-165.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1BAHADIR K. S. (2013). Türk Kereviti. Aqua Life of Turkey, .
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1BAHADIR K. S., TERZİOĞLU S., DİDİNEN B. I., YİĞİT N. Ö. (2011). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3, 107-113.
      • 2BAHADIR K. S., MUAMMER E., KOCA H. U. (2006). Karadeniz de Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Yetiştiriciliğinde Kullanılan Pelet ve Ekstrüde Yemlerin Gelişmeye Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 173-179.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1BAHADIR K. S., AKIN M., EKİNCİ K., EKİNCİ E., DEWI A. K. (2023). Yarı Kontrollü Dış Ortam Kanal Tipi Tank ve Kontrollü Laboratuvar Şartlarında Yetiştirilen Pontastacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavrularının Büyüme Performansı. 6. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Eylül 27, Antalya.
       • 2YİĞİT N. Ö., Arafatoğlu M. E., BAHADIR K. S. (2016). Sazan Cyprinus carpio Yavrularında Balık unu Yerine Fermente Soya küspesi Kullanımının Büyüme ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkisi. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Eylül 1-2, ADANA.
       • 3ACAR K. E., BAHADIR K. S., NAZ M., YİĞİT N. Ö. (2016). Astacus leptodactylus ESCH 1823 türünde sindirim enzim aktiviteleri üzerine mevsim ve cinsiyetin etkisi. ıv. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ADANA, Eylül 1-2, ADANA.
       • 4BAHADIR K. S., KAYHAN M. H., ERALP H., YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., KURT E. (2014). Akvaryum Sektöründe Kabuklular. Akvaryum Sektöründe Kabuklular. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Ekim 30-31, ANTALYA.
       • 5YİĞİT N. Ö., KARAYİĞİT S., GÜNEŞ İ., KARA S., PARÇACI M., BAHADIR K. S. (2014). Sarı Prenses Labidochromis caeruleus Yavrularında Kanola Küspesine Dayalı Yemlere Fitaz ve Selülaz Enzim İlavesinin Büyüme Ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkileri. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Ekim 30-31, ANTALYA.
       • 6BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., UZUNMEHMETOĞLU E., GÜÇLÜ Z., DİKEN G., ERALP H. (2014). Hamsi Yağı ile Zenginleştirilmiş Daphnia magna ile Beslenen Dar Kelepetli Kerevit Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 in Büyüme Yaşama ve Yağ Asidi Kompozisyonu. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Eylül 4-5, İZMİR.
       • 7GONCA E., REMZİYE Ö., ŞAKİR Ç., MUSTAFA C., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I. (2014). Tatlısu Kereviti Astacus leptodactylus un Kontrollü Şartlar Altında Embryonik ve Post Embryonik Gelişiminin İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Mayıs 31-2, ELAZIĞ.
       • 8DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., BAHADIR K. S., METİN S., DİDİNEN B. I., YİĞİT N. Ö., KUBİLAY A. (2013). Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhyncus mykiss nda Görülen Saprolegniasis in Tedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 24-26, KASTAMONU.
       • 9DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., METİN S., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., YİĞİT N. Ö., KUBİLAY A. (2012). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhyncus mykiss Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites in in Vivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma. Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), Kasım 21-24, ESKİŞEHİR.
       • 10YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., CİHANGİR E., METİN S. (2011). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Yemlerine Enzim İlavesinin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Haziran 30-1, ISPARTA.
       • 11BAHADIR K. S., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., DULLUÇ A. (2009). Akuakültürde Probiyotiklerin Rolü. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
       • 12DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A. (2009). Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
       • 13YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A., DİLER İ. (2009). Probiyotik Olarak Bactocell Kullanımının Melek Balıklarında Pterophyllum Scalare Lictenstein 1823 Büyüme Performansı ve Yaşama Oranları Üzerine Etkileri. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
       • 14BAHADIR K. S., KOCA H. U., YAZICIOĞLU B. (2009). Sürdürülebilir Yetiştiricilik için Çevre Dostu Üretim. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
       • 15YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., BAYRAK H., ÖLMEZ M., DİLER İ. (2008). Alabalık Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Kanola Küspesi Kullanımı. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
       • 16BAHADIR K. S., METİN S., DİDİNEN B. I., DİLER Ö. (2008). Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyal Flora. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
       • 17KOCA H. U., BOLAT Y., BAHADIR K. S. (2007). Eğirdir Gölü n de Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Balıkçı Tekneleri ve Av Araçlarının Teknik Özellikleri. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, MUĞLA.
       • 18BAHADIR K. S., KOCA H. U., DİDİNEN B. I. (2007). Discus Balıklarının Üretim Tekniği. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, MUĞLA.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1Pazar M., BAHADIR K. S. (2019). The effect of soybean meal on reproductive and growth performance in Pseudotropheus socolofi fish. II. International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Eylül 3-5, Elazığ.
        • 2YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., YAŞAR S. (2017). Effects of Fermented Sunflower Meal with Bacillus subtilis on Growth Parameters, Digestibility and Body Composition in Carp (Cyprinus carpio),. Limnofish”, I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Ekim 4-6, ısparta.
        • 3BAHADIR K. S., pazar m., atar b., NAZ M., YİĞİT N. Ö. (2017). Seval Bahadır Koca, Mehmet Pazar, Bekir Atar, Mehmet NazNalan Özgür Yiğit. 2017. .Investigation of the Usability as an Fish Feed and Cultivation Ability of Niger(Guizotia abyssinica Cass.) Seed in Our Country. Ist International Seymposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Ekim 4-6.
        • 4BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DİLER İ., ARGUN U. E. (2017). Variation of Nutrient Compositions Depent on Seasonal, Size and Sex of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) from Lake Eğirdir. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), Mayıs 3-7, Budapest.
        • 5YİĞİT N. Ö., DİLER Ö., BAHADIR K. S., GÖRMEZ Ö. (2017). Effect on Nutrient Digestibility of Addition Oregano Essantial Oil at Different Levels in Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss) Diets. MESMAP-3. KIBRIS. The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nisan 13-16.
        • 6BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DİLER İ., UZUNMEHMETOĞLU O., YAZICIOĞLU B. (2011). Growth and Survival of Juvenile Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 Fed Artemia Enriched With Commercial Emulsions. Seafood for the Modern Consumer, 41st WEFTA Meeting, Eylül 27-30, GOTTEHENBURG.
        • 7SVOBODA J., KOZUBİKOVA E., PAVEL K., KOUBA A., BAHADIR K. S., DİLER Ö., DİLER İ., THOMAS P., ADAM P. (2010). Molecular Detection Of The Crayfish Plague Pathogen Aphanomyces astaci in Lake Eğirdir Turkey. European Crayfish, Ekim 26-29.
        • 8BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., YAZICIOĞLU B., DULLUÇ A. (2009). Effects of Different Chitosan Levels on Growth and Survival of Juvenile Crayfish Astacus leptodactylus Esch. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Mayıs 20-24, OHRİD.
        • 9BOLAT Y., BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., BAHADIR K. S., SONER Ç. (2008). Estimating of Population size of Freshwater Crab Potamon potamios Olivier 1804 in Eğirdir Lake Turkey. Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Cairo International Convention Center (C.I.C.C.), Ekim 16-18.
        • 10DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., DİLER Ö., KOCA H. U., DULLUÇ A., METİN S., GÜLLE İ., ÖZKÖK R. (2008). Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic Protexin on Growth and Survival of Narrow Clawed Crayfish Astacus leptodactylus Esch. European Inland Fisherİes Advisory Commıssıon (EIFAC), The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Mayıs 21-24, antalya.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KUBİLAY A., DİDİNEN B. I., METİN S., BAHADIR K. S., ULUKÖY G. (2018). Isolation and Identification of Aeromonas sobria in YellowTail Cichlid, Pseudotropheus acei - Aysegul Kubilay, BEHIRE ISIL DIDINEN, Secil Metin, Seval Bahadır Koca, Gulsen Ulukoy. 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Mayıs 2-6, kiev.
         • 2DİLER İ., KURTOĞLU A., BAHADIR K. S., BAYRAK H. (2017). Effects Of Gilthead Seabream Sparus Aurata Fish Feed Replacement OfFish Meal At Different Rates Use Of Canola Meal Brassica Spp OnGrowth Rate, Feed Utilisation And Digestibility. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), Mayıs 3-7, BUDAPEST.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1KOZAK P., KOUBA A., BAHADIR K. S., SVOBODA J., KOZUBİKOVA E., PETRUSEK A. (2015). Crayfish Plague in the Lake Egirdir. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. EĞİRDİR, Mayıs 20-22, EĞİRDİR.
          • 2BOLAT Y., GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., İZCİ L., BAHADIR K. S., ÇETİNKAYA S. (2009). Mavi Yengeç Callinectes sapidus Rathbun 1896 Tatlısu Yengeci Potamon Potamios Olivier 1804 ve Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 Kabuklarının Kitin Kitosan İçeriklerinin Karşılaştırılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
          • 3DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., DULLUÇ A., KOCA H. U., GÜLLE İ., DİLER Ö., EROL G., ÖZKÖK R., KÜÇÜKKARA R. (2009). Probiyotik Uygulamalarının Kerevit Actacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi, Haziran 25-26, EĞİRDİR,ISPARTA.
           • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., DİLER İ., DİLER Ö. (2012). Effects on Growth Nutrient Digestibility and Body Composition of Addition Protease and Phytase Individually or in Combination to Soybean Meal in Rainbow Trout. Animal Nutrition and Environment , ANINUE 2012, Eylül 14-15, Khon Kaen.
           • 2GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., BOLAT Y., İZCİ L., BAHADIR K. S., ÇETİNKAYA S. (2011). Determination of Quality and Shelf Life of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Coated With Crab Potamon potamios Olivier 1804 Chitosan During Storage. Seafood for the Modern Consumer, 41st WEFTA Meeting, Eylül 27-30, GOTHENBURG.
           • 3DİLER Ö., DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., EROL G., DULLUÇ A., KOCA H. U. (2009). The Effects of Using a Commercial Probiotic on The Survival and Growth of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Juveniles. 14th EAFP International Conference Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 14-19, Prague.
           • 4BOLAT Y., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., İZCİ L., BAHADIR K. S., ÇETİNKAYA S., KOCA H. U. (2009). Chitin chitosan Vield of Freshwater Crab Potamon potamios Olivier 1804 Shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Mayıs 20-24, OHRİD.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
            • 1BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2019). Acta aquatica turcica. ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
            • 2BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., METİN S., BAHADIR K. S. (2018). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye.
            • 3BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Dergipark.
            • 4BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Dergipark.
            • 5BAHADIR K. S., BOYACI Y. Ö., METİN S., BİLGİN Ş. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Isparta, Dergi Park.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
             • 1ÇETİNKAYA O., BOYACI Y. Ö., DİLER İ., BOLAT Y., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S. (2015). SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI EGIRDIR SU URUNLERI FAKULTESI DERGISI. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
              • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
              • 1 (2009). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Isparta, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
              • 2 (2008). Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Isparta, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
               • 1Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
               • 2Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                • 1Münferit (Proje Numarası: 2020-BTAP1-0071), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2022, Tamamlandı.
                • 2Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
                • 3Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
                • 4Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
                • 5Gökkuşağı Alabalığı Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Neden Olan Saprolegnia spp ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2013, Tamamlandı.
                • 6Su ürünleri yetiştiriciliği, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2011, Tamamlandı.
                • 7Su ürünleri yetiştiriciliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
                • 8TAGEM/HAYSÜD/T1/24/A7/P2/6753, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                • 9747606 , -Tübitak 1001, Devam Ediyor.
                • 101003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama), -Tübitak 1003, Devam Ediyor.
                • 11123O439, -Tübitak 1001, Devam Ediyor.
                • 12Su ürünleri yetiştiriciliği, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 13Su Ürünleri İşleme, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 14Su ürünleri yetiştiriciliği, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 15Su ürünleri temel bilimler, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 16Su ürünleri temel bilimler, BAP, Tamamlandı.
                • 17Su ürünleri temel bilimler, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • 18Su ürünleri temel bilimler, BAP, Tamamlandı.
                • 19Su ürünleri temel bilimler, BAP, Tamamlandı.
                 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                 • 1Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure Risk Assessment, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2017.
                 • 2GRASAS Y ACEITES, SCI, 2016.
                 • 3Turkish Journal Of Fisheries and Aquatic Sciences, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                 • 4Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik, TÜRKİYE,
                 • 5Journal of FisheriesSciences.com, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik, TÜRKİYE,
                 • 6Cahiers De Biologie Marine, SCI-Expanded, FRANSA,
                  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                  • 1Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Zoological record, TÜRKİYE, 2017.
                   • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                   • 1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
                   • 2Gaziosmanpaşa Üniversitesifen Bilimleri Enstitüsügaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2016.
                   • 3Yunus Araştırma Bülteni, Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik, TÜRKİYE, 1900.
                    • Akademik Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/ Profesör (2022-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı/Avlama Teknolojisi Bilim Dalı/ Doçent (2019-...)
                    • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Yetiştiricilik Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2007-2016)
                    • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2001-2007)
                     • İdari Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYOK Koordinatör Yardımcısı (2019-...)
                     • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-...)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Eğitim ve Mesleki Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2014-2014)
                     • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Valiliği Kırsal Kalkınma Planı Çalışma Komisyonu (2013-2014)
                     • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (2013-...)
                     • 7Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜ Su Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği (2012-2013)
                     • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği (2011-2011)
                     • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Bologna AKTS Komisyon Üyeliği (2011-2012)
                     • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Özet Kitapçığı Hazırlama Kurulu (2009-2009)
                     • 11Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Ulusal Alabalık Sempozyumu Düzenleme Kurulu Sekreterliği, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Özet ve Panel Kitapçığı Hazırlama Kurulu (2008-2008)
                     • 12Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2008-...)
                     • 13Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Üretim Birimi Komisyonu Üyeliği (2008-...)
                     • 14Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (2007-2010)
                      • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                      • 1Zıraat Mühendisleri Odası (Üye) (2012-...)
                       • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                       • 1Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2012) TÜBİTAK
                       • 2Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2012) TÜBİTAK
                       • 3Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2014) TÜBİTAK
                       • 4Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2015) TÜBİTAK
                        • Verdiği Dersler
                        • 1Alternatif Tür Yetiştiriciği
                        • 2Bitirme Ödevi I
                        • 3Bitirme Ödevi Iı
                        • 4Çed
                        • 5İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
                        • 6Kabuklu Ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği
                        • 7Kabuklularda Larva Yetiştiriciliği
                        • 8Kafes Balıkçılığı
                        • 9Larva Yetiştiriciliği
                        • 10Plankton Bilgisi Ve Kültürü
                        • 11Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Yönetimi
                        • 12Tatlısu İstakozu Biyolojisi
                        • 13Yemlerde Biyokimyasal Analiz Teknikleri