KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa SİVRİ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SİVRİ
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnşaat Teknolojisi
Telefon 2462146908
E-Posta mustafasivri@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 9.8.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 23.10.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜH. 13.7.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1SİVRİ M., ŞAPCI N. (2022). SPSS ve ANFİS ile Farklı Hafif Agregaların Kompozit Harç Üretiminde Teknik Değerlendirilmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 9, 1069-1084.https://doi.org/10.31202/ecjse.1071312
 • 2FENKLİ M., KIMILLI N. A., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures. SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 97-103.
 • 3FENKLİ M., NURETTİN A. K., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi. SDU Fen Bilimleri Dergisi, 19, 34-39.
 • 4SİVRİ M., ÇELİK İ. D., FENKLİ M., NURETTİN A. K., AY Z. (2015). Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı. SDU Fen Bilimleri Dergisi, 19, 63-68.
 • 5KORKMAZ K. A., DEMİR F., SİVRİ M. (2007). Earthquake Assessment of R C Structures with Masonry Infill Walls. International Journal of Science Technology, 2, 155-164.
 • 6TOBÇU İ. B., UYGUNOĞLU T., SİVRİ M. (2006). PUZOLANLARIN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARIYLA İNCELENMESİ. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, .
 • 7SİVRİ M., DEMİR F., KUYUCULAR A. (2006). Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi. SDU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, .
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1SİVRİ M. (2022). Kutu Kesitli Birleşimlerde Ek Levhası Şeklinin Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi. 10.35193/bseufbd.1085126, 2, 837-846.https://doi.org/10.35193/bseufbd.1085126
  • 2SURA M., SİVRİ M. (2017). Eğilme Etkisi Altındaki Çelik I Kirişlerinde Gövde ve Berkitme Kalınlığının Davranışa Etkisi. Teknik Bilimler Dergisi, 7, 38-46.
  • 3ÇELİK İ. D., FENKLİ M., SİVRİ M., BAYRAKTAR D., NURETTİN A. K. (2015). Fema 273 356 368 369 440 Eurocode 8 ve DBYBHY 2007 Yönetmeliklerinde Yapı Zemin Etkileşimi Problemi. SDU Teknik Bilimler Dergisi, 5, 19-29.
  • 4NURETTİN A. K., FENKLİ M., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi. SDU Teknik Bilimler Dergisi, 5, 29-37.
  • 5SİVRİ M., ÇELİK İ. D., KUYUCULAR A. (2013). Perde Duvar ile Güçlendirilen Betonarme Çerçevenin ANSYS ve STA4CAD Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması. SDU TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, 3, 26-34.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1CEYLAN H., DAVRAZ M., SİVRİ M. (2021). Estimation of Compressive Strength of Waste Andesite Powder-Added Concrete Using an Artifical Neural Network. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, , 1182-1186.https://doi.org/10.17559/TV-20200604232451
   • 2FENKLİ M., ÇELİK İ. D., KIMILLI N. A., SİVRİ M. (2017). Investigation of Capacity on the Hollow Sections Connections with Stiffening Plate. ADVANCED STEEL CONSTRUCTION, 13, 45-61.https://doi.org/10.18057/IJASC.2017.13.1.3
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1SİVRİ M., SURA M. (2017). Çelik I Kirişlerinde Gövde ve Berkitme Kalınlığı ile Berkitme Yerleşim Şeklinin Eğilme Davranışına Etkisi. 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Eylül 29-30, 921-931.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1ÇELİK İ. D., SİVRİ M., FENKLİ M., KÖK E., AY Z. (2015). Eğilme Etkisi altındaki Kirişlerde Kullanılan Berkitme Levhasının Davranışa Etkisi. 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Aralık 16-17, 153-162.
     • 2AY Z., ÇELİK İ. D., BAŞARAN B., SİVRİ M. (2013). KUTU KESİTLİ KOLON KİRİŞLERİN KAYNAKLI BİRLEŞİMİNİN MOMENT ETKİSİ ALTINDA İNCELENMESİ. 2TDMSK, Eylül 25-27.
     • 3SİVRİ M., YAVUZ G., KALTAKCI M. Y., KUYUCULAR A. (2011). KISMİ BETONARME PERDE İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLERİN NONLİNEER SONLU ELEMAN ANALİZİ. 7UDMK, Mayıs 30-2.
     • 4SİVRİ M., KUYUCULAR A. (2006). Taze Çimento Karıımlarında Ultrases Hızının Yapay Sinir Aları ile Hesabı. BUMAT2006, Ekim 1-3.
     • 5SİVRİ M., GÜNGÖR K., BIYIK M. (2005). ÜLKEMZDE YIMA YAPI POTANSYEL VE ONARIM GÜÇLENDRME YÖNTEMLER. YOGS2006, Aralık 7-9.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1SİVRİ M., KORKMAZ K. A., İRFANOĞLU A., KAYHAN A. H. (2014). Structural Capacity Evaluation of Existing and Retrofitted Reinforced Concrete Buildings with Infill Walls. ACE2014, Ekim 21-25.
      • 2SİVRİ M., DEMİR F. (2006). Farklı Duvar Yerleşimli Çerçeveli Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı ve Göçme Mekanizması. Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 11-13.
      • 3DEMİR F., SİVRİ M. (2002). Earthquake Response of Masonry Infilled Frames. ECAS2002, Ekim 14-16.
       • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
       • 1CEYLAN H., SİVRİ M., ÇAĞLAR N., VAROL Ö. H., ASIL U. H., GÜNOĞLU K., HARMAN B. İ., AYDIN S., ÖNCÜ G., ÖZALTIN F. N., SALALI V., İNCE M., ÇALIMCI H. (2020). SDÜ Teknik Bilimler Dergisi OCAK 2015. SDU Teknik Bilimler MYO.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
        • 1HARMAN B. İ., ÖZKAN Ş., YÜKSEL H., YILMAZ İ. E., TURHAN T., ŞAPCI N., UYANIK N. A., SİVRİ M., SOFU M. M., AKPINAR E. (2018). TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
         • 1SİVRİ M., CEYLAN H., VAROL Ö. H., ÇAĞLAR N. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi. Dergipark.
         • 2ÇAĞLAR M. Z., CEYLAN H., SİVRİ M., ÇAĞLAR N., YILMAZ İ. E., UYANIK N. A., HARMAN B. İ., VAROL Ö. H. (2016). SDU teknik Bilimler Dergisi. Isparta, e-dergi.
         • 3ÇALIMCI H., CEYLAN H., SİVRİ M., ÇAĞLAR N., VAROL Ö. H., ASIL U. H., GÜNOĞLU K., AYDIN S., ÖNCÜ G., ÖZALTIN F. N., SALALI V., İNCE M., HARMAN B. İ. (2015). SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Temmuz 2015. SDU Teknik Bilimler MYO.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/İnşaat Teknolojisi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2012-...)
          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2007-2012)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Dazkırı Meslek Yüksekokulu/Teknik Programlar Bölümü/İnşaat Pr./ Öğretim Görevlisi (2001-2007)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2002-2006)