KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Güvenç NEGİZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avcılık Ve Yaban Hayatı
Telefon 2463512900
E-Posta mehmetnegiz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 30.6.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 1.7.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 15.5.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1NEGİZ M. G. (2022). Erkek Yöneticiler Gözüyle Kadın Çalışanlar. (pp. 73-88). Eğitim Yayınevi.
 • 2GÜLSOY S., NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S., YALÇINKAYA B., ULUSAN M. D. (2022). Forest and Agricultural Studies from Different Perspectives. (pp. 73-112). SRA Academic Publishing.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S., ERFİDAN O., ÇIVĞA A., ŞENTÜRK Ö. (2024). Determination of relations between plant species diversity and productivity in Brutian pine stands. Türkiye Ormancılık Dergisi, 25, 49-55.https://doi.org/10.18182/tjf.1376666
  • 2TIĞLI K. E. H., NEGİZ M. G., GÜLSOY S., FAKİR H. (2023). Classification of Woody Vegetation in Gölcük Nature Park (Isparta). Ormancilik Arastirma Dergisi, 10, 23-31.https://doi.org/10.17568/ogmoad.1075675
  • 3NEGİZ M. G., AYGÜL T. İ. (2019). Kurucuova Yöresi’nde odunsu tür zenginliğinin yetişme ortamı faktörlerine göre dağılımı. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 123-132.https://doi.org/10.18182/tjf.551743
  • 4KARATAŞ R., ŞENTÜRK Ö., Arslan M., Güner D., NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2019). Türkmen Dağı’ndaki bazı odun dışı orman ürünlerinin potansiyel dağılımı. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6, 15-28.https://doi.org/10.17568/ogmoad.424010
  • 5NEGİZ M. G., Kurt E. Ö., ŞENTÜRK Ö. (2017). Isparta-Yenişarbademli Yöresi ormanlık alanlarında tür merkezli tıbbi ve aromatik bitki tür zenginliğinin hesabı üzerine örnek bir çalışma. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 282-288.https://doi.org/10.18182/tjf.329833
  • 6ÖZDEMİR S., NEGİZ M. G., turhan u. u., ŞENOL A., Arslan M. (2017). Kuyucak Dağı yöresinde alfa çeşitliliğinin gösterge bitki türleri. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18, 102-109.https://doi.org/10.18182/tjf.289095
  • 7NEGİZ M. G., Kurt E. Ö. (2017). Orman Yetişme Ortamında Alfa Tür Çeşitliliğinin Hesaplanması ve Çevresel Değişkenlerle İlişkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 93-98.https://doi.org/10.19113/sdufbed.56237
  • 8NEGİZ M. G., GÜLSOY S., ÖZKAN K. (2015). Orman Ekosistemlerinde Tür Çeşitlilik Bileşenlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Arazi Envanter Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 198-204.
  • 9GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G. (2013). Hedef türler için gösterge bitki türlerinin sayısal metotlar kullanarak tespiti: Acıpayam Yöresi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14, 10-14.
  • 10ÖZKAN K., NEGİZ M. G. (2011). Isparta Yukarıgökdere Yöresi ndeki odunsu vejetasyonun hiyerarşik yöntemlerle sınıflandırılması ve haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12, 27-33.
  • 11BÜYÜKGEBİZ T., FAKİR H., NEGİZ M. G. (2008). Sütçüler (Isparta) Sütçüler Yöresinde Doğal Odun Dışı Bitkisel Orman Ütünleri ve Geleneksel Kullanımları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9, 109-120.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1NEGİZ M. G., ERFİDAN O. (2023). Akdağ (Burdur) Yöresinin Gösterge Türlerine Göre Ekolojik Değerlendirmesi ve Uygulama Önerileri. 21. Yüzyılda Fen ve Teknik Dergisi, 10, 22-28.
   • 2ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2019). Kızılçam Meşcerelerinde Alfa Tür Çeşitliliği – Yetişme Ortamı İlişkileri: Gölhisar Yöresi Örneği. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 3, 178-188.https://doi.org/10.30516/bilgesci.609986
   • 3NEGİZ M. G., ÇINAR K., AYGÜL E. Ö. (2019). Karaçam (Pinus nigra) Türünün Verimlilik ve Dağılım Özellikleri Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler: Isparta-Yenişarbademli Örneği. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 3, 189-200.https://doi.org/10.30516/bilgesci.591236
   • 4AYGÜL E. Ö., NEGİZ M. G. (2018). Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği). Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2, 98-109.https://doi.org/10.30516/bilgesci.355493
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1NEGİZ M. G., AYGÜL E. Ö. (2020). Relationships between alpha plant species diversity and environmental variables in Dedegöl (Yenişarbademli) Mountain area. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 18, 173-183.https://doi.org/10.15666/aeer/1801_173183
    • 2NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2019). Repruducing a Component Diversity Index For Regional Biodiversity Assessments. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 12, 9746-9752.
    • 3NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2017). The ralationships between beta plant diversity and climatic variables: A case study from Kuyucak mountain district. Journal of Environmental Biology, 38, 911-917.https://doi.org/10.22438/jeb/38/5(SI)/GM-06
    • 4MERT A., ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G. (2016). Changing the Potential Distribution of Turkey Oak Quercus cerris L under Climate Change in Turkey. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 25, 1633-1638.https://doi.org/10.15244/pjoes/62230
    • 5ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., MERT A., NEGİZ M. G. (2015). Modeling and mapping potential distribution of Crimean juniper ( Bieb.) using correlative approaches. Journal of Environmental Biology, 1, 9-15.
    • 6NEGİZ M. G., ESER Y., KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN K. (2015). Indicator species of essential forest tree species in the Burdur district. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 1, 107-111.
    • 7GÜLSOY S., NEGİZ M. G. (2014). Determination of environmental factors and indicator species affecting the distribution of Origanum onites L a case study from the Lakes district Turkey. Environmental Engineering and Management Journal, 13, 1013-1019.https://doi.org/10.30638/eemj.2014.105
    • 8HACISALİHOĞLU S., MERT A., NEGİZ M. G., Muys B. (2010). Soil loss prediction using universal soill loss equation USLE simulation model in a mountainous area in Aglasun district Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 3589-3594.https://doi.org/10.5897/AJB2010.000-3220
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S., ERFİDAN O., ÇIVĞA A., ŞENTÜRK Ö. (2023). Determination of Relations Between Plant Species Diversity and Productivity in Brutian Pine Stands. 5 th International Non-Wood Forest Products Symposium, Eylül 27, Bartın, 104-104.
     • 2ERFİDAN O., ÖZDEMİR S., NEGİZ M. G. (2023). Potential Distribution Modeling of Salvia tomentosa L. in Antalya Basin of Türkiye. 5 th International Non-Wood Forest Products Symposium, Eylül 27, Bartın, 121-121.
     • 3ACARER A., ERFİDAN O., NEGİZ M. G., MERT A. (2022). Potential distribution of Picea orientalis L. in Turkey the scope of sustainable forestry . 4 th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Kasım 10, KONYA.
     • 4ÖZKAN K., NEGİZ M. G., ÖZDEMİR İ. (2022). STRUCTURAL DIVERSITY ANALYSIS USING SHANNON’S ENTROPY AND INFORMATION MEASURES. 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Mayıs 20, Ordu.
     • 5ÖZDEMİR S., KÜÇÜKSİLLE E. U., GÜLSOY S., ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., SÜEL H., MERT A., ÖZKAN K. (2022). MODELING OF SPECIES DISTRIBUTIONS WITH DEEP LEARNING METHOD. 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Mayıs 20, Ordu.
     • 6NEGİZ M. G., AYGÜL E. Ö., AYGÜL T. İ. (2022). TAXONOMIC DIVERSITY CALCULATION IN WOODY SPECIES: EXAMPLE OF DEDEGOL MOUNTAIN. 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Mayıs 20, Ordu.
     • 7AYGÜL E. Ö., NEGİZ M. G., AYGÜL T. İ. (2021). Woody Vegetation Classification with Hierarchical Methods in Kurucuova District. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology ICONST LST 2021, Eylül 8, BUDVA.
     • 8GÜLSOY S., NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S., YALÇINKAYA B., YALÇINKAYA B. (2021). Impact of Climate Change on Living Organisms. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology ICONST LST 2021, Eylül 8, BUDVA.
     • 9NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2018). Reproducing a Component Diversity İndex for Regional Biodiversity Assessments. International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, Prizren, 104-104.
     • 10AYGÜL E. Ö., NEGİZ M. G. (2018). Relationships Between Alpha Plant Diversity and Environmental Factors in the Dedegöl Mountain(Yenişarbademli) District. International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Eylül 5-9, Prizren, 102-102.
     • 11ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2018). Forest Site Classification Acoording to The Distribution of Woody Plants in Gölhisar district. International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Eylül 5-5, Prizren, 133-133.
     • 12NEGİZ M. G., AYGÜL E. Ö., AYGÜL T. İ. (2018). Determination of Indicator Species of Some Important Non-Woody Forest Products in Kurucuova (Beyşehir) Region and Relationships with Environmental Factors. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Temmuz 5-8, KIRIKKALE, 388-388.
     • 13ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2018). Alpha Species Diversity and Ecological Site Factor Relations in Brutian Pine Forests: A Case Study From Gölhisar District. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Haziran 19-23, KASTAMONU, 420-420.
     • 14NEGİZ M. G., AYGÜL E. Ö., ÇINAR K., AYGÜL T. İ. (2018). Assessment of the Environmental Factors Affecting on the Productivity of (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana) Species in the Yenişarbademli Region of Isparta. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Haziran 19-23, KASTAMONU, 386-386.
     • 15ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G. (2018). Suitable Site Conditions for the Distribution of Black Pine in Gölhisar District, Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Haziran 19-23, KASTAMONU, 622-622.
     • 16ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., KARAKAYA F. (2017). Determination of model maps for the potential distribution of Anatolian blackpine (Pinus nigra Arnold.) in natural forest areas in the Black Sea region. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA, 199.
     • 17SÜEL H., ÜNAL Y., ÖZDEMİR S., NEGİZ M. G., YILDIRIM Y. (2017). Society Perception on Using of Natural Resources. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, Ekim 9-11, ANKARA, 326-327.
     • 18SÜEL H., YILDIRIM Y., NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S. (2017). Some Attitudes and Behaviors of Vocational Students An Example of Sütçüler Vocational School. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, Ekim 9-11, ANKARA, 324-325.
     • 19NEGİZ M. G., Kurt E. Ö., ŞENTÜRK Ö. (2017). A Case Study on the Account of Medical and Aromatic Plant Species Richness in Yenişarbademli (Isparta) Region. INTERNATIONAL ECOLOGY 2017 SYMPOSIUM, Mayıs 11-13, KAYSERİ, 14-14.
     • 20KAYA C., ŞENTÜRK Ö., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., BAŞ M. (2017). Environmental And Species Indicators Of Pistacia terebinthus L.: A Case Study From Gaziantep District. I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, Mayıs 9-11, KONYA, 203-203.
     • 21Özdemir S., NEGİZ M. G., Turhan U. U., ŞENOL A., Arslan M. (2016). The Indicator Species of Alpha Species Diversity in the Kuyucak Mountain District 4th International Geography Symposium Edited by Recep EFE and İsa Cürebal 23 26 May 2016 s 288 Kemer Antalya TURKEY. 4th International Geography Symposium (Edited by Recep EFE and İsa Cürebal), Mayıs 23-26, ANTALYA, 288-288.
     • 22AKSOY A., NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2016). Comparison of Braun Blanquet Method with Twinspan Two Way Species Indicator Analysis and Cluster Method Using Vegetation Data: Case of Sultan Sazlığı (Kayseri - Turkey) Salt Marsh. 4th International Geography Symposium, Mayıs 23-26, ANTALYA, 35-35.
     • 23NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2016). The Relationships between Beta Plant Diversity and Climatic Variables A Case Study in Kuyucak Mountain District. 4th International Geography Symposium (Edited by Recep EFE and İsa Cürebal), Mayıs 23-26, ANTALYA, 218-218.
     • 24ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., MERT A., NEGİZ M. G. (2013). Modeling and Mapping Potential Distribution of Crimean Juniper (Juniperus Excelsa L.) Using Correlative Approaches. 3rd International Geography Symposium, Haziran 10-13, Antalya, 296-296.
     • 25NEGİZ M. G., ESER Y., KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN K. (2013). Indicatory Species of Essential Forest Tree Species in the Buldan Distirict. 3rd International Geography Semposium, Haziran 10-13, ANTALYA, 222-222.
     • 26ÖZKAN K., NEGİZ M. G., MERT A., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., GÜLSOY S., ESER Y. (2010). Ecological Properties of the OAKS in a District From the Mediterranean Region, Tukey. The Oak – Ecology, History, Management and Planning II, Haziran 1-3, Isparta, 32.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2021). ŞENTÜRK Ö., NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2021). Predictive Modelling and Mapping of Turkish Oak (Quercus cerris L.): A Case of Study Gölhisar Region. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology ICONST LST 2021, Eylül 8, Budva, 121-130.. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology ICONST LST 2021, Eylül 8, BUDVA.
      • 2MERT A., ÖZKAN K., KÜÇÜKSİLLE E. U., SÜEL H., GÜLSOY S., başar M., NEGİZ M. G. (2019). O-51 Estimating Species Diversity Components of Various Forest Stand Types in The Lake Districts using a Draft Software for Biodiversity Estimation (BİÇEP). 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Ekim 18-20, Aydın, 306-315.
      • 3karataş r., ŞENTÜRK Ö., Arslan M., Güner D., NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2018). Türkmen Dağı’ndaki Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yayılışı ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Ekim 4-6, Bursa, 106-114.
      • 4GÜLSOY S., SÜEL H., NEGİZ M. G., ÖZKAN K. (2011). Ecological Properties of Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina(Boiss.): A Case Study from Buldan District, Denizli-Turkey. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, Eylül 8-10, Isparta, 125-134.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1TOLUNAY A., NEGİZ M. G., CENGİZ M., ZURNACI N., AYHAN V. (2012). Isparta-Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Değerlendirme Projesi ve Kazanılan Deneyimler. 2.ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, Eylül 20-22, MANİSA, 461-472.
       • 2ÖZKAN K., NEGİZ M. G., ŞENTÜRK Ö., KANDEMİR H. (2012). Göller Bölgesi’ndeki Bazı Önemli Rekreasyon Alanları ve Onların Ekolojik Özellikleri. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Nisan 12-15, ANTALYA, 587-596.
       • 3ÖZKAN K., UYSAL B., MERT A., SÜEL H., GÜLSOY S., NEGİZ M. G., ESER Y., EREM N. G., ARSLAN H., MERDAN R., YILDIRIM Y., ÇETİNKAYA A. T. (2010). Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. ISPARTA İLİ DEĞERLERİ VE DEĞER YARATMA POTANSİYELİ SEMPOZYUMLARI, Nisan 26-3, ISPARTA, 944-953.
       • 4SÜEL H., GÜLSOY S., MERT A., NEGİZ M. G., ESER Y. (2010). Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Fikirlerinin Zamana Göre Değerlendirilmesi. ISPARTA İLİ DEĞERLERİ VE DEĞER YARATMA POTANSİYELİ SEMPOZYUMLARI, Nisan 26-3, ISPARTA, 936-943.
       • 5ÖZKAN K., GÜLSOY S., MERT A., ESER Y., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., NEGİZ M. G. (2010). Ağlasun Yöresinde HB (Helenistik (M.Ö. 323-30) ve Bizans (M.S. 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış. ISPARTA İLİ DEGERLERİ ve DEGER YARATMA POTANSİYELİ SEMPOZYUMLARI, Nisan 26-3, ISPARTA, 30-41.
       • 6ÖZKAN K., SÜEL H., ESER Y., NEGİZ M. G., GÜLSOY S., MERT A. (2010). Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi ve Öneriler. ISPARTA İLİ DEGERLERİ VE DEĞER YARATMA POTANSİYELİ SEMPOZYUMLARI, Nisan 26-3, ISPARTA, 965-975.
       • 7ÖZDEMİR İ., ÖZKAN K., ŞENTÜRK Ö., SÜEL H., MERT A., GÜLSOY S., ESER Y., NEGİZ M. G. (2008). Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisiyle Haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 13-15, KAYSERİ, 170-178.
       • 8NEGİZ M. G., GÜLSOY S. (2004). Örnek Alanlar Arasındaki Benzerlik Değerleri İle Bitki Türlerinin Dağılımında Etkili Olan Yetişme Ortamı Faktörlerinin Araştırılması. V. ULUSAL ORMAN FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 29-1, TRABZON, 268-271.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZKAN K., SÜEL H., NEGİZ M. G., UÇAR R., AKKAYA O. (2007). İzmir Bergama Bölgesi Kozak Yaylası’nda Fıstıkçamının Kozalak ve Tohum Özellikleri ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Eylül 10-13, MALATYA, 65-65.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
         • 1Karaçam (Pinus nigra) Türünün Verimlilik Ve Dağılım Özellikleri Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler: Isparta-Yenişarbademli Örneği. SDÜ-BAPKB-5031-YL1-17, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
         • 2Kurucuova Yöresinde Odunsu Tür Zenginliğinin Yetişme Ortamı Faktörlerine Göre Dağılımı. SDÜ-BAPKB-5030-YL1-17, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
         • 3Dedegöl (Yenişarbademli) Yöresinde Alfa Bitkisel Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1TÜBİTAK 2237/A-Arazi Çeşitliliğinin Entropi Tabanlı Algoritmalar İle Hesaplanması ve Haritalanması, TÜBİTAK PROJESİ, 2022, Devam Ediyor.
          • 2Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
          • 3Arazi Çeşitliliğinin Entropi Tabanlı Algoritmalar İle Hesaplanması ve Haritalanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 4Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 5Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 6Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 7Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 8Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresi’nde Doğa Eğitimi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 9Arazi Çeşitliliğinin Entropi Tabanlı Algoritmalar İle Hesaplanması ve Haritalanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 10Gölhisar Yöresinin Hiyerarşik Model Tabanlı Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalaması (Proje No:0295-NAP-16), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 11Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 12Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 13Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 14Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 15Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 16Türkmen Dağı’nda Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Potansiyel Dağılım Haritaları.ESK-17 (6313), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
          • 17Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
          • 18Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 19Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 20Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 21Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 22Tabiat Ana ve Biz II, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
          • 23Gölhisar Burdur Yöresinde Odunsu Tüt Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
          • 24Tabiat Ana ve Biz, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
          • 25Kızıldağ Milli Parkı’nda Doğa Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
          • 26Isparta Yukarıgökdere Eğirdir Yöresi ndeki Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırılması ve Haritalanması Proje No 1678 YL 08, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
           • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1WBDM556745 kodu ile hibe kazanmış olan Sagalasun Projesi, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Dünya Bankası, 2010, Tamamlandı.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
            • 1Bilge Uluslararası Fen ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, Researchbib, AcademicKey, International Institute of Organized Research (I2OR), Cosmos Index, Google Scholar, Journal Factor, Index Copernicus, JIFACTOR, Science Library Index, Sindexs, Rootindexing, DRJI., TÜRKİYE, 2017.
             • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
             • 1Süleyman Demirel Üniversites Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Researchbib, AcademicKey, International Institute of Organized Research (I2OR), Cosmos Index, Google Scholar, Journal Factor, Index Copernicus, JIFACTOR, Science Library Index, Sindexs, Rootindexing, DRJI., TÜRKİYE, 2015.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/Avcılık Ve Yaban Hayatı Pr./ Doçent (2020-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/Avcılık Ve Yaban Hayatı Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2017-...)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/ Yardımcı Doçent (2013-...)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2010-2013)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-...)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2015-2015)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2015-2018)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2010-2014)
                • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                • 1The Relationships Between Beta Plant Diversity And Climatic Variables: Acase Study From Kuyucak Mountain District”, Journal Of Envıronmentalbıology, 2017 (2018) TÜBİTAK
                • 2Determınatıon Of Envıronmental Factors And Indıcator Specıes Affectıng The Dıstrıbutıon Of Origanum Onites L.: A Case Study From The Lakes Dıstrıct, Turkey” Vol:13 (4,Pp. 1013-1019, 2014). (2015) TÜBİTAK
                • 3Soil Loss Prediction Using Universal Soil Loss Equation(Usle) Simulation Model İn A Mountainous Area İn Aglasun District, Turkey. African Journal Of Biotechnology Vol. 9(24,Issn 1684–5315, Pp. 3589-3594-2011-4. (2011) TÜBİTAK
                 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                 • 1Tübitak 2237-A Bideb Etkinlik No: 1129B372000043 (2020-2020) ,Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel Ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti (2020-2020) ,Tübitak 2237-A Bideb Etkinlik No: 1129B372000043 (2020-2020) ,Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel Ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti,
                 • 2Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2019-2019) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371901423 No’Lu Etkinlik, Antalya (2020-2020) ,Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2019-2019) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B371901423 No’Lu Etkinlik, Antalya,
                 • 3Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2020) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B372000372 No’Lu Etkinlik, Antalya (2020-2020) ,Analitik Doğa – Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2020) ,Tübitak-2237-A Bilim İnsanı Destekleme Programı-1129B372000372 No’Lu Etkinlik, Antalya,
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Ağaçlar
                  • 2Bilimsel Araştırma Yöntemleri
                  • 3Çevre Kirliliği
                  • 4Çevre Koruma
                  • 5Dünya Ormancılığı
                  • 6Ekosistem Karakteristikleri
                  • 7İstatistik
                  • 8İstatistik Analiz Ve Kalite Kontrol
                  • 9Kayıt Ve İstatistik
                  • 10Mesleki Eğitim Ve Proje Yönetimi
                  • 11Orman Amenajmanı Esasları
                  • 12Orman Botaniği
                  • 13Orman Ekosistemlerinde Bitkisel Tür Çeşitliiği
                  • 14Orman Ekosistemlerinde Bitkisel Tür Çeşitliliği
                  • 15Orman Ekosistemlerinde Gösterge Tür Analizleri
                  • 16Orman İşletme Ekonomisi
                  • 17Ormancılık Bilgisi
                  • 18Ormancılık Hukuku
                  • 19Ormancılık İş Bilgisi
                  • 20Ormanlarımız Ve Yönetimi
                  • 21Seminer