KİŞİSEL BİLGİLER
Sinan UĞUZ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sinan UĞUZ
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapay Zeka Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146835
E-Posta sinanuguz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 1.7.2002
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.7.2021
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 3.12.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 28.8.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1UĞUZ S. (2021). Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler. Pegem Akademi.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1UĞUZ S. (2019). Makine öğrenmesi - Teorik yönleri ve Python uygulamaları ile bir yapay zekâ ekolü. Isparta, Nobel Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1UĞUZ S., ORAL O. (2021). Prediction of air quality index based on meteorological variables using machine learning techniques. Fresenius Environmental Bulletin, 30, 10057-10077.
   • 2UĞUZ S., UYSAL N. (2021). Classification of olive leaf diseases using deep convolutional neural networks. Neural Computing and Applications, 33, 4133-4149.https://doi.org/10.1007/s00521-020-05235-5
   • 3UĞUZ S., İPEK O. (2021). Prediction of the Parameters Affecting the Performance of Compact Heat Exchangers with an Innovative Design Using Machine Learning Techniques. Journal of Intelligent Manufacturing, .https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10845-020-01729-0
   • 4UĞUZ S., İPEK O. (2017). The management of indoor thermal comfort with wireless sensor networks. Measurement and Control, 50, 206-213.https://doi.org/10.1177/0020294017707228
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1UĞUZ S., TURAN Ş. (2021). Parmak izine dayalı taşınabilir özellikli öğrenci yoklama sistemi geliştirilmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 8, 36-44.https://doi.org/10.31202/ecjse.755754
    • 2ORAL O., UĞUZ S. (2020). Türkiye’deki farklı sektörlere ait sera gazı emisyon değerlerinin çok katmanli algılayıcılar ve topluluk öğrenmesi yöntemleri ile tahmin edilmesi. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 12, 464-478.https://doi.org/https://doi.org/10.29137/umagd.646038
    • 3UĞUZ S. (2020). Automatic olive peacock spot disease recognition system development by using single shot detector. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 3, 158-168.https://doi.org/https://doi.org/10.35377/saucis.03.03.755269
    • 4UĞUZ S., Zehir B. (2020). İmalat mühendisliği eğitimi için sanal gerçeklik sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 8, 845-857.https://doi.org/https://doi.org/10.29109/gujsc.764055
    • 5AKSOY B., UĞUZ S., ORAL O. (2019). Comparison of the data matching performances of string similarity algorithms in big data. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7, 608-618.https://doi.org/10.21923/jesd.467036
    • 6UĞUZ S., ORAL O., ÇAĞLAYAN N. (2019). PV Güç santrallerinden elde edilecek enerjinin makine öğrenmesi metotları kullanılarak tahmin edilmesi. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 11, 769-779.https://doi.org/10.29137/umagd.514933
    • 7UĞUZ S. (2018). Kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemi yazılımları: Örnek bir yazılım geliştirilmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 2, 1-11.
    • 8UĞUZ S., ORAL O., AKSOY B. (2018). Stem eğitimi için sanal laboratuvar oluşturulması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7, 69-77.
    • 9AKSOY B., BAYRAKÇI H. C., BAYRAKÇI E., UĞUZ S. (2017). Büyük verinin kurumlarda kullanımı. SDÜ İİBF Dergisi, 22, 1853-1878.
    • 10UĞUZ S., AYDOĞAN T. (2014). Effects of using the computer based concept maps in the web based distance education for processors courser. Cukurova University Faculty of Education Journal, 43, 125-136.https://doi.org/https://doi.org/10.14812/cufej.2014.016
    • 11UĞUZ S. (2013). Bilgisayar destekli kavram haritası tekniği yardımıyla öğretim materyali tasarımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 2, 78-83.
    • 12UĞUZ S. (2013). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,(JRET), 2, 6-15.
    • 13KILIÇ B., İPEK O., UĞUZ S. (2013). Evaluating on exergy analysis of refrigeration system with two stage and economiser. International Journal of Engineering Applied Sciences(IJEAS), 1, 15-25.
    • 14KALKAN A., UĞUZ S. (2010). Kavram haritasi tekniğinin genel işletme dersi için uygulanması ve ögrenci görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, SBE Dergisi, 1, 74-82.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1UĞUZ S., Dikmen E. (2020). Yeşil enerjiye dayalı ve bitkiye özel ortam koşullarının sağlandığı prototip sera uygulaması. Academic Perspective Procedia, 3, 403-409.https://doi.org/https://doi.org/10.33793/acperpro.03.01.83
     • 2UĞUZ S., AKSOY B., ORAL O. (2017). The analysis of conceptual development of stem education by bibliometry. Journal of Education and instructional Studies in the World, 7, 118-128.
     • 3UĞUZ S. (2016). The performance parameters of wireless sensor networks in underground mines. International Journal of Scientific Technology Research, 5, 92-95.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇELİK A., UĞUZ S. (2021). The Real-Time Detection of Red Californian Worm Eggs. International Conference on Computing and Machine Intelligence, Şubat 19-21, İstanbul, 54-58.
      • 2UĞUZ S., DİKMEN E. (2020). Yeşil enerjiye dayalı ve bitkiye özel ortam koşullarının sağlandığı prototip sera uygulaması. 8th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Ekim 23-25, Bursa.
      • 3UĞUZ S. (2020). The prediction of comfort perception pet index based by machine learning model. International Science and Technology Conference, Eylül 2-4, Lefkoşa.
      • 4UĞUZ S. (2020). A Web-based system design for real-time temperature data monitoring. International Marmara Sciences Congress, Haziran 19-20, Kocaeli.
      • 5AKSOY B., SAYIN H., UĞUZ S. (2018). Twitter Ortamında Türk Hava Yolları Üzerine Algı Analizi. International Conferance on Data Science and Applications, Ekim 4-7, Yalova, 450-457.
      • 6UĞUZ S. (2016). İç Mekanlarda Isıl Konfor YönetimininEnerji Verimliliğine Etkisi. 10th International Clean Energy Symposium, Ekim 24-26, İSTANBUL.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1UĞUZ S. (2018). Türkiye’nin 2020 Yılı Üretim ve Ulaşım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyon Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Tahmin Edilmesi. International Conference on Data Science and Applications, Ekim 4-7, Yalova.
       • 2UĞUZ S., İPEK O. (2018). Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Kompakt Isı Değiştirici Performans Parametrelerinin Tahmin Edilmesi. International Conference on Data Science and Applications, Ekim 4-7, Yalova.
       • 3AYDOĞAN T., UĞUZ S., GÖRGÜLÜ Y. E., GENÇTÜRK F. (2016). Türkiye deki Yazılım Mühendisliği Lisans Müfredat Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. International Science and Technology Conference, Temmuz 12-15, Viyana.
       • 4GÖKSU T., UĞUZ S. (2016). Konum Bilgisi ve Hayati Sinyallerin APRS Tabanlı Telsiz Haberleşme Sistemi ile Yayınlanması. International Science and Technology Conference, Temmuz 12-15, Viyana.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1UĞUZ S., KILIÇ B., ŞİŞECİ Ç. M. (2013). Akıllı Ev Otomasyonu Sistemlerinde Zigbee Tabanlı Ağ Uygulamaları. III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında 6. Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, Kasım 21-24.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1UĞUZ S., İPEK O. (2013). Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'13), Eylül 25-28.
         • 2UĞUZ S., AYDOĞAN T., UĞUZ F. (2009). İşlemciler modülü artık çok zevkli.. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Nisan 18-19.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Parmak İzi İle Elektronik Yoklama Sistemi (2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
          • 2Yeşil Enerjiye Dayalı Akıllı Tarım Uygulaması (2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
          • 3Fotovoltaik Sistemler İçin Veri Toplama Sistemi Geliştirilmesi ve Isparta İli İçin Makine Öğrenmesine Dayalı Optimum Fotovoltaik Panel Açısı Tahmini (2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
          • 4Mühendislik Eğitimi İçin Unity Tabanlı Sanal Gerçeklik Sistemi Geliştirilmesi (TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
          • 5Enerji Sistemlerinin Zigbee Kablosuz Ağları ile Gerçek Zamanlı Olarak İzlenmesi ve Kontrolü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
          • 6Tohumlama bilgi sistemi. (Tübitak 1512 BİGG), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yapay Zeka Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2014-...)
           • 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-2013)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2019-...)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Mühendislik Alanında Tübitak 1001 Projesi Hazırlama Eğitimi (2019-2019) ,Tübitak 1001 Projesi Hazırlama Eğitimi, 2 Gün Teorik 1 Gün Uygulama,
             • 2Güncel Yapay Zeka Uygulamalarına Bakış (2018-2018) ,Isparta Mem Tarafından Düzenlenen ”Bilimin Gülleri Ispartada Açıyor”, Tübitak 4007 Etkinliği. Yapay Zeka Teknolojileri Ve Kullanım Alanları Hakkında Konuşma., Isparta
             • 3Boğazda Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018. (2018-2018) ,Makine Öğrenmesi Alanında 4 Tematik Başlıkta Oturumlar.,
              • Verdiği Dersler
              • 1Algılama Ve Veri Toplama
              • 2Algoritma Ve Programlamaya Giriş
              • 3Bilgisayar Ağlarına Giriş
              • 4Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
              • 5Eğitimde Bilgi Teknolojileri 1
              • 6Eğitimde Bilgi Teknolojileri 2
              • 7Elektronik Ticaret
              • 8Görsel Programlama
              • 9Internet Bilgi Sistemleri
              • 10İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Ve Uyg.
              • 11Makine Öğrenmesi
              • 12Nesne Yönelimli Programlama
              • 13Nesnesel Tasarım Analizi Ve Programlama
              • 14Olasılık Ve İstatistik
              • 15Programlamaya Giriş
              • 16Robotlar
              • 17Temel Bilgi Teknolojileri
              • 18Veri Madenciliği
              • 19Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
              • 20Veritabanına Giriş
              • 21Yapay Sinir Ağları Ve Uygulamaları
              • 22Yapay Zeka Sistemleri