KİŞİSEL BİLGİLER
Zübeyde Betül PANCAR
Adı Soyadı Öğr. Gör. Zübeyde Betül PANCAR
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon 2462146916
E-Posta betulozsoy@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. 28.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) 2.10.2013
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1ÖZSOY Z. B. (2016). Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Süreci Afyon Örneği. Saarbrücken, Türkiye Alım Kitapları.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÖKCE D., ÖZSOY Z. B., TÜRK A. (2018). İklim Değişikliğine Karşı Mekânsal Kırılganlığın ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi: Alanya Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 119-128.https://doi.org/10.29048/makufebed.403337
   • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1ÖZSOY Z. B., GÖKCE D. (2018). KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN KENT EKOSİSTEMİNDEKİ ROLÜ, AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. VIII. AFYONKARAHİSAR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Nisan 5-7, AFYONKARAHİSAR.
   • 2GÖKCE D., ÖZSOY Z. B., KARACAN G. (2018). DEĞİŞEN İKLİMDE SU DUYARLI KENTLER. ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ, Mart 22-24, BURSA, 273-279.
   • 3GÖKCE D., ÖZSOY Z. B. (2015). The Proposal Related In Mitigation Of Carbon Footprint In Isparta Residential Development Areas. The 1st International Conference On Sea And Coastal Development In The Frame Of Sustainability, Eylül 18-20, TRABZON, 117-125.
   • 4ÖZSOY Z. B., GÖKCE D. (2014). Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Mayıs 29-31, ISPARTA, 1925-1956.
    • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
    • 1TÜBİTAK 2209 Destek Projesi DOĞAL TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİN KORUNMASI SÜRECİNDE BÜTÜNLEŞİK KORUMA YAKLAŞIMI BURDUR ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
     • Akademik Görevler
     • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir Ve Bölge Planlama Pr./ Öğretim Görevlisi (2014-...)
      • İdari Görevler
      • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2014-...)