KİŞİSEL BİLGİLER
Fahriye PAZARCIKCI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye PAZARCIKCI
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik
Telefon
E-Posta fahriyepazarcikci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 8.7.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 27.5.2008
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 28.5.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2021). SAĞLIKLI VE HASTA ÇOCUK EBEVEYNLERINE EĞITIMLER. Ankara, (pp. 259-276). Akademisyen Yayınevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1PAZARCIKCI F., ERKUL M., EFE E. (2023). Aşırı Ağlayan Bebeğe Sahip Hemşire Annelerin Mental İyi Oluşuna Sosyal Destek ve Sosyodemografik Özelliklerin Etkisi. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 25-36.
  • 2AĞRALI H., PAZARCIKCI F., AYDINLI A. (2023). Does Mothers' Health Literacy Levels Affect Their Stress During COVID-19 Pandemic Process?. GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (JGEHES), .
  • 3USLU N., PAZARCIKCI F. (2020). THE CORRELATION BETWEEN MATERNAL MEALTIME BEHAVIORS AND CHILDREN’S BODY MASS INDEX. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 6, 223-230.
  • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). Preterm Bebeklerde Gavajla Beslenmeden Total Oral Beslenmeye Geçişi Destekleyici Bakım Uygulamaları: Literatür Taraması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, , 92-112.
  • 5PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). Pediatri Hemşireliğinde Hasta Güvenliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, 169-174.
  • 6PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, , 62-77.https://doi.org/10.17367/JACSD.2017.1.003
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KAYA A., PAZARCIKCI F. (2023). Structural equation modeling analysis of risk factors for digital game addiction in adolescents: A web-based study. Archives of Psychiatric Nursing, 43, 22-28.https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.12.031
   • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2022). Effects of Comfort-Oriented Nursing Care Based on the Comfort Theory on Perioperative Anxiety and Fear in Children Undergoing Surgical Circumcision: RCT. Journal of PeriAnesthesia Nursing, .https://doi.org/10.1016/j.jopan.2022.04.016
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1PAZARCIKCI F., AĞRALI H., AYDINLI A. (2022). Annelerin Dijital Ebeveynlik Farkındalığının Sağlık Okuryazarlığı ve Çeşitli Değişkenler ile İlişkisi. Bağımlılık Dergisi, 23, 292-301.https://doi.org/10.51982/bagimli.1004480
    • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2022). Annelerin Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalıklarını Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi, 23, 1-1.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1PAZARCIKCI F., UÇAK A. (2021). Hemşirelik Eğitiminde Hemşirelik Kuram ve Modellerinin Kullanılmasının Önemi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 4, 25-33.
     • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). PRETERM BEBEKLERİN TABURCULUK SONRASI EVDE BAKIMININ SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ. MAKÜ Sag. Bil. Derg., 5, 45-52.
     • 3PAZARCIKCI F. (2017). KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MAKÜ sag. Bil. Derg., 5, 11-21.
     • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2015). Yenidoğanın Taburculuk Sonrası Rehospitalizasyonu ve Nedenleri. SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, .
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2022). Kolcaba’nın Konfor Kuramı’na temellenen hemşirelik bakımının sünnet olan çocuk ve ebeveynlerinin konfor sonuçlarına etkisi: Randomize kontrollü çalışma. 3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ekim 12, Ankara, 67-67.
      • 2PAZARCIKCI F. (2022). Ebeveynlerin dijital ebeveynliğe dair olumsuz model olma düzeylerinin ebeveynlik stresi ve çeşitli değişkenler ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma. 3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ekim 12, Ankara, 286-286.
      • 3PAZARCIKCI F., UÇAK A. (2020). Pediatrik yanık hastalarında ağrı, kaygı ve korkunun yönetilmesinde destekleyici hemşirelik bakımı. 2nd International Young Researchers Student Congress, Aralık 17, BURDUR.
      • 4USLU N., PAZARCIKCI F. (2018). Annelerin yemek zamanı davranışları ile çocukların beden kitle indeksleri arasındaki ilişki. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
      • 5UÇAK A., PAZARCIKCI F. (2018). ÇOCUK CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTAGÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEYEYÖNELİK STRATEJİLER: LİTERATÜRTARAMASI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
      • 6DİLMEN B., PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). PEDİATRİK CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTAGÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATAKAYNAKLARI: LİTERATÜR TARAMASI. 1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
      • 7PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). PRETERM BEBEKLERDE GAVAJLA BESLENMEDEN TAM ORAL BESLENMEYE GEÇİŞİ DESTEKLEYEN BAKIM UYGULAMALARI. 1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1.
      • 8USLU N., PAZARCIKCI F. (2017). CPAP TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANDA NAZAL KOMPLİKASYONLARA YÖNELİK ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMALARI. 1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1.
      • 9PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Preterm Bebeklerde Gavajla Beslenmeden Tam Oral Beslenmeye Geçişi Destekleyen İyi Bakım Uygulamamaları. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Haziran 29-1.
      • 10PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Diabetik Anne Bebeğinin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Haziran 29-1.
      • 11USLU N., PAZARCIKCI F. (2017). CPAP TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANDA NAZAL KOMPLİKASYONLARA YÖNELİK ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMALARI. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1, AYDIN, 768.
      • 12PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Alternatif Tedavi Yönetemi: Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Nisan 21-23.
      • 13PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ: DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ. 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 21-23.
      • 14DİLMEN B., PAZARCIKCI F. (2017). KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ETKİLİ BİR YÖNTEM: FİZİKSEL AKTİVİTE. 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 21-23.
      • 15PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing Home Care Service to Preterm Babay After Discharge. International Congress on Nursing, Mart 16-18.
      • 16PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing home care service to preterm baby after discharge. INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Mart 16-18.
      • 17PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing Home Care Service to Preterm Baby After Discharge. International Congress on Nursing, Mart 16-18, Antalya, 151-151.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1AĞRALI H., PAZARCIKCI F., ERDOĞAN A. (2022). Hemşı̇relı̇k öğrencı̇lerı̇nı̇n kariyer iyı̇mserlı̇ğı̇ ve kariyer uyumu ilişkisinin incelenmesi. 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ağustos 27, Ankara, 229-237.
       • 2CIRIK V., PAZARCIKCI F., AKSOY B., EFE E. (2019). Çocuk Servislerinde Çocuk Hasta ve Ailesiyle Etkili İletişim. International Young Researchers Student Congress, Kasım 28-30.
       • 3PAZARCIKCI F. (2018). KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA TEDAVİYE YANIT İLEBESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, BURDUR, 663-671.
       • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ VEETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, 655-662.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). ÇOCUKLARIN SİBER CİNSEL TACİZİ. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
        • 2KAPLAN T., PAZARCIKCI F. (2017). MOTİVASYONEL GÖRÜŞME VE HEMŞİRELİKTE KULLANIMI ÜZERİNE BİR SİSTEMATİK DERLEME. 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Kasım 5-8.
        • 3PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaşam Kalitesini Arttıran Bir Uygulama: Egzersiz. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Nisan 21-23.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2016). Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri.. 15. Milli çocuk hemşireliği Kongresi, Ekim 9-13.
          • Akademik Görevler
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2017-...)
          • 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2015-2017)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2021-...)
           • 2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-...)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1Çocuk Hemşireliği Derneği (Üye) (2022-...)
             • Verdiği Dersler
             • 1Anatomi
             • 2Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
             • 3Hastalıklar Bilgisi
             • 4Hastane Otomasyonu I
             • 5Hastane Otomasyonu Iı
             • 6İlkyardım
             • 7Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
             • 8Sağlık Bilgi Sistemleri Ve Güncel Mevzuat
             • 9Tıbbi Deontoloji Ve Etik
             • 10Yenidoğan Hemşireliği