KİŞİSEL BİLGİLER
Fahriye PAZARCIKCI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fahriye PAZARCIKCI
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik
Telefon
E-Posta fahriyepazarcikci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 8.7.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 27.5.2008
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 28.5.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2024). Sağlıklı ve Hasta Çocuklara Eğitimler. Ankara, (pp. 315-325). Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2023). Oyunun Hastane Ortamındaki İyileştirici Gücü Terapötik Oyun. Ankara, (pp. 303-310). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 3PAZARCIKCI F., EFE E. (2023). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Çocuk Cerrahisi Hemşireliği. Ankara, (pp. 75-79). Türkiye Klinikleri.
 • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2021). Sağlıklı ve Hasta Çocuk Ebeveynlerine Eğitimler. Ankara, (pp. 259-276). Akademisyen Yayınevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1PAZARCIKCI F., AĞRALI H. (2024). Relationship between awareness of digital game addiction, health literacy, and sociodemographic characteristics of mothers: A structural equation modeling analysis. Archives of Psychiatric Nursing, .https://doi.org/10.1016/j.apnu.2024.07.011
  • 2PAZARCIKCI F. (2024). Risk factors for technology addiction in young children ages 2–5 years. Journal of Pediatric Nursing, .https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.06.029
  • 3PAZARCIKCI F., KEMER D., EFE E. (2024). The relationship between physical child abuse resulting from excessive crying in babies and mothers’ perceived social support and mental well-being: A structural equation model. Health Care for Women International, .https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2304112
  • 4PAZARCIKCI F., KARATAŞ N., KAYA A. (2024). The relationships of parents mental well-being and sociodemographic characteristics with digital parenting awareness: Structural equation model analysis. Journal of Pediatric Nursing, 75.https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.12.036
  • 5PAZARCIKCI F., EFE E. (2023). Effects of Comfort-Oriented Nursing Care Based on the Comfort Theory on Perioperative Anxiety and Fear in Children Undergoing Surgical Circumcision: RCT. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 38, 236-245.https://doi.org/10.1016/j.jopan.2022.04.016
  • 6KAYA A., PAZARCIKCI F. (2023). Structural Equation Modeling Analysis of Risk Factors for Digital Game Addiction in Adolescents: A Web-Based Study. Archives of Psychiatric Nursing, 43, 22-28.https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.12.031
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1PAZARCIKCI F., KAYA A. (2024). The Effect of Warm Foot Bath Applied Before Capillary Heel Blood Sampling for Term Newborns: A Randomized Controlled Trial. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, .https://doi.org/10.5336/nurses.2024-102773
   • 2PAZARCIKCI F., KAYA A. (2023). The Effect of Mental Well-Being and Perceived Social Support on Happiness at Work in Nurses Working in the Pandemic Clinic: Structural Equation Model Analysis of a Multicenter Cross-Sectional Study. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 15, 800-9.https://doi.org/10.5336/nurses.2022-94688
   • 3PAZARCIKCI F., AĞRALI H., AYDINLI A. (2022). Annelerin Dijital Ebeveynlik Farkındalığının Sağlık Okuryazarlığı ve Çeşitli Değişkenler ile İlişkisi. Bağımlılık Dergisi, 23, 292-301.https://doi.org/10.51982/bagimli.1004480
   • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2022). Annelerin Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalıklarını Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi, 23, 1-1.
   • 5PAZARCIKCI F., DİLMEN B. (2019). Hemşirelik Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyici Faktörler ile Boyun Eğici Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10, 599-611.https://doi.org/10.21076/vizyoner.590976
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1PAZARCIKCI F., AYDINLI A. (2023). Effect of Heel Warming with a Thermofor at Two Different Temperatures before Heel Stick Sampling in Healthy Term Neonates on Total Crying and Procedure Durations: A Randomized Controlled Trial. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, 1-8.https://doi.org/10.31067/acusaglik.1331629
    • 2AĞRALI H., PAZARCIKCI F., AYDINLI A. (2023). Does Mothers' Health Literacy Levels Affect Their Stress During COVID-19 Pandemic Process?. GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 5, 47-57.https://doi.org/10.51123/jgehes.2023.74
    • 3PAZARCIKCI F., ERKUL M., EFE E. (2023). Aşırı Ağlayan Bebeğe Sahip Hemşire Annelerin Mental İyi Oluşuna Sosyal Destek ve Sosyodemografik Özelliklerin Etkisi. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 25-36.
    • 4PAZARCIKCI F., UÇAK A. (2021). Hemşirelik Eğitiminde Hemşirelik Kuram ve Modellerinin Kullanılmasının Önemi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 4, 25-33.
    • 5USLU N., PAZARCIKCI F. (2020). The Correlation between Maternal Mealtime Behaviors and Children’s Body Mass Index. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 6, 223-230.
    • 6PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). Pediatri Hemşireliğinde Hasta Güvenliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, 169-174.
    • 7PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). Preterm Bebeklerde Gavajla Beslenmeden Total Oral Beslenmeye Geçişi Destekleyici Bakım Uygulamaları: Literatür Taraması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, , 92-112.
    • 8PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri. International Refereed Journal Of Gynaecological Diseases And Maternal And Child Health, , 62-77.https://doi.org/10.17367/JACSD.2017.1.003
    • 9PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Preterm Bebeklerin Taburculuk Sonrası Evde Bakımının Sağlanmasında Hemşirenin Rolü. MAKÜ Sag. Bil. Derg., 5, 45-52.
    • 10PAZARCIKCI F. (2017). Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. MAKÜ Sag. Bil. Derg., 5, 11-21.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2015). Yenidoğanın Taburculuk Sonrası Rehospitalizasyonu ve Nedenleri. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, .
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1PAZARCIKCI F. (2024). 2-5 Yaş Arası Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığının Yordayıcıları: Ebeveynlerin Sosyo-Demografik Özellikleri, Stres, Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları ve Dijital Ebeveynlik Farkındalığı. VI.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi (Bağımlılık ve Adli Bilimler), Mayıs 24-25, İstanbul.
      • 2PAZARCIKCI F., AYDINLI A. (2023). Term Sağlıklı Yenidoğanlarda Topuk Çubuğu Örneklemesi Öncesinde İki Farklı Sıcaklık Derecesinde Termofor İle Topuk Isıtmanın Toplam Ağlama Ve İşlem Süresine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. 4. Uluslararası Akdeniz ve 3. Uluslararası, 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Haziran 1-3, Erzurum, 476-477.
      • 3PAZARCIKCI F., EFE E. (2022). Kolcaba’nın Konfor Kuramı’na temellenen hemşirelik bakımının sünnet olan çocuk ve ebeveynlerinin konfor sonuçlarına etkisi: Randomize kontrollü çalışma. 3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ekim 12, Ankara, 67-67.
      • 4PAZARCIKCI F. (2022). Ebeveynlerin dijital ebeveynliğe dair olumsuz model olma düzeylerinin ebeveynlik stresi ve çeşitli değişkenler ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma. 3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ekim 12, Ankara, 286-286.
      • 5PAZARCIKCI F., UÇAK A. (2020). Pediatrik Yanık Hastalarında Ağrı, Kaygı ve Korkunun Yönetilmesinde Destekleyici Hemşirelik Bakımı. 2nd International Young Researchers Student Congress, Aralık 17, BURDUR.
      • 6PAZARCIKCI F., UÇAK A. (2019). Pediatrik Cerrahide Tartışılan Bir Konu: Erkek Sünneti Etik midir?. 1.ULUSLARARASI GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖĞRENCİ KONGRESİ (IYRSC 2019), Kasım 28, BURDUR.
      • 7AYDINLI A., GÖZÜTOK K. T., PAZARCIKCI F. (2019). Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Öğrenme. International Young Researchers Student Congress, Kasım 28, Burdur.
      • 8DİLMEN B., PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). PEDİATRİK CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATA KAYNAKLARI: LİTERATÜR TARAMASI. 1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
      • 9USLU N., PAZARCIKCI F. (2018). Annelerin yemek zamanı davranışları ile çocukların beden kitle indeksleri arasındaki ilişki. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
      • 10PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). PRETERM BEBEKLERDE GAVAJLA BESLENMEDEN TAM ORAL BESLENMEYE GEÇİŞİ DESTEKLEYEN BAKIM UYGULAMALARI. 1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1.
      • 11PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Diabetik Anne Bebeğinin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Haziran 29-1.
      • 12USLU N., PAZARCIKCI F. (2017). ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1, AYDIN.
      • 13USLU N., PAZARCIKCI F. (2017). CPAP TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANDA NAZAL KOMPLİKASYONLARA YÖNELİK ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMALARI. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Haziran 29-1, AYDIN, 768.
      • 14USLU N., PAZARCIKCI F. (2017). ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN YERİ. 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 21-23, BURDUR.
      • 15PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ: DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ. 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 21-23.
      • 16DİLMEN B., PAZARCIKCI F. (2017). KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ETKİLİ BİR YÖNTEM: FİZİKSEL AKTİVİTE. 4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 21-23.
      • 17PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing Home Care Service to Preterm Babay After Discharge. International Congress on Nursing, Mart 16-18.
      • 18PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing home care service to preterm baby after discharge. INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Mart 16-18.
      • 19PAZARCIKCI F., EFE E., ERGÜN G. (2017). Providing Home Care Service to Preterm Baby After Discharge. International Congress on Nursing, Mart 16-18, Antalya, 151-151.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1AĞRALI H., PAZARCIKCI F., ERDOĞAN A. (2022). Hemşı̇relı̇k Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karı̇yer İyı̇mserlı̇ğı̇ ve Karı̇yer Uyumu İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇ . 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ağustos 27, Ankara, 229-237.
       • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2021). Using Metaphors to Determine Perceptions of Circumcision Among Male Circumcised University Students in Turkey. 3rd International Young Researchers Student Congress, Aralık 9, Burdur.
       • 3APAYDIN C. V., PAZARCIKCI F., AKSOY B., EFE E. (2019). Çocuk Servislerinde Çocuk Hasta ve Ailesiyle Etkili İletişim. 1st. International Young Researchers Student Congress, Kasım 28-30, Burdur, 1043-1048.
       • 4PAZARCIKCI F. (2018). KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA TEDAVİYE YANIT İLEBESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, BURDUR, 663-671.
       • 5PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOLERANS DÜZEYLERİ VEETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, 655-662.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1UÇAK A., PAZARCIKCI F. (2018). Çocuk Cerrahi Kliniklerinde Hasta Güvenliği Kültürünü Geliştirmeye Yönelik Stratejiler: Literatür Taraması. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS, Mayıs 2, BURDUR.
        • 2PAZARCIKCI F., EFE E. (2018). ÇOCUKLARIN SİBER CİNSEL TACİZİ. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Mayıs 2-5, BURDUR.
        • 3KAPLAN T., PAZARCIKCI F. (2017). MOTİVASYONEL GÖRÜŞME VE HEMŞİRELİKTE KULLANIMI ÜZERİNE BİR SİSTEMATİK DERLEME. 5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Kasım 5-8.
        • 4PAZARCIKCI F., EFE E. (2017). Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaşam Kalitesini Arttıran Bir Uygulama: Egzersiz. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Nisan 21-23.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1PAZARCIKCI F., EFE E. (2016). Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri.. 15. Milli çocuk hemşireliği Kongresi, Ekim 9-13.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Kolcaba’nın Konfor Kuramı’na Temellenen Hemşirelik Bakımının Sünnet Olan Çocuk ve Ebeveynlerinin Konfor Sonuçlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2017-...)
           • 3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2015-2017)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2021-...)
            • 2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-...)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1Türk Hemşireler Derneği (Üye) (2023-...)
             • 2Çocuk Hemşireliği Derneği (Üye) (2022-...)
              • Verdiği Dersler
              • 1Anatomi
              • 2Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
              • 3Hastalıklar Bilgisi
              • 4Hastane Otomasyonu I
              • 5Hastane Otomasyonu Iı
              • 6İlkyardım
              • 7Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
              • 8Sağlık Bilgi Sistemleri Ve Güncel Mevzuat
              • 9Tıbbi Deontoloji Ve Etik
              • 10Yenidoğan Hemşireliği