KİŞİSEL BİLGİLER
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU
Adı Soyadı Doç. Dr. Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146828
E-Posta tugbakoseoglu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/tugbasardohan
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 9.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) 22.8.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 23.6.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1DELİKANLI N. E., HARMAN B. İ., YİĞİT N. Ö., SARDOHAN K. T., KİTİŞ M., KÖSEOĞLU H. (2021). Separation of Cu2+ from membrane concentrate by SiO2/3-Aminopropyltriethoxysilane-coated ceramic membrane. International Journal of Environmental Science and Technology, .https://doi.org/10.1007/s13762-021-03157-w
 • 2SARDOHAN K. T., DURGUT A. (2020). Development of a novel molecularly imprinted overoxidized polypyrrole electrode for the determination of sulfasalazine. ELECTROANALYSIS, 32, 2072-2081.https://doi.org/10.1002/elan.202060036
 • 3ENGİN M. S., SAYIN S., ÇAY S., KIR E., SARDOHAN K. T. (2019). Preparation and characterisation of thiol functionalised p-tert -butylcalix[4]arene-embedded polymer inclusion membranes: performance and selectivity. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, 99, 1103-1111.https://doi.org/10.1080/03067319.2019.1616706
 • 4SARDOHAN K. T., OGUL U. B., KIR E., KARİPCİN F. (2019). Chemical modification of expanded glass aggregate with N-Benzoyl-N′-(4-methylphenyl) thiourea (TTU) for the adsorptive removal of Cr(III) ion. Arabian Journal of Chemistry, 12, 772-779.https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.11.009
 • 5DEMİR S., ENGİN M. S., ÇAY S., SAYIN S., EYMUR S., SARDOHAN K. T. (2017). DFT and conceptual-DFT assessment on selective tertiary amine functionalized calix[4]arene-anion interaction. Computational and Theoretical Chemistry, 1117, 292-298.https://doi.org/10.1016/j.comptc.2017.08.008
 • 6UYSAL A., TUNCER D., KIR E., SARDOHAN K. T. (2017). Recovery of nutrients from digested sludge as struvite with a combination process of acid hydrolysis and Donnan dialysis. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 76, 2733-2741.https://doi.org/10.2166/wst.2017.450
 • 7ENGİN M. S., ÇAY S., SAYIN S., EYMUR S., SARDOHAN K. T. (2017). Preparation of calix[4]arene-embedded polysulphone membranes, and utilisation of its Cr(VI) transport efficiency. SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY, 29, 455-461.https://doi.org/10.1080/10610278.2016.1267859
 • 8PERÇİN Ö. S., YILDIRIM G., SARDOHAN K. T., KARİPCİN F., KIR E. (2017). Voltammetric determination of mercury(II) using a modified pencil graphite electrode with 4-(4-methylphenyl aminoisonitrosoacetyl)biphenyl. Journal of the Iranian Chemical Society, 14, 1651-1657.https://doi.org/10.1007/s13738-017-1105-1
 • 9SARDOHAN K. T., DOĞAN S., KARİPCİN F., KIR E., ENGİN M. S. (2017). Preparation and characterization of magnetic polysulfone/thiourea microcapsules and their application for Cr(III) removal. Desalination and Water Treatment, 72, 235-242.https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20333
 • 10KIR E., ORUÇ H., KIR İ., SARDOHAN K. T. (2016). Removal of fluoride from aqueous solution by natural and acid-activated diatomite and ignimbrite materials. Desalination and Water Treatment, 57, 21944-21956.https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1124346
 • 11SARDOHAN K. T., KIR E., DEDE B. (2015). Preparation and analytical application of the novel Hg(II)-selective membrane electrodes based on oxime compounds. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 444, 17-23.https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.12.025
 • 12SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S., DEDE B., KARİPCİN F. (2014). Synthesis, characterization and electrochemical behavior of a new diimine-dioxime compound and its application in developing Hg(II)-selective membrane electrode. JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 69, 395-401.https://doi.org/10.1134/S106193481404011X
 • 13KIR E., PERÇİN Ö. S., SARDOHAN K. T., KARAMIZRAK E. (2013). Removal of Cr(III) and Cu(II) using poly(2-chloroaniline)/ polyvinylidenefluoride composite cation- exchange membranes by Donnan dialysis. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 37, 195-203.https://doi.org/10.3906/kim-1204-74
 • 14SARDOHAN K. T., KIR E., GÜLEÇ A., ÇENGELOĞLU Y. (2010). Removal of Cr(III) and Cr(VI) through the plasma modified and unmodified ion- exchange membranes. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 74, 14-20.https://doi.org/10.1016/j.seppur.2010.05.001
 • 15SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S., KARAMIZRAK E. (2010). Preparation and characterization of P2FAn/PVDF composite cation- exchange membranes for the removal of Cr(III) and Cu(II) by Donnan dialysis. REACTIVE FUNCTIONAL POLYMERS, 70, 900-907.https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2010.08.004
 • 16SARDOHAN K. T., KIR E. (2009). Potentiometric determination of pKa values of some quinolones in methanol-water and acetonitrile-water binary mixtures. Chemia Analityczna (Chemical Analysis), 54, 629-642.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1SARDOHAN K. T., İLAY U. B., ANBAR Ü. D., TEKİN G., KIR E., KARİPCİN F. (2020). Schiff bazı esaslı destekli sıvı membranlar ile sulu çözeltiden Cu(II) iyonlarının Donnan diyaliz metodu ile ayrılması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 580-591.https://doi.org/10.18185/erzifbed.688524
  • 2DELİKANLI N. E., AYDIN M. T., YİĞİT N. Ö., HARMAN B. İ., SARDOHAN K. T., KİTİŞ M., KÖSEOĞLU H. (2020). Kaplanmış seramik membranla rekabetli ağır metal adsorpsiyonu ve rejenerasyon yöntemlerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 22, 527-540.https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226520
  • 3SARDOHAN K. T., DURGUT A. (2020). Nanotel yapılı kalem grafit elektrotlar kullanılarak prometazinin voltametrik tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, 659-668.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.787612
  • 4ILGAZ F., KIR E., SARDOHAN K. T., DEDE B. (2019). Destekli sıvı membranların hazırlanması, karakterizasyonu ve ayırma işlemlerinde kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 204-211.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.535819
  • 5SARDOHAN K. T., KIR E., KIR B., AYDIN A., ORAZOVA M., BAYRİYEVA J., YOLDASHOVA D., ÇILGIN F. N. (2018). Ditiyofosfatlar kullanılarak yenilikçi polisülfon mikrokapsül geliştirilmesi ve Ni(II) iyonu giderim performansının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 794-802.https://doi.org/10.19113/sdufbed.03949
  • 6HARMAN B. İ., TANAÇAN E., GENİŞOĞLU M., KAPLAN B. Ş. Ş., ATEŞ N., YİĞİT N. Ö., SARDOHAN K. T., KANAN A. A. S. (2017). Yüzme Havuzlarında Karbon Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 19, 63-78.https://doi.org/10.21205/deufmd.2017195506
  • 7SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S., ATAN T., ŞENGÜL Ö., AKŞİT G., ÇAKIR Z. (2012). Kompozit membranlar kullanılarak kırmızı çamurdan metallerin geri kazanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 184-190.
   • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1PASLI B., KIR E., SARDOHAN K. T., DURGUT A., DEDE B. (2019). Voltammetric behavior and electrochemical determination of urea on modified pencil graphite electrode. 2nd International Health Sciences and Life Congress, Nisan 24-27, BURDUR, 379-379.
   • 2HARMAN B. İ., KAPLAN B. Ş. Ş., KANAN A. A. S., QAHTAN A. A., MİNAZ M., YİĞİT N. Ö., ATEŞ N., SARDOHAN K. T., TANACAN E. (2019). The impact of human body fluids levels on DBPs formation in swimming pools. 8th International Conference on Swimming Pool & Spa, Mart 18-22, Marsilya.
   • 3SARDOHAN K. T., DURGUT A. (2018). Voltammetric determination of sulfasalazine on electropolymerized-molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, BURDUR, 344-344.
   • 4AYDIN A., SARDOHAN K. T. (2018). Investigation of electrochemical behavior of ammonium o-propyl ferrocenyl dithiophosphonates in acetonitrile on the pencil graphite, platinum and glassy carbon electrodes. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, BURDUR, 330-330.
   • 5GÖNÜLSÜZ E., SARDOHAN K. T., DELİKANLI N. E., KÖSEOĞLU H. (2018). Copper recovery from model membrane concentrate by cementation process. European Conference on Science, Art and Culture (ECSAC 2018), Nisan 19-22, ANTALYA, 192-192.
   • 6SARDOHAN K. T., KIR B., DEDE B., KIR E., KARİPCİN F. (2017). Characterization of modified expanded glass beads with 4-(4-Chlorophenylaminoisonitrosoacetyl) biphenyl and Ni(II) removal. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 152-152.
   • 7SARDOHAN K. T., KIR B., ÇUBUK D. E., GÖLCÜ A. (2017). Voltammetric behavior and determination of carbidopa on molecularly imprinted polypyrrole pencil graphite electrode. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Ağustos 23-25, Roma, 150-150.
   • 8HARMAN B. İ., TANAÇAN E., KAPLAN B. Ş. Ş., ATEŞ N., YİĞİT N. Ö., SARDOHAN K. T., KANAN A. A. (2017). Halogenated disinfection by-products (DBPs) in indoor swimming pool. Swimming Pool & Spa 7th International Conference, Mayıs 2-5, Kos, 105-106.
   • 9UYSAL A., TUNCER D., KIR E., SARDOHAN K. T. (2016). Recovery of nutrients from digested sludge as struvite with a combination process of acid hydrolysis and Donnan dialysis. 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Eylül 28-30, İstanbul, 74-75.
    • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
    • 1SARDOHAN K. T., ASRİ H., KIR E., DEDE B. (2018). Application of furfurylamine bound keto-oxime compound as modifier in the voltammetric determination of nickel(II) ion. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, BURDUR, 102-103.
    • 2ENGİN M. S., SAYIN S., ÇAY S., SARDOHAN K. T. (2017). Investigation of heavy metal transportation properties of novel calixarene-mercapto alkyl group modified polymeric membrane. 4th International TURK-PAK Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017), Ekim 26-28, Konya.
    • 3ENGİN M. S., ÇAY S., SAYIN S., EYMUR S., SARDOHAN K. T. (2017). Preparation of calix[4]arene-embedded polysulphone membrane, and evaluation of its Cr(VI) transport efficacy. 4th International TURK-PAK Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017), Ekim 26-28, Konya.
    • 4ILGAZ F., KIR E., SARDOHAN K. T. (2017). Preparation of polymer based membranes, characterization and using in separation process. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), Ekim 5-8, Nevşehir, 695-696.
    • 5KÖSEOĞLU H., HARMAN B. İ., SARDOHAN K. T., YİĞİT N. Ö., PERÇİN Ö. S., KİTİŞ M., DELİKANLI N. E., AYDIN T., KIR B. (2017). Treatment of membrane concentrate by modified ceramic membrane. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Ağustos 23-25, Roma, 77-77.
    • 6YALDIZ Ç., SARDOHAN K. T., KIR E., KIR B., ÇALIŞ Ö., AYDIN A. (2017). Investigation of electrochemical behavior of nickel(II) ions with modified dithiophosphate electrodes. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Ağustos 23-25, Roma, 148-148.
    • 7KÖSEOĞLU H., HARMAN B. İ., SARDOHAN K. T., YİĞİT N. Ö., PERÇİN Ö. S., KİTİŞ M., DELİKANLI N. E., AYDIN T., KIR B. (2017). Effects of operating conditions on copper recovery from membrane concentrate by cementation process. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Ağustos 23-25, Roma, 80-80.
    • 8SARDOHAN K. T., POYRAZOĞLU Ç. E., KIR E., BIYIK H. H., ŞAHİN S. (2016). Development of Chitosan/PVA /Silver membrane with antimicrobial activity. 10. Aegean Analytical Chemistry Days, Eylül 29-2, Çanakkale, 274-274.
    • 9SARDOHAN K. T., KIR B., PERÇİN Ö. S., HARMAN B. İ., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M., KÖSEOĞLU H. (2016). Electrocatalytic activity of Cyanex 921 on Cu(II) determination. 10. Aegean Analytical Chemistry Days, Eylül 29-2, Çanakkale, 273-273.
    • 10HARMAN B. İ., KÖSEOĞLU H., GENİŞOĞLU M., SARDOHAN K. T., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2016). Copper removal by modified ceramic membranes: Surface modification, characterization and performance. International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM), Temmuz 18-20, Roma, 116-117.
    • 11SARDOHAN K. T., ILGAZ F., ÇALIŞ Ö., KIR E., AYDIN A., GÜLEÇ A. (2015). The preparation of microporous PVDF membranes with dithiphosphates and modification of surface properties by Helicon plasma. The 42nd IEEE International Conference on Plasma Sciences (ICOPS), Mayıs 24-28, Antalya.
    • 12KIR E., YİĞİT T., KARİPCİN F., SARDOHAN K. T. (2015). Preparation and characterization of magnetic polysulfone/thiourea microspheres and its application for the removal of Cr(III). 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Mayıs 15-19, Skopje, 34-34.
    • 13BRYJAK M., SARDOHAN K. T., ALKAN E. (2009). Supported liquid membranes for removal of Cr(VI) ions. Permea 2009, Haziran 7-11, Prag, 187-187.
    • 14ALKAN E., PERÇİN Ö. S., YAVAŞOĞLU E., ŞEKER F., SARDOHAN K. T. (2008). Preparation and characterization of composite membranes. 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), Ekim 9-12, Denizli, 268-268.
    • 15SARDOHAN K. T., KIR E., BAŞAK N., KARAKURT E., ALKAN E. (2008). Preparation and characterization of conducting polymer based composite membranes. 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), Ekim 9-12, Denizli, 187-187.
    • 16GÜRLER A. B., KIR E., ÖKSÜZ L., SARDOHAN K. T. (2007). The removal of boron from aqueous solution using ion exchange membranes. Metals and Related Susbtances in Drinking Water (METEAU) Cost Action 637, Ekim 24-26, Antalya, 180-185.
    • 17KIR E., ALKAN E., SARDOHAN K. T., ÖKSÜZ L., HELHEL S. (2005). The investigation of transport characteristic of anion exchange membranes and ECR plasma modification. 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (3BBCAC), Eylül 12-14, Constanta, 54-56.
     • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1KÖSEOĞLU H., HARMAN B. İ., SARDOHAN K. T., YİĞİT N. Ö., PERÇİN Ö. S., DELİKANLI N. E., AYDIN M. T., KIR B., KİTİŞ M. (2017). Bakır içerikli endüstriyel atıksudan oluşan membran konsantresinin modifiye seramik membran ile arıtımı. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2017), Eylül 21-23, İstanbul, 38-38.
     • 2ENGİN M. S., ÇAY S., SAYIN S., EYMUR S., SARDOHAN K. T. (2016). Kaliks[4]aren immobilize polimerik membranların hazırlanması karakterizasyonu ve sulardan Cr(VI) gideriminde kullanılması. 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 30-3, Isparta, 32-32.
     • 3SARDOHAN K. T., KIR B., PERÇİN Ö. S., KÖSEOĞLU H., KARİPCİN F., ÖZMEN İ. (2016). Bakır(II) tayininde Tiyoüre bileşiklerinin elektrokatalitik etkisinin incelenmesi. 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 30-3, Isparta, 49-49.
     • 4ALKAN E., KIR E., ÖKSÜZ L., SARDOHAN K. T. (2006). Sulu ortamdan florun uzaklaştırılmasında plazmanın etkisi. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 4-8, Kayseri, 8-8.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1UYSAL A., TUNCER D., KIR E., SARDOHAN K. T. (2016). Phosphorus Recovery from Hydrolysed Sewage Sludge Liquid Containing Metals using Donnan Dialysis. 6th International Conference on Environmental Pollution and Remediation (ICEPR’16), Proceedings of the 2nd World Congress on New Technologies (NewTech’xx16), Ağustos 18-19, Budapeşte, 1-7.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1SARDOHAN K. T., KIR E., KIR B., AYDIN A., ORAZOVA M., BAYRİYEVA J., YOLDASHOVA D., ÇILGIN F. N. (2016). Ditiyofosfat esaslı polisülfon mikrokapsüller kullanılarak sulu çözeltilerden Ni(II) iyonunun geri kazanımı. 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mayıs 30-3, Isparta, 169-169.
       • 2SARDOHAN K. T., KIR B., PERÇİN Ö. S., KÖSEOĞLU H., KIR E., KARİPCİN F. (2016). Bakır(II) iyonunun voltametrik tayininde oksim bileşiklerinin modifiyer olarak kullanımı. 4. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, Mayıs 24-27, Manisa, 416-416.
       • 3SARDOHAN K. T., ÇELİK A., KARİPCİN F., KIR E. (2015). Farklı kurşun bağlı bileşikler kullanılarak Kitosan/PVA esaslı membranların kumaşlara kaplanması ve radyasyon tutma özelliklerinin incelenmesi. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Ekim 7-8, Isparta, 155-157.
       • 4ÖĞÜL U. B., KIR E., SARDOHAN K. T., KARİPCİN F. (2014). Genleştirilmiş cam küreciklerin bazı Tiyoüre bileşikleri ile kimyasal modifikasyonu ve Cr(III) iyonunun uzaklaştırılmasında kullanılması. 7.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 1-5, Kahramanmaraş, 294-294.
       • 5DOĞAN S., KIR E., SARDOHAN K. T., KARİPCİN F. (2014). Sulu çözeltilerden Cr(III) iyonunun polisülfon mikrokapsüller kullanılarak geri kazanımı. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 1-5, Kahramanmaraş, 293-293.
       • 6ÖZHAN E., DURMAZ H., AKBAŞ Ö. N., SARDOHAN K. T., KIR E. (2013). Farklı pomza çeşitleri kullanılarak sulu çözeltilerden Cr(VI) iyonlarının uzaklaştırılması. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 15-18, Burdur, 116-116.
       • 7SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S., DEDE B., KARİPCİN F. (2012). Yeni bir diimin-dioksim bileşiğinin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal davranışının incelenmesi. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 3-7, Hatay, 343-343.
       • 8SARDOHAN K. T., KIR E., KARİPCİN F. (2012). Hg(II)- Seçici elektrot hazırlanması. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 3-7, Hatay, 344-344.
       • 9SARDOHAN K. T., KIR E., ÖĞÜL U. B., ANBAR D., SERDAR G. (2012). Yeni bir schiff bazı kullanılarak destekli sıvı membran hazırlanması. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 3-7, Hatay, 124-124.
       • 10SARDOHAN K. T., KIR E. (2012). Hg(II)- Seçici elektrotların performans özelliklerinin incelenmesi. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,, Eylül 3-7, Hatay, 345-345.
       • 11PERÇİN Ö. S., YILDIRIM G., SARDOHAN K. T., KARİPCİN F., KIR E. (2012). Civa(II) tayininde oksim bileşiğinin elektrokatalitik etkisinin incelenmesi. 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Eylül 3-7, Hatay, 286-286.
       • 12SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S. (2010). Enoksasin bileşiğinin voltametrik davranışının incelenmesi. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Haziran 21-25, Erzurum, 214-214.
       • 13SARDOHAN K. T., KIR E., PERÇİN Ö. S., ATAN T., ŞENGÜL Ö., AKŞİT G., ÇAKIR Z. (2010). Farklı kompozit membranlar kullanılarak kırmızı çamurdan Al(III), Ti(IV) ve Fe(III) iyonlarının geri kazanılması. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Haziran 21-25, Erzurum, 249-249.
       • 14PERÇİN Ö. S., SARDOHAN K. T., BAŞ A., PERK F., İŞÇİ E., KIR E. (2009). İletken polimer esaslı kompozit membranlar kullanılarak Cr(III), Al(III) ve Cu(II) iyonlarının sulu ortamdan uzaklaştırılması. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Haziran 23-26, Ankara, 48-48.
       • 15SARDOHAN K. T., KIR E., ALKAN K. E., DEMİR E., ERGÜL B., PERÇİN Ö. S. (2009). Kompozit membranlar kullanılarak Cr(III) ve Cu(II) iyonlarının sulu ortamdan uzaklaştırılması. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Haziran 23-26, Ankara, 47-47.
       • 16COŞKUN K., PERÇİN Ö. S., GÜRLER A. B., SARDOHAN K. T., ŞAHİN Y. (2008). Yeni tür kompozit membranların hazırlanması ve karakterizasyonu. Kromatografi 2008, Haziran 9-11, Isparta, 46-47.
       • 17SARDOHAN K. T., KIR E., CEYLAN C., ARAT B., ÖKSÜZ L., ALKAN E. (2007). Modifiye edilmiş iyon değiştirici membranlarla Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının uzaklaştırılması. 21. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 23-27, Malatya.
       • 18SARDOHAN K. T., ÇUBUK D. E., ALSANCAK A. G., KIR E. (2006). Sülfomonometoksin ve sülfodimetoksinin tetrahidrofuran-su ortamında iyonlaşma sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 4-8, Kayseri, 24-24.
       • 19SARDOHAN K. T., ÇUBUK D. E., ŞANLI N., KIR E., ALKAN E. (2006). Ofloksasinin iyonlaşma sabitlerinin metanol- su ortamında potansiyometrik yöntemle tayini. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Temmuz 5-7, Çanakkale, 135-135.
       • 20SARDOHAN K. T., ÇUBUK D. E., ŞANLI N., KIR E., BARBOSA J. (2006). Pipemidik asitin iyonlaşma sabitlerinin asetonitril- su ortamında potansiyometrik yöntemle tayini. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Temmuz 5-7, Çanakkale, 134-134.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1UYSAL A., TUNCER D., KIR E., SARDOHAN K. T. (2015). Çürütülmüş arıtma çamurundan optimum asidik hidroliz şartlarında salınan fosfor ve metallerin Donnan diyalizi ile seçici olarak ayrılması. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa, 336-347.
         • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1GÜLEÇ A., ŞEN İ., SARDOHAN K. T., KAPLAN O. İ., TOSUN P. D. (2020). Research Journal of Biomedical and Biotechnology. Ali GÜLEÇ.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Sülfasalazinin Tayini için Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörün Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
          • 2Eğirdir Gölü ve Karacaören 2 Baraj Gölünde Endokrin Bozucu Bisfenol A (BPA)’nın Balık ve Su Örneklerindeki Dağılım ve Biyokonsantrasyonlarının Tespiti, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
          • 3Nanotel Yapılı Elektrotlar İle Kloksasilin Ve Nafsilinin Voltametrik Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Isparta III. Bilim Şenliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
           • 2Yeni kaliksaren-merkapto alkil grup modifiye polimerik membranların hazırlanması, karakterizasyonu ve ağır metal taşıma özelliklerinin araştırılması, -Tübitak 3001, 2018, Tamamlandı.
           • 3Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
           • 4Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS- SEMEG), -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
           • 5Isparta II. Bilim Şenliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 6Isparta Bilim Şenliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 7Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve İyon Giderim Performanslarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 8Temel Bilimleri Öğreniyorum Bilimden Korkmuyorum, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
           • 9Oksimler Kullanılarak İyon Seçici Elektrot Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
           • 10Kompozit Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
           • 11Bazı Kinolonların İyonlaşma Sabitlerinin Su-Metanol ve Su- Asetonitril İkili Karışımlarında Potansiyometrik Yöntem ile Tayini, -Tübitak 1002, 2007, Tamamlandı.
            • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
            • 1ANALYST, SCI, İNGİLTERE, 2017.
            • 2DESALINATION, SCI, 2016.
            • 3DESALINATION, SCI, 2015.
            • 4CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, SCI, 2015.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
             • 1JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, SCOPUS, 2016.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doçent (2021-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-2021)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2018)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2010-2016)
              • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2006-2010)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2020-...)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2016-...)
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1Makale Hakemliği (2020-2020) ,Electroanalysis Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 2Makale Hakemliği (2019-2019) ,International Journal Of Environmental Analytical Chemistry Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 3Potansiyostat Galvanostat Eğitimi (2019-2019) ,Metrohm Autolab Pgstat302n Potansiyostat/Galvanostat, Sistem Bileşenleri, Nova 2 Yazılımı İle Sistem Yönetimi, Prosedür Tasarımı, Prosedür Saklama Ve Çağırma, Manuel Sistem Kontrolü, Deney Yönetimi, Çoklu Grafik Gösterimleri, Veri-Tabanı İşlemleri, Veri Değerlendirme/İşleme, Sonuç Saklama, Export/İmport İşlemleri,
                • 4Makale Hakemliği (2018-2018) ,Eurasian Journal Of Analytical Chemistry Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 5Makale Hakemliği (2018-2018) ,Eurasian Journal Of Analytical Chemistry Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 6Makale Hakemliği (2017-2017) ,Analyst Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 78. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (2016-2016) ,8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Kurul Üyeliği (1.Bilimsel Koordinatör, 2. Kongre Düzenleme Kurulu),
                • 8Makale Hakemliği (2016-2016) ,Journal Of Advanced Research Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 9Makale Hakemliği (2016-2016) ,Desalination Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 10Makale Hakemliği (2015-2015) ,Chemical Engineering Journal Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 11Makale Hakemliği (2015-2015) ,Chemical Engineering Journal Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 12Makale Hakemliği (2015-2015) ,Desalination Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 13Makale Hakemliği (2015-2015) ,Desalination Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 14Makale Hakemliği (2015-2015) ,Desalination Dergisi İçin Makale Değerlendirme,
                • 15Panel Adı: Tbag/İnorganik-3 (2012-2012) ,Gözlemci Panelist, Türkiye/Ankara
                • 16Emin Dikman 1. Lisansüstü Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu (2010-2010) ,Elektrokimya Alanında Uygulama Deneyleri Ve Sunumlar, Türkiye/ İzmir
                • 17Supported Liquid Membranes For Removal Of Cr(Vı) İons (2008-2008) ,Destekli Sıvı Membranlar Konusunda Lisansüstü Düzeyde Bilimsel Çalışmalar Yapmak (Bilateral Agreement (Staff Mobility And Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme),
                • 18Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (E-Dergi) (2006-2011) ,Yayın Koordinatörlüğü, Türkiye/Isparta
                • 19Tübitak Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu (2006-2011) ,Tübitak Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu, Türkiye/Isparta
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Analitik Kimya
                 • 2Elektroanalitik Yöntemler
                 • 3Elektrokimyasal Sensör Üretiminde Malzeme Bilimi
                 • 4Genel Kimya
                 • 5Genel Kimya Laboratuvarı
                 • 6Nanoteknoloji Ve Nanomalzemeler
                 • 7Polimer Tabanlı Biyomalzemeler
                 • 8Uygulamalı Bilimler İçin Temel Kimya